Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Febrero de 2014.

MAL O VEXO

20140201112833-941147-632489176778824-1447049644-n.jpg

A confesionalidade sociolóxica e xurídica, malia os formalismo da Constitución supoñen un balado a revisión do Concordato, que só pode ser revogado cun novo acordo entre España e a Santa Sé, xa que non se encontra legalmente prevista a renuncia unilateral a este: por moito que Alfredo Pérez Rubalcaba se empeñe, a ruptura do Concordato supoñería practicamente a ruptura de relacións con San Pedro, algo que probablemente non se entendería nesta terra piadosa. O Concordato aínda en vigor non só impide cobrar o IBI á Igrexa -o que supoñería ingresos aproximados a tres mil millóns de euros ao ano para as arcas do Estado-, senón que exclúe a esta doutros impostos.

01/02/2014 11:28 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

FAITE OIR

20140203110456-1336379599-abccbe5a2cc7276bfcd00cba6ff44d40.jpg

 

O grupo ultracatólico. HAZT7E OIR  colapsa o correo electrónico do concello de Pontevedra, mediante mensaxes, nos que protestaban   polo feito de que o concello fora en contra   da reforma  da lei do aborto. Segundo o contido destes correos non poden aturar que cos seus impostos se vai dende o concello contra dun Lei, tendo como base unha posición ideolóxica, curiosamente a maioría dos correos tiña a súa orixe fora de Galiza. Eu digo mais, non teñen o dereito, teñen a obriga de facelo. Non estou conforme que cos meus impostos se financie a airexa católica, nin a monarquía.

 

03/02/2014 11:04 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.


AS CONTAS DE FEIJOO

20140204105856-7278-4792756137838-67225334-n.jpg

 

A Xunta aforra co copago un 0,007% do orzamento. Ten en nómina 159 persoas nomeadas como asesores, que lle custan 4.800.000 euros. Pra manter a maioría absoluta pretende reduci-lo número de Deputados do Hórreo, co argumento de que é pra aforrar. Non se vai resenti-la autonomía,  nin a democracia porque hai 61, o 72 Deputados, pero si é unha aberrración democrática que un Deputado pola Coruña, ou Pontevedra custe o triplo de votos que un Deputado por Lugo, ou por Ourense. Si o que se trata é de aforrar  que se supriman as Deputacións, as Superdelegacións da Xunta, que se reduzan asesores, ou Concellos. E que o voto valía igual nas catro provincias.

04/02/2014 10:59 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

!HAI QUE VER!

20140205112342-251996-568972683131463-1374447540-n.jpg

 

Tres millóns de nenos pasan fame e viven no umbro da pobreza, pero o PP nega no Congreso dos Deputados que ningún neno pase fame. Despois de ve-lo testimonio desa mestra, referindo como os nenos lles piden un cacho de pan pra logo poder cear, despois de ver como cidadáns de Europa adoptan nenos españois, somos conscientes do impresentables que son os Deputados peperros. Dende logo un fillo dun peperro non pasa fame

05/02/2014 11:23 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

!HAI QUE VER!

20140205112343-251996-568972683131463-1374447540-n.jpg

 

Tres millóns de nenos pasan fame e viven no umbro da pobreza, pero o PP nega no Congreso dos Deputados que ningún neno pase fame. Despois de ve-lo testimonio desa mestra, referindo como os nenos lles piden un cacho de pan pra logo poder cear, despois de ver como cidadáns de Europa adoptan nenos españois, somos conscientes do impresentables que son os Deputados peperros. Dende logo un fillo dun peperro non pasa fame

05/02/2014 11:23 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

Á RÚA

20140206104833-935043-3258208749766-1856233387-n.jpg

 

O CXPX suspende cautelarmente ó xuíz Silva. Os servidores do PP volven a avisar que hai dúas cousas intocables a corrupción e o franquismo, ignorar estas circunstancias pode levar ó xuíz Silva a ser expulsado da carreira xudicial. Nos cinco anos que se levan instruíndo procesos por corrupción, ningún corrupto foi á cadea. Outros mais, como é o caso de Fabra, que ademais pitorréanse dos que cren no sistema.  Atacar a Blesa polo asunto do banco de Florida   suporía deixar o descuberto a Aznar, e iso non pode ocurir, porque Azar é intocable.   O recente informe  da policía sobre os regalos da rede Gürtel, non se mencionan os regalos da rede á filla de Aznar, nin o pago dos gastos da fastuosa voda

06/02/2014 10:48 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

SUPRIMAN XA O SENADO

 

Países como Alemania, que duplica, con creces, a poboación de España, ten cen Senadores; Estados  Unidos , dous por  estado: moitos países, con mais tradición democrática que España, nin sequera teñen Senado; pero a singular España ten 360, sen cometido específico. Iso si, cuns soldos e unhas prebendas astronómicas; mentres conxélase o  salario mínimo.   O Presidente do Goberno fai case un ano que non o pisa, e os Ministros meses.                                                                                                                        

07/02/2014 11:10 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

EN COMPETICION

20140208105009-1660609-646922458700292-1408850628-n.jpg

 

Os concelleiros peperros de Santiago están en competición pra ver quen é o mais corrupto. De momento van en cabeza Adrián Varela, Espadas e Paula Prado. Claro esta clasificación sería según POKEMON. Pero calquera que sexa o camiño escollido sempre hai un peperro. Adrián Varela non solo colocaba a xente e amañaba contratos, tamén facía algo moi típico peperro, aterrorizaba ó persoal coa perda do posto de traballo, mesmo lle pediu a unha empresa “favorecida” que despedira a muller dun sindicalista do Concello, coñecido polos empresarios como “pijolandia”, é un engolado e misoxeno, que dixo dunha compañeira do seu grupo que era unha mal follada. A CIGA teno denunciado. Paula Prado, a conseguidora, era a preferida por VENDEX pra alcaldesa i é a protexida de Feijoo, que tamén está no tomate, pero é mais escurridizo que unha anguía e utiliza os peóns de pantalla. Non solo os concelleiros do PP son os responsables da corrupción,  tamén o son os que lles votaron.

08/02/2014 10:50 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

Ó ESTILO MAFIA

20140210105917-225356-10200711840577855-1200877416-n.jpg

 

Vendex, que ten motivado a instrución de POKEMON, actuaba con un proceder mafioso, e conseguiu implicar ós concellos de Lugo, Ourense, Santiago e a Coruña. A Xunta tamén lle ten concedido grandes chupes a esta empresa. Curiosamente Feijoo ven salvando o seu pelexo. O tío é unha anguía.

10/02/2014 10:59 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

VIAXES

 

O noso Presidente e amigo de viaxes segredos. Do obxecto, custo e resultados da súa  viaxe a Cuba, nada se sabe. Sospeitase que os obxectivos da viaxe foron deseñados por FAES, nada tiñan que ver cos interese de Galiza, nin dos galegos residentes na illa, agás utilizalos contra do réxime. Iso si, o custo da viaxe era a costa da Xunta, e dicir, dos galegos. Esta viaxe se greda, non se sabe cales eran os fins; o que da lugar a que a imaxinación cree historias e supla a falla de información. ¿Sería acaso de contido sexual e  de aí o s eu seu segredo?, dubido. Algo de iso puido haber, pero o certo é que nada se sabe. O único que transcendeu foi por medios da illa que poñen o acento na misión de FAES. Pero, ¿ temos que se--los galegos os que costeemos isto?  

11/02/2014 11:18 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

QURENCIA

20140212111641-59336-10151348444861321-177575893-n.jpg

 

A Botella ten querenza polos condutores borrachos e perigosos. A concelleira do Axuntamento de Alcorcón, que triplicou a taxa de alcoholemia, logo de atropelar a  e que atropelou a unha señora de 79 anos, foi coloca, o mesmo que Carromero, no Axuntamento de Madrid, como asesora, cun soldo de 6.000 ó mes. Isto teñen que poñerlle límite

12/02/2014 11:16 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

O PUÑALES

 

O Puñales era o seudónimo co que as empresas coñecía ó concelleiro peperro do Axuntamento de Santiago. Parece, segundo as investigacións que era o encargado de poñer en contacto a empresarios e alcaldes, así como políticos da Administración Autonómica pra obtención de contratos.  Ademais dun fixo de 3000 euros o mes, tamén tiña comisións. Os técnicos do concello de Santiago eran contrarios ó modelo de contrato con AQUAGEST; este asunto resolveuse contratando da rúa uns órganos de fiscalización adictos ó PP, que pasarían por alto todo tipo de contratos do concello do PP. Isto sobrepasaba a capacidade Espadas, polo que entraban en xogo outros membros da corporación. Resultado, dende o Alcalde o último Concelleiro estaban  metidos n o allo, como si formaran parte dun grupo mafioso 

 

13/02/2014 10:52 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

OS ALICERCES

 

O Grupo de Portos ven a ser algo así como os alicerces do bo chupótero. O mesmo que nel se iniciou o ínclito Pablo Crespo, hai un número elevadísimo de xente que cobra a dieta por asistir a un consello, sen asistir. A Dieta é un complemento que engorda os elevados ingresos dunha xente pluriempregada, mentres hai 273.000 galegos en paro. O caso de algúns conselleiros  cobrando dietas de asistencia, sen asistir, é un escándalo, non  pola contía, senón polo feito

14/02/2014 11:25 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

¿DE QUE RECUPERACIÓN FALA?

20140215112815-68235-451115474951347-1195357552-nm.png

 

 En xaneiro o desemprego subiu un 3,9%  en Galiza, fronte ó 2,4% de media do Estado.  En só no mes de xaneiro, perdéndose 13.560 afiliados menos. Os índices de pobreza alcanzan niveis imprevisibles. A destrución do tecido industrial é alarmante, a destrución do apoio financeiro é total. Con estes vimbios fálannos de recuperación económica. Seguro que Santiago é o eco de Madrid, por iso o goberno Feijoo fala de recuperación económica. En Madrid énchense a falar de recuperación económica. Que llo digan ós numerosos pobres, ós pensionistas, ós dependentes, ou os parados. As cifras macroeconómicas pouco din cando a riqueza solo é dunha elite.

15/02/2014 11:28 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

O ATRACO

20140217104848-2207.jpg

 

 

España ten unha electricidade un 26% mais cara que a media europea; do continente é o país coa electricidade mais cara. Solo comparable  a Irlanda e Chipre, ambas illas; si lle engadimos a diferenza de poder adquisitivo coa media europea, a cousa aínda é peor. A nova factura da luz, posiblemente deseña polas eléctricas é tan opaca como as anteriores, podendo ter a electricidade, no mesmo día, mil cincocentos prezos diferentes, o que garantira á eléctricas a imposibilidade de que nade vai entendela factura. A liberalización do sector foi vendido polo goberno de Aznar como un medio pra que o prezo baixase, dende aquela non fixo mais que subir. Países estranxeiros onde operan as enerxéticas españolas xa lles pararon os pes, nunhas nacionalizando as compañías e noutros impoñéndolles fortes multas, pra que aprenderan que neses mercados non se poden comportar como en España. O sobrecusto á industria é rebaixado, desviando e recargando ó prezo nos recibos de  consumo doméstico. Dese xeito pretende o goberno mante-la competividade das empresas. Ó marxe desto, os consumidores xa pagaron, sobre o realmente consumido, centos de millóns, mediante trampas de contadores e enganos diversos.. xa nos tempos do goberno de Zapatero, una iniciativa de EU pretendía que se investigara o prezo da enerxía, comisión que foi rexeitada polo PP e PSOE

17/02/2014 10:49 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

PECHANDO FERIDAS

20140218111307-2.jpg

 

 Diante do perigo de escisión dentro do PP, Rajoi busca un inimigo común e culpa da herdade recibida a actual crise. Xa está ben que despois de dous anos de goberno se siga coa herdade recibida. Tódolos indicadores económicos e de benestar están moito peor que cando Rajoy chegou  ó goberno, agás a prima de risco, que non é imputable a Rajoy, senón ó BCE. A prima de risco italiana segue parella á española, e alí non goberna Rajoy. A débeda pública alcanza o 95% do PIB. Cando Rajoy chegou ó goberno a débeda Pública era de pouco mais dun 70% do PIB. A débeda das familias non baixa, cada vez está mais coa auga o pescozo,  e a morosidade tampouco baixa e o crédito non flúe. Eu creo o que di o PP, esto vai cada día mellor; pra esles, claro.

18/02/2014 11:13 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

MOMENTOS PERIGOSOS

 

 

Tanto o PP como  O PSOE están asolagados por casos de corrupción. Agora xa non lles chega con intimida-los xuíces que investigan casos de corrupción e en dificulta-la labor do instrutor, facendo que o proceso se líe e se alargue no tempo. Precisan que os votantes vexan a corrupción como algo que afecta a tódolos políticos, sexa do partido que sexa. Á táctica de espalla-la merda é perigosa, porque nade vai crer na democracia. Certo que a maioría do PP ten unhas fondas raíces franquistas, e que si aceptan a democracia é como un mal menor, non porque sexan demócratas. Cáusame mais perplexidade o caso do PSOE; cecais se deba a que m oitos que se chaman socialistas ven a política con o un xeito de vida, non como unha ideoloxía. Queren implicar a outros políticos de distintas formacións, como unha nova táctica de despiste, pero que poden facer moito dano; por iso ollo; son tempos complicados.

.

19/02/2014 11:12 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

O FISCAL VE IRRELEVANTE

 

O Fiscal ve irrelevante a carreira xudicial de Garzón pra concederlle o indulto. Hai que pensar que un kamikace, un condutor ebrio e culpable, un condenado por corrupción, si son do PP, si teñen méritos pro indulto, e aínda pra colocalos de asesores; pero Garzón, pecador como o que mais, cometeu o garrafal erro de intentar dar xustiza os derrotados polo franquismo. Os herdeiros do réxime non permiten ningún reparo das crueldades cometidas polos seus ancestros. Pra eles, en posesión da verdade, non houbo crimes, foi unha cruzada contra o comunismo, que a humanidade lles ten que agradecer. O primeiro problema é o concepto de comunismo que tiñan e teñen, pra eles calquera demócrata é un comunista, con rabo e cornos. En canto á corrupción campa, o que hai sobre a terra é deles, e ninguén debe dubidar delo 

 

20/02/2014 11:10 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

POLO IMPERIO HACIA DEUS

 

Polo imperio hacia Deus era un lema da ditadura, que o PP mantén como parte desa nostalxia imperial, do que foimos, pero xa non somos. Como dicía,  enrabexado,  aquel portugués: España é unha leoa vella desdentada. Os sucesos de Ceuta poñen de actualidade algo que debeu solucionarse fai tempo. As chamadas prazas de soberanía no norte de África é un anacronismo, que algún día teremos que solucionar. A OTAN non as considera terreo  da organización. España non se pode permitir o elevado custo de manter unha soberanía sobre un illado reduto, que ademais do custo económico, solo nos trae problemas

 

21/02/2014 11:06 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

O CHANTAXISTA

20140222112357-1519347-592583300791303-1948259811-o.jpg

 

 

  España ten a electricidade mais cara de Europa. Malia iso, o Presidente de Iberdrola, ameaza con non inverter mais en España. Houbo unha baixada de consumo, pola crise, e iso afectou a conta de resultados da empresa. O chantaxe terrorista do sr Galán debía atopar unha axeitada reposta do goberno. É hora de nacionaliza-las enerxéticas e que o sr. Galán devolva os 1.400 millóns de euros roubados ós consumidores. O Goberno subiu a tarifa fixa da luz un 18%, iso pagaremos consumamos ou non. Vai se aplicar un sistema tarifario, indescifrable e ó gusto das eléctricas. España ten unha electrizada un 26% mais cara que a media europea; do continente é o país coa electricidade mais cara. Solo comparables a Irlanda e Chipre, ambas illas; si lle engadimos a diferenza de poder adquisitivo coa media europea, a cousa aínda é peor. Noutro país o sr Galán estaría preso. 

22/02/2014 11:24 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

MEXAR CONTRA O VENTO

20140224105405-feijoo-prestidixitador.jpg

 

A reforma electoral de Feijoo é un pucheirazo anticipado, utilizando a escusa do aforro. Moito que ocultar, moito exercicio de distracción. Tanta lea pra aforrar solo un millón de euros. O malo das contas é que sempre din a verdade. Magoa que a oposición entre trapo.

24/02/2014 10:54 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

UN SUMIDOIRO NO MONTE

 

Arquitectonicamente, con perdón, a Cidade da Cultura e unha gran cagada de mosca. Como proxecto é o empobrecemento cultural dos  distintos territorios do país pra encher un pozo creado pola magalomanía dun personaxe e privando de financiación a outros museos. Economicamente é algo inasumible que levará, solo polo custo, 37.000 euros diarios, de mantemento a ruína de Galicia. Non quero pensar o número de escolas, hospitais, residencias, axudas á dependencia, ós sectores produtivos ou o emprego que se poderían auxiliar cos recursos que o menstruo consume

 

25/02/2014 11:09 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

COUSAS

 

A muller é sinxelamente un animal reprodutor, carece de capacidade de decisión propia, é un ser subordinado ó varón ó que serve.   O papel xogado polas Deputadas do PP no Congreso, con motivo da Lei do Aborto, avala esta idea. Por outra parte, elas teñen medios pra abortar no estranxeiro, onde non é pecado e a súa honra está a salvo.               

26/02/2014 11:14 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

FRAUDE, OU SINXELAMENTE FURTO

 

A Patronal madrileña defraudou mais de quince millóns de euros, cobrando por cursos de formación que non fixo. Os cursos de formación foron deseñados pro fraude, pra que sindicatos e patronal se encheran os petos. Parece que esta mesa tiña tres patas. O terceiro pe era a Consejera de Empleo da CA de Madrid. Nun país no que os políticos meten a man, case resulta normal que unha Consejera participe no fraude.

27/02/2014 11:00 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

UNHA CHIQUILLADA

 

 Dento do que a dirección do PP calificaría de chiquillada está a recomendación dun concelleiro do PP, que lle recomenda a unha parada que se dedique á prostitución. Pros machos do PP toda a solución de futuro pasa polo chocho. Agora  os peperros xa non necesita estar borrachos pra dicir disparates. Ese concelleiro, amigo de Cospedal, debe ter unha fixación co sexo. Necesita unha explicación, porque eu non o entendo, que estes personaxes estean sempre ligados a algunha poderosa femia do PP, xa sexa Cospedal, botella, ou Aguirre.

28/02/2014 11:36 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris