Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Julio de 2009.

20090701134446-lobos-3.jpg

 

 

 

AUTOCRITICA xa

 

          Teresa Táboas, que foi conselleira de vivenda, no anterior goberno, polo BNG, salientou a necesidade de facer unha autocrítica e quizás a necesidade de refunda-lo BNG, namentres Guillerme Vázquez, actual secretario Xeral do BNG, nomeado pro cargo co apoio dos coroneis da UPG, non quere disentimentos internos, nin criticas, todo moi na liña do marxismo mais ortodoxo; recórdame o líder albanés  Enver Hoxa

          Seguro que moitos dentro do BNG pensan o mesmo que Táboas; dende logo os electores parecen darlle a razón. Nunha recente enquisa que publicou xornal.com, os que noutrora votaron o BNG deixaron de facelo porque, segundo eles, o BNG  desviábase dos asuntos cotiás e mundanos, que lles afectaban, para irse ó terreo da ideoloxía pura; falar dun estatuto de nación, que poucos sabían en que consistía, e cousas polo estilo, levar unha xeito de vida e predicar outro, desconcertou o electorado.

          Vemos a cotío que os vendepatrias e ananos de toda caste, subiron ó poder, urxe votalos fora por medios democráticos, para elo hai que facer unha autocrítica de todo o que se fixo mal, e cal é o xeito de volver a conectar co electorado; os que dende dentro se opoñen a elo son os inimigos que hai que chimpar.

          O slogan da campaña “mais BNG” foi desafortunado, era tanto como dicir que se afondaría nos erros.

         O mais malo é que algún ve éxitos onde hai fracasos; así imos mal, o BNG non pode vivir nunha longa sangría, é parte de Galicia, un pilar mais da democracia.

         Os que solo somos espectadores quédanos a esperanza de que algún Organismo internacional nos declare especie en vías  de extinción, e nos protexan como o lince ibérico.

         As Institucións  da Cultura Galega, se alguén o dubidaba, despértanno do seu sono, só pra que se dea  conta de que son cementerios de vacas sagradas, alleas ós problemas culturais e sociais do pais; tamén tiñan que facer autocrítica da súa labor. Penso que nunca veremos unha autocrítica, dubido que estean dispostos a poñer e perigo as súas mulidas cadeiras, aínda co pais se funda e os lobos se paseen polo chan patrio, como monstros sedentos, chupándolle a sangue o pobo, e votándolle a culpa das súas falcatruadas a outros.

 

01/07/2009 13:44 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

20090702103052-mentiras-orm.jpg

 

 

ESBORRALLAMENTOS e rumores

 

          A Xunta, toda ela, é unha empresa de esborrallamentos e, se lles sobra tempo dedícanse ó nobre traballo de inventar problemas, descubri-la pólvora e toda clase de artilúxios que distraian da súa ineficacia de goberno. É curioso a cantidade de problemas que crean a cotío, espallamento de rumores, faladurías cunha aplicación, que non fai nada  estraño que non lles quede tempo para a realización dunha mínima xestión dos asuntos públicos. E tal a parálises que os problemas acumúlanse, sen que se intente solución algunha.

          Non hai consellería que se resista a esborrallar todo o feito e proxectado polo anterior goberno. Son salientables os temas dos Audis que, coa mais pura falacia, intententan vendernos como unha medida de boa xestión, aparecendo tódolos días nos medios de comunicación. É indignante que comprando o PP 29 audis e o bipartido 3; que lles voten as culpas a outros agora. Certo é que cando se mercaron os audis a situación económica era distinta da actual, pero facer demagoxia, é poñer de manifesto a incapacidade de xestión.

          Parece, segundo eles, que o coche que usaba Touriño gastou nun ano 48.000 euros e rodas; o primeiro que se me ocurreu é que alguén, a conta das rodas do coche, se puxera as botas. Ninguén pensa que Touriño, en persoa, ía o taller a cambiarlle as rodas ó coche, ou que era tan apañado, que el mesmo lle facía ó mantemento ó vehículo. A pregunta cae de caixón, ¿quén nomeou o que ía ó taller?, xa que se supón que era o primeiro sospeitoso, ah........

          Logo de que Pachi Váquez fixera unhas declaracións sobre os Audis deron marcha atrás e dicen cos van a trocar por vehículos para destina-los a prestar servizos públicos, pregúntome a que estarán dedicados os audis, e se definitivamente os conselleiros va a ir agora en burro, porque non pensaran mercar coches novos?, -ou si ? seguen espoliando o patrimonio público. Todo é froito, o enredo kafkiano no que se ven inmersos, das  moitas mentiras electorais   que dixeron e para as que agora non atopan saída, agás vende-los coches que, noutrora, eles mesmos mercaron. É  esperpéntico; movería a hilaridade, pero dan gañas de chorar.

         Dixo, na campaña electoral, que si o elixían presidente, non ía a vivir na residencia do Presidente da Xunta, alguén sabe ónde vive?.

          Un verdadeiro desdicirse é o concurso convocado, con carácter de urxencia,  para dota-la Axencia Galega de Emerxencias dun sofware. Anularon un contrato dicindo que non facía falta e, de seguido, convocan outro; chungo, si non fora que hai que indemnizar pola anulación de contratos firmes. Difícil de entender.

           Ás familias con fillos xa non lles darán axuda pros libros de texto, agás que teñan rendas mensuais inferiores a 420, que soe se-lo importe das pensións asistenciais. ¿quén dixo que as mulleres de 70, 80 ou mais anos non poden ter fillos?: segundo o PPdegE, si.

02/07/2009 10:31 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.


20090703112919-pedindo-esmola.jpg

 

FINANCIACION ou esmola

                                                                                     

          Tenra, moi tenra a foto do vicepresidente terceiro do goberno do Estado co Presidente da Xunta, co gallo das conversas sobre  financiación.

          Chavez é un mago, nunha autonomía fai unha promesa de financiación, conforme a uns parámetros, noutra fai a promesa é sobre parámetros distintos, ou que negan os anteriores; eso solo o pode facer un mago. Moito cachondeo cun asunto serio.

          Convén recordar que Feijoo, por mandato de Xénova, non apoiou, na lexislatura  anterior, o proxecto de reforma do Estatuto de Galicia, si o houbera apoiado, agora, xa  tiña o problema resolto, ó menos, tíñao mais doado de resolver.

          Creulle a Chávez as promesas e marchouse a Madrid como un tiro, de feito, chegou antes que Chavez, non mudou as cirolas, nin sequera pasou por Xénova, xa lle dixeran   por teléfono o que tiña que dicir. O que non pensaba é que a Ministra Salgado íao recibir tesa,  como se tragase un sable, sen sequera un sorriso; o que non sabe é que a  ministra non se ri, porque na risa interveñen moitos músculos faciais, e hai que aforrar, estamos en crise e dende Facenda hai que dar exemplo.

          Chegou a Santiago de volta, como os alcaldes de Fisterra, co rabo entre as pernas, esixíndolle apoio a oposición. Non quedaramos en  que esto o resolvía el soliño. ¡tiña tanto afán de colgarse medallas !  

           As mais das  veces, aquelas augas traen estes lodos, si na lexislatura pasada formara nestes asuntos piña co goberno,  agora non se atoparía tan solo, non tería que andar coa pucha na man pedindo   esmola.

          Na campaña electoral prometeu baixar impostos, promesa que incumpriu o emitir 30.000 millóns de pesetas en débeda pública, o que equivale a un notable incremento da presión fiscal.

          Cos impostos non se debera facer demagoxia son unha cousa moi seria. Qué argumentos ten pra pedir unha financiación axeitada, cando dicía, fai dous meses, que sobraban os cartos e que ía a baixa-los impostos; (discurso manido de Xénova), o malo é que hai quen cree nesta clase de maxia orzamentaria.  

03/07/2009 11:29 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

EDUCACION E REEDUCACION

20090705112935-formaci-c3-b3n-espirtu-nacional.jpg

 

         As aulas infantiles  en galego eran un proxecto  educativo, segundo o cal podíanse crear en  zonas nas que o galego fose moi marxinal, e sempre que o pediran un determinado número de pais e nais. A alguén  se lle ocurriu preguntar na Consellería de Educación do actual goberno, por este programa, cousa bastante atinada, dada a deriva da Consellería de Educación. Nun principio, na Consellería de Educación, non sabían da existencia deste programa; de seguido comunicáronlles a retirada de financiación por parte da Xunta. Quédalles unha posibilidade para súa rehabilitación, implanta-la asignatura de “formación del espírito nacional”.

         A  Consellería de Educación enxeñou os dentes, uns dentes podridos cos que vai trabar a todo aquelo  que soe a galego. Pensar que temos que paga-los salarios destes sicarios de Galicia.

         O asunto é como se casa esta decisión coa sobrefinanciación do    ensino privado, agás algúns centros; tamén nos pon de manifesto a verdadeira natureza da enquisa do ensino en galego e do verdadeiro obxectivo da mesma, que non é outro que o exterminio da cultura galega, que pretenden levar a termo eses demócratas de toda a vida.

         A Consellería de Educación non sigue unha política moi distinta de todo o entrabado Feijoo; seguindo instruccións, gustosamente, elimina as axudas para o material escolar; de todo non, porque da un baremo para acceder ás axudas, uns ingresos da unidade familiar de pouco mais de 400 euros. Eles, logo da que se armou, dan un destino ós aforros que ninguén o cree......comedores, transporte etc. Si, alguén os vai comer.

        Galicia monolingüe ve un grande acerto na política lingüística da Xunta, deixando claro quen manda. Sen comentarios.

         A Xunta debe volver ó consenso en materia lingüística, como se fixo nos últimos 25 anos; pois non é lóxico que coa alternancia do goberno se estea dando bandazos en educación, prexudicando ós escolares

         Feijoo pensa que ó gaña-las eleccións lle da dereito a destruí-la cultura, rompe-lo consenso político e incumpri-lo estatuto de autonomía, etc. Alguén lle ten que enxeña-la saída.

         Cataluña ven de aprobar unha lei que protexe a inmersión lingüística; o mesmiño que en Galicia.

          A cidadanía, farta de que nin as paralizadas Institucións, nin os partidos políticos fagan unha defensa do ultraxe que está sofrendo a cultura galega, poñen en marcha unha iniciativa, á que vos podedes unir, chuzando:  http://galegopatrimoniodahumanidade.blogaliza.org/. Particularmente, aínda que lles desexo os meirandes éxitos, dubido da súa eficacia, coñecendo a chulería de Feijoo e a presenza de Galicia monololingüe no asunto; pero algo hai  que facer.

 

Etiquetas: , , ,

05/07/2009 11:29 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

GAITEIRO e con chulería

20090706203229-bonsai.jpg

 

          Para chulo, o que se di chulo, Núñez Feijoo. Pensei que a súa presencia en Pontevedra fora unha provocación calculada, organizada polo candidato a alcalde do PP de Pontevedra, Telmo Martín, mestre enredador; pero o certo é que Feijoo é un chulo, vaidoso e provocador. Facer público que viaxará nun coche sen blindaxe é unha provocación dun personaxe que teima con facerse famoso á costa do que sexa, de certo que non é mais que un presidente dun goberno bonsai; sen que se  saiba ben ó servicio de quen.

          Fai poucos días Baltar, presidente da Deputación de Ourense, e Señor da provincia, evitou  toparse con Feijoo no Carballiño, co gallo dunha festa de maiores. Feijoo intentouno, de feito chegou á festa tarde, pero Baltar non deu o seu brazo a torcer e non foi. O home anda moi cabreado; non ten ningunha influencia no goberno da Xunta e as inversións do goberno autonómico son un 55% menos que co bipartito. Visto así, razón non lle falta para estar cabreado. Participou nunhas xornadas literarias con varios persoeiros,  sería oportunismo ou non,  pero fixo unha defensa do galego na linea de outros políticos populares galegos, distantes do pensamento obsesivo que reina en San Caetano.        

        A Feijoo non lle falta nada pra co declaren persoa non grata en Galicia, solo lle falta cabrear a parte dos seus.

           Noticia en xornal.com:  El nazi Demjanjuk será procesado por asesinar a 29.000 judíos !que veñen,.... que veñen! ¿Qué lles pasará os que perseguen a un pobo?

          A persecución do Galego e o acoso a quenes o utilizan, fai que xurda unha forte conciencia social de defensa do noso idioma, incluso en ámbitos antes impensables.

          Funcionarios da Capitanía Marítima de Burela defenderon o dereito a usa-lo galego, e o Ministerio deulles a razón; o mesmo están a facer noutras partes das administracións públicas.O Conselleiro de cultura, que non está nesta onda, subvenciona obras en castelán; xa era hora  de que alguén importante lle puxera freo ó galego, porque estaba a piques de elimina-lo castelán; menos mal que unha mente preclara, como a do Conselleiro de Cultura, se deu conta do asunto. Agora que digan que estaba ausente; o que estaba era argallando cál podía se-la súa contribución a causa colexiada do goberno. Que empeñen tantos esforzos en combate-lo galego, réstalles tempo pra outras tarefas de goberno, non é que sexan incapaces. Chegaba con ve-la roda de prensa do Conselleiro de Educación.  – Surrealista.

          Hai moitos personaxes patéticos, pero tódolos anos hai un San Martín.

           Debe ser que  as  arbores non lle deixan ve-lo souto, solo así se explica que non sexa capaz de dar unha resposta á oposición, cando logo de pedirlles axuda para negociar con Madrid, lle pediron que concrete cal é a súa proposta de financiación. Mal imos cando nos presentamos a negociar unha cousa tan importante para Galicia e non somos capaces de ter claro o que queremos.  

           ! que catro anos mais penosos nos agardan!

Etiquetas: , , ,

06/07/2009 20:32 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

ARDE A ADMINISTREACION LOCAL

20090707112940-gargamel.jpg

           Arde Lucus e o que non é Lucus.  Fai poucos días celebrouse en Lugo unha desas festa da historia, que xa ten arraigo,  é a que lle hai que  recoñecer un éxito de participación. Alédame o éxito desta festa, quen seguro que se aleda, tamén, e o seu Alcalde Orozco que, ademais de ser un acontecemento que reivindica o nome de Lugo e enaltece a cidade, tamén desvía a vista, e a xente non repara noutros problemas, que existen na cidade das murallas. Sen dúbida que é   un alivio temporal para o alcalde que non se fale da auga, da limpeza, do nepotismo, dos parques, da rehabilitación das zonas mais empobrecidas, dos problemas de persoal, etc; sen  esquece-lo  xeito persoal de gobernar. É un alcalde que cando lle plantexan un problema, ten unha resposta  invariable: “estamos nelo”. Non é un pequeno dictador, como din algunhos, sinxelamente fuxe dos problemas, non sabe como resolvelos ou non ten forza pra facelo; a elo hai que engadir que quere imitar a outro alcalde, que afortunadamente deixou o cargo, imaxínome que fuxindo  de responsabilidades. O malo, ou o bo, segundo se mire, é que lle está facendo a campaña, gratuitamente, ó PP.

          A Administración Local anda revolta, a xente ponse nerviosa e  aínda falta moito para as eleccións. Nalgúns casos tamén hai intereses soterrados, que fan ingobernables algúns concellos, ou outros que, por personalismos, se enrocan, mirando mais ó propio ombligo, que a intereses xerais.

           Antes tódolos problemas se resolvían con recalificaficacións, e esta segue a ser parte do problema, pero nesta hora de vacas fracas os ingresos que teñen orixe na construcción caeron    dun xeito preocupante, poñendo en perigo as facendas dos concellos, polo que teñen que administrarse con mais austeridade  e controla-los gastos correntes.

          Ademais de efemina-la endogamia política e administrativa precisará de unha seria reestructuración, que  debería ser impulsada dende os propios concellos, ben refundíndoos,  elinando concellos pequenos e non viables, agrupando servicios de distintos concellos e outros gastos correntes cos equiparen a outras administracións públicas.  

          Urxe que atopen novas vías de fiananciación, coma a participación nos parques eólicos e outras que se lles ocorran.

          A Administración Local son entes cunhas implicacións nada doadas de entender, e a veces xúrdenos a sensación dun compadreo, levados por algúns casos que vemos, como a moción de censura nese concello perto de Vigo, que o alcalde di que é pola ilegalización dunha obra de un parente do concelleiro do PP. Si esto fora certo poderíase recorrer á xustiza, digo eu.

07/07/2009 11:29 mmarcos #. Administración No hay comentarios. Comentar.

GUERRA TOTAL

20090709095756-batalla-4.jpg


 

          A guerra o galego por parte do gabinete Feijoo é xeneralizada; parece que unha demencia colectiva se apoderou dun goberno bonsai e atácase a tódolos sectores, facendo moi certo aquelo de Bertolt Brecht, de que nade se debe considerar a salvo; pero o asunto garda algo mais de fondo, hai  moitos inimigos aliados que, aínda que non teñen uns intereses comúns, teñen un espacio, Galicia, no que coinciden e aproveitan a existencia dun goberno amigo e feble, ó que dominan e lle marcan o vieiro.

          A coincidencia de Fabra neste espacio, a través de distintas empresas ven a ser a punta do iceberg de distintos intereses e empresas que irán aflorando no tempo e explicarán o por qué dalgunhas decisións que agora nos sorprenden. No gorentoso pastel coincide, ademais do citado, Gürtel, Galicia Monolingüe, FAES e outros.     

          Gúrtel foi negada por Feijoo como Pedro a Jesucristo. En repetidas ocasións negou que o caso Gürtel tivera intereses en Galicia. A NOSA TERRA (http://www.anosaterra.org/nova/30914/a-xunta-contratou-33-millons-a-unha-firma-do-caso-guumlrtel-.html) ven de publicar unha reportaxe, na que non solo se pon de manifesto os intereses económicos de Gürtel en Galicia, senón que se sinala a Feijoo e  Carlos Negreira  como os seus valedores durante o derradeiro goberno de Fraga.

          Dentro da RTVG afilánse os coitelos, están prestas as tesoiras pra poñe-la empresa, do  que algúns  chaman despectivamente a telegaita, ó servicio dese entrabado de intereses económicos e políticos,  exércese a censura, coma nos tempos de Franco e entra en sospeita todo o que cheire a galego, perseguindo hasta os letreiros. Nun reportaxe periodístico, dos servicios informativos da TVG, evidentemente tan imparcial que non e lle deu oportunidade á parte vilipendiada a pronunciarse, trátase de xustificar a escandalosa axuda económica do goberno Feijoo a Galicia Monolingüe, argumentando que tamén o bipartito subvencionou a Mesa; as cantidades económicas, concedidas a unha e outra, non  gardan proporción algunha; pero a boa información é así.   

          Fáltanos saber, hasta que límite se vai pringar mais o goberno de Feijoo; si pensamos que está enlodando todo, preparémonos pro que nos agarda.

          O único positivo, se é que hai algo positivo, é que todos temos un inimigo  claro e común. Esto trae a lembranza os tempos da dictadura, que uneu a tódolos demócratas de dereitas e de esquerdas.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

09/07/2009 09:58 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

MOCIÓNS DE CENSURA

20090709103747-ayuntamiento.jpg

           As grescas medran e as mocións de censura tamén. Eso parece formar parte dunha obra de teatro que se representa na Administración Local, pero na que nade quere  aparecer como autor. Os do PP din que o culpable é o PSOE e estes vótanlle as culpas os do PP; resumindo as mocións de censura non teñen pai recoñecido, pero a criatura nace e desenrólase, tombando gobernos  e crispando a vida veciñal.

           Discútese da paternidade da moción interposta, ármase un gran barullo, para que ninguén  plantexe o para qué, e en todo caso, non hai empacho en usa-la grandilocuencia, recorrer a tópicos para dicir, ó fin, que todo se fai pola democracia, polo interese xeral e o bo funcionamento da Administración. Ó final, os electores asisten de convidados pelexándose  por algo que non entenden.

          Os censurados, e removidos do goberno municipal de Gondomar, suxiren que o motivo son especulacións urbanísticas, e sinalan ó presidente da Deputación de Pontevedra, importante persoeiro do PP, como instigador do asunto; namentres Feijoo cala, logo outorga.

          De calquera xeito, algo cheira a podre, en Gondomar; onde foi elixido o segundo da lista do PP, porque o número un non pode selo, por unha resolución xudicial relacionada co urbanismo.

          Os pactos BNG-PSOE gobernan concellos con moi distintos resultados; o  cal pon de manifesto a importancia das relacións persoais; pero calquera fisura é aproveitada polo PP  pra deslexitima-los pactos de goberno. Un particular xeito de entende-la democracia, pois onde lles beneficia, como é o caso do Pais Vasco, si o ven lexítimo; o mesmo que onde gobernan coligados con independentes.

          Á vista dos feitos, concluímos, que as Deputacións funcionan como órganos de control da Administración Local e as Superdelegacións da Xunta, creadas para aforrar, por si alguén o cree, controlan a Administración Autonómica periférica.  -Artellamento dos arquitectos políticos: pro que non se fan oposicións.

          Con relación a esto, recordo unha anécdota que lle pasou, fai tempo,  a un amigo  meu nun Instituto, no que daba clase: en certo momento pediulles ós alumnos que fixeran unha redacción, falando da festa mais senlleira do seus respectivos pobo.  Chamoulle a atención unha que a titulou o autor: "A loita das testas". O contido, en  resumen, era o seguinte: Os mozos do pobo colocábanse en dúas filas e arremetían a cabezazos  contra o que tiñan en fronte, gañando os que permanecían en pe, formábase outra fila, loitaban,  e logo outra, hasta que solo quedaban dous, que se topaban hasta que quedaba un gañador,  - a última gañouna,  (concluía), o fillo do alcalde que ten a cabeza tan dura como a tiña seu pai. Non fai moito. ¿Oposición ou selección?. Esa é a cuestión.   

    

 

09/07/2009 10:38 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

DIÑEIRO

20090710124305-escultura-ing.jpg

 

          Xa Xesucristo dixo que o diñeiro sería o mais querido. Dende entón  o vil metal estivo presente en cantas tropelelías e desmáns cometeu o home.

           Vemos mocións de censura en concellos, que se pretenden motivar como unha rexeneración democrática, con un normalización da actividade administrativa, etc. De entrada, soa a cachondeo que os que lle  puxeron a zancadilla os gobernos se presenten como os salvadores do que arruinaron; houbera sido mais sinxelo que nos dixeran que o verdadeiro motivo é a pasta. A moción de censura e Gondomar vai propiciar que algúns ganen moita pasta. A materia non se crea nin se destrúe, solo se transforma; a pasta tamén; uns perderan, pra que outros ganen. 

          Pachi Vázquez na reunión que tivo con Feijoo sobre financiación, recomendoulle que asigne o acordo que lle ofreza o estado, menuda axuda si así foi. Ven mirado, dende o punto de vista de Vázquez, o diñeiro que o estado destine á financiación de Galicia, sería un diñeiro tirado, ó que non se lle sacaría rendemento, porque Feijoo demostrou que dilapida os recursos económicos, que é un perigo para o Tesouro da Comunidade Autónoma.

           Suponse cos asesores son espertos nunha materia, que axuda ó órgano decisor a toma-las decisións mais axeitadas para gobernar. Nesta liña moi acertado o nomeamento dun asesor do Conselleiro de economía, que cobra mais de 50.000 euros anuais, ten 21 anos, sen estudios e    sen experiencia.    

          A pretendida  mal venda dos coches do parque móbil, pra sustituilos por outros novos, dilapidando así o patrimonio da Comunidade Autónoma. O percorrido do Conselleiro Rueda, polo parque móbil, enseñándolles os periodistas o luxo que reinaba na Administración anterior. Ou el ten poucas luces, ou pensaba que os periodistas eran tan pouco avisados, que os podía manipular para enganar os galegos, ocultando que eses supostos luxos, que Feijoo mencionaba na campaña electoral, foron mercados polo PP, cando el era Conselleiro.

          Despois de case dous meses o Conselleiro de Industria sacou no DOGA o plan de apoio á venda de vehículos. Estou impresionado, coa axilidade administrativa deste goberno. Claro, entre que eles son moi eficientes e contan con bos asesores, así van as cousas. Funcionan mellor os asesores en papatorias.        

            Ós constructores e os provedores non se lles paga, e os que teñen a sorte de cobrar cobran con retraso.

            As obras Públicas presupostadas paralízanse, nalgúns casos nun 80% , e que non se adxudicaron a rede de Gürtel.  Aínda hai mais, na linea de axilidade de xestión hai mais de mil millón de euros atascados na última fase de adxudicación de obras.

          O prometido aforro de Feijoo implica a dotación de, polo menos 30 funcionarios nas Superdelegacións, tamén os incrementos dos complementos de destino nas Xefaturas Territoriais.

          Na campaña prometeu unha opción polo sofwart libre pra aforrar cartos, agora fai o contrario.

          Podíamos seguir, pero por hoxe deixámolo aí.  

          Son, todos eles, argumentos nos que se pode apoiar a petición de financiación; bo curriculum de xestión

Etiquetas: , , , ,

10/07/2009 12:43 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

NIN INDEPENDENCIA NIN ETICA

20090711211132-13206.png


 

          Cando estamos no camiño de conseguir unha financiación da comunidade Autónoma, acorde coas nosas necesidades, a praxes diaria ven de quitarnos calquera argumento, se é que tíñamos algún, pra negociar. A Xunta, no reparto de ese limitado plan pra osixenar economicamente os concellos, fixo gala do seu clientelismo e varreu pra casa. Tódolos concellos financiados son do PP, agás dous  do PSOE, ningún do BNG. Eso pódese chamar calquera cousa, menos gobernar.

          Vistos os feitos, a ética dos gobernantes autonómicos era verde e comeuna un burro.

           Si damos unha volta po-lo mundo que nos rodea, podemos ver de todo e non comprendemos o por qué da variada fauna.

           O malo non é ser flipados ou bonsais, o malo é cando perdes a conciencia e ves o monte como se todo fora ourego, perdendo o contacto coa realidade e creando unha realidade nova a libitum dun grupo de presión, ou cando non se chega nin o tamaño dun bonsai, porque se é mais anano, ó menos mentalmente.

          Hai quen foi criado como os porcos de recebo todo o tiña na bacía e nunca fixo mais esforzo que comer; esa xente é allea ós problemas mundanos, porque vive, e sempre viviu nun mundo feliz.

          Nos dou casos, non van acumular mais que  fracasos; pero eles nunca perden, quen imos a perde somos nos.

          Cando as decisións que poidan tomar os políticos xa están hipotecadas, os resultados  están cantados; senón que llo pregunten ós que fan enquisas pra dar base a decisión que xa teñen tomadas; se é  malo apoiarse e grepuscos minoritarios ou marxinais pra ir en contra dunha maioría, non ter criterio é aínda peor; si xuntamos as dúas xa o despiporre, porque nos falta a ética e a independencia.

Etiquetas: , , ,

11/07/2009 21:11 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

MENTES PRECLARAS

20090713124546-burros-taxi-en-el-algar-1-.-decada-de-los-60.jpg


 

         Asesorar a alguén na toma de  decisións,  o vulgo sempre  asociou esta función cos servicios prestados por alguén cualificado, con coñecementos relevantes da materia na que presta asesoramento, pero vimos que non era así. Si fai pouco nos sorprendía que o Conselleiro de Economía e Industria contara entre o seu equipo de asesores cun mozo de 21 anos, sen estudios e sen experiencia laboral, agora sabemos que non é o único caso, dentro do elenco de asesores dos conselleiros da Xunta, Son eses asesores os que fan complexos estudos, sesudos dictames, prediccións atinadas, etc.

          Agora, que sabemos que contan con tan importantes asesoramentos, comprendemos a razón, ou sen razón, das decisións das Consellerías da Xunta.

          Galicia Monolingüe tamén actúa de asesora do Conselleiro de Educación, de aí ese finanzamento de un millón douscentos mil euros á entidade. O asesoramento parte de un fondo coñecemento científico da materia, independencia ideolóxica e cualificación profesional. Ve con récelo á Dirección Xeral de Política Lingüística, aínda que non lles deu motivo pra inquietarse, son galegos cordiais, pero o solo nome incomoda.

          Non  se buscan persoas con coñecementos especias da materia na que asesoran, chega con que  sexan familiares dos asesorados, dunha rama específica do PP ou que se lles deban algún tipo de favor.

          Así de sinxelo é ser asesor dalgún Conselleiro. Ían a reducir gastos superfluos, chúpate ese elfo.     

Etiquetas: , , , ,

13/07/2009 12:46 mmarcos #. Administración No hay comentarios. Comentar.

PELOTAS

20090714104528-mordaza.jpg

 

          Da magoa ver como os que tíñamos por ilustres persoeiros da cultura, lle rin os chistes a Feijoo, chistes sen gracia, por certo. Unha baixada de pantalóns diante de quen ten a pretensión de elimina-la cultura do noso pobo e poñernos de xeonllos e  amordazarnos.

          A adulación ó poder é un atavismo histórico, que percibimos con pena, en quenes detentan unha pequeniña parcela de poder, e teñen medo a perde-la, pero o que perden é a dignidade. Neste caso, son mais culpables estes persoeiros que Feijoo.

          A mordaza que nos quere impor  o líder non nos vai frear o mais mínimo, e librarémonos dela, cando na primavera florezan os campos de  Galicia; será unha primavera agardada, unha liberdade soñada, nun pais no que camiñaremos o carón dos nosos veciños.

          Non nos avergonzaremos dos nosos gobernantes, porque eles serán o noso espello e a nosa guía.

          Galicia deixará de ser un pais prisioneiro dun goberno de ocupación; os negros xinetes das tebras deixaran de galopar sobre o  chan da nosa patria, e as nubes iranse debaendo, pra deixar paso o sol que nos quitaron.

Etiquetas: , ,

14/07/2009 10:45 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

AS ORELLAS DO NOSO LIDER

20090715111948-nimalesraros5dg5.jpg

Os orellas peludas parecen oílo todo, saben todo o que pasa no pais;  os pelos das orellas son como antenas que recollen tódolos rumores.  Nin o noso Líder, nin os seus asesores saben o que pasa no pais. Ou ben lles importa un pemento os problemas dos currantes, ou ben non teñen entre os asesores, ningún orellas peludas.

Alguén pode pensar que os gandeiros divírtense polas rúas das cidades paseando as súas máquinas pra que nos enteremos dos seus problemas; tódolos sabemos, menos o goberno, que como solución pretende que se endebeden mais; tampouco a solución é darlles algunha subvención creando unha rede clientelar e acordarse deles en tempo de eleccións. O sr. Feijoo, dende que vive como un sultán, distanciouse do pobo que goberna  e converteuno en prisioneiro dos seus desvaríos.

En moitos fogares galegos viven a traxedia de quen non cobrou dende maio; o sr Feijoo e demais gros panzas non padecen esa traxedia.

Tampouco os orellas peludas lles chegou o rumor de que alén  das nosas terras vese con incredulidade a operación de acoso o galego, pouco lles importa cargarse, o que para moitos, é un ben sagrado.

Si ós orellas peludas non se enteran do que pasa no pais, como é o caso da moción de censura de Gondomar, onde persoas vinculadas coa especulación urbanística pasaron a ocupar postos clave no novo goberno, como se van a enterar do que pasa mais aló do Padornelo. Tamén pode ser que ós orellas peludas teñan unha escoita selectiva e non queiran saber de moitas cousas; como ven facendo o goberno da Xunta.

          Incluso dentro do PPdG, que é diferente do PPdgE, voces autorizadas do partido, desinten da política lingüística do goberno da Xunta e desaproban a influencia de grupos marxinais no asunto.

Etiquetas: , , , ,

15/07/2009 11:20 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

EN XOGO

20090716205000-tahures.jpg

 

 

          Non hai cousa que o goberno do Feijoo non sometera a revisión. Eu creo que se poden contar cos dedos da man os proxectos do anterior goberno que deixaron en pe, e sobran dedos. E seguiran esborrallado as paredes da democracia, namentres alguén siga rindo os seus malos chistes e nade lles plante cara, e os desterre do pais.

          O goberno de Feijoo está cheo de malas herbas: son soberbios, chulos, prepotentes e mentireiros, e se queremos que estas malas herbas  non sigan sangrando a Galicia, chuchando a sabia da nosa terra e a sangue dos galegos; temos que xuntarnos todos, de dereitas e de esquerdas, unirnos como nos unimos contra da dictadura  e librarnos deles.

           Feijoo non fixo un cambio de goberno, lexítimo en toda democracia, mudou de réxime. Están a facer, exactamente igual, que fixo Hitler, aproveitando a oportunidade que lles da a democracia, instaurar un réxime no que solo se respeta a vontade do líder ó servizo dos intereses de Galicia Monolingüe e da FAES.

          A anulación do proceso  selectivo para acceder á Función Pública Galega foi un dos derradeiros golpes; un suceso que non acontecía dende 1936. Cando o partido está en xogo, deciden paralo e cambia-las regras, para xogalo coas cartas marcadas coma se foran tahures do Mississippi. O obxectivo parece claro, non adiantaríamos nada destapándolles a trampa. Son unha praga bíblica para esta  terra e ningún bennacido pode ignoralos e mete-la cabeza baixo terra. Si cada un de nos convence a dez mais, e montamos unha cadea, sortearemos os seus medios de propaganda.

           As probas foron convocadas con arreglo a unhas normas legais, houbo un tempo pra impugna-la convocatoria, ninguen o fixo, foi firme, publicouse unha lista de admitidos, que tamén é firme; os admitidos teñen uns dereitos que ninguén pode vulnerar, é semellante a un contrato de adhesión e o adquirir firmeza ninguén o pode modificar unilateralmente. A seguridade xurídica esixe que as regras do procedemento non se cambien en pleno proceso,  para o caso, seguen rexendo as regras da convocatoria.

          Feijoo funcionario da Xunta e Rueda funcionario da  Administración Local, parecen non crer na limpeza dun proceso selectivo, as súas razóns terán.

Etiquetas: , , , ,

16/07/2009 10:49 mmarcos #. Administración No hay comentarios. Comentar.

AMORAIS e mentireiros

20090717104432-amoral1.jpg

            Un amoral non ten conciencia do ben ou do mal, porque para el  non  existen valoracións éticas, polo tanto é distinto do inmoral.

          A tolerancia da xente coa moralidade dos políticos é distinta, segundo se trate de políticos de un partido de dereitas, ou dun partido de esquerdas; do mesmo xeito as mentiras tamén teñen nos electores unhas consecuencias distintas segundo de onde veñan.

          Non é que, en xeral,  os políticos de dereitas sexan mais amorais e mais mentireiros que os de esquerdas, amorais, inmorais e mentireiros hainos en tódolos lados. O asunto está en separa-la palla do trigo, e os que poden  facer eso son os electores. Son mais permisivos cos políticos de dereitas, e a razón parece ser que os electores que votan a partidos progresistas son mais críticos e sensibles á imaxe pública dos seus elixidos. Esto sabíano moi ben Feijoo e os seus asesores de imaxe e non dubidaron en explotalo, prometendo un mundo  feliz, fronte ás supostas ineficacias do goberno, coa idea clara de que non tiña pensado cumprir nada do prometido. Mentiu conscientemente e favorece intereses contrarios ó ben común. Hai que ver  que patas teñen as mentiras que dixo Feijoo, e si á larga non lle pasan factura as súas contradiccións. 

          Feijoo, que parece recibiu cartos da rede Gürtel pra campaña e precampaña das galegas, paga os favores e outorga contratos a dedo á rede. Pregunta: amoralidade, inmoralidade, corrupción...

           Tanto Feijoo como Negreira, homes presuntos da rede Gürtel en Galicia, deberan ser acusados diante dos Tribunais por xenocidio, e algunhos persoeiros mais, dos que lles teñen tanto apego ás cadeiras, por cómplices.

                                                                                                                

Etiquetas: , , ,

17/07/2009 10:44 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

CON RABO

20090809104648--burros.gif


 

          O ínclito e nunca ben ponderado presidente da Xunta atribúese a postura que impuxo Xénova ás comunidades gobernadas polo PP para que se abstiveran no Consello de Política  Fiscal, co gallo do novo sistema de financiación ás autonomías,

          Feijoo cólgase unha medalla e defínese como intelixente, o colocar areas na roda da financiación, seguindo, como non, instruccións do partido; pero o home é tan modesto, que ademais de considerarse intelixente, tamén se considera protagonista.

          É curioso que un dos parámetros pra determinar o monto da financiación é o dispoñer de lingua propia, ademais do castelán. Suponse que ese incremento na financiación é para protexe-lo uso do galego, pero os asesoseres de Feijoo, Galicia Monolingüe e FAES, seguro que se reparten eses cartos: a miña preocupación e se  a Gürtel non lle toca nada, pero xa lle amañaremos algún gorentoso contratiño.

           O director de Política lingüística non obxectará nada; porque é un galego cordial, e mandarémolo a que forme parte dun comité de política lingüística das universidades e vixíe que non se apartan do vieiro marcado polo goberno da Xunta na materia. Si Franco non o deixou todo ben atado, estamos nos aquí pra ser fieis defensores do principios do Movimiento.          

           O mais difícil é cumpli-la promesa de  baixa-los impostos e casala cunha actitude pedichona pra que o Estado nos dea mais cartos na financiación. Faremos un doble tirabuzoón: non baixaremos os  impostos, total eso foi solo unha promesa electoral, que aprendemos a facela, seguindo  o que fai Xénova; se consegimos algún cartiño mais, sorte pros nosos.

          Que exercicio estes pesos da financiación, menos mal que son guapo e listo.

Etiquetas: , , , , , ,

18/07/2009 10:14 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

APERTANDO o nu

20090809104233-2008081196funcionario.jpg


          Modificando as probas selectivas pra acceso a Función Pública Galega, convocadas legalmente, ignorando a irretroactividade das normas que limitan dereitos, como é  o caso, xa que non é o mesmo disputarlle unha praza a 10 que a 100. A súa pintoresca modificación da función pública, singular e única, non so en España, senón nas galaxias coñecidas; permitiralle importar opositores, e os galegos que emigren, como fixeron sempre. Eso sen contar co dereito do ciudadano a ser atendido en galego.

           Falar de dereitos a quen ten a idea de que Galicia é  a súa finca particular e rexe a súa real vontade é inútil. 

           Feijoo segue apertando o nu,  son un punto mais na súa tola carreira pra  reducir Galicia a un montón de lixo, logo de que cornudos cabalos montados por bestas en forma humanoide, con ollos roxos, acendidos como brasas ardendo e babeando, pisoteen as colleitas de mais de cincocentos anos, que os nosos devanceiros  recolleron pra nos.

          Tócanos a nosoutros legar os herdeiros o tesouro   cultural que recibimos dos devanceiros; pero que vamos a legar si deixamos que un iluminado ó servicio de escuros intereses,  deixe un terreo ermo, no que é moi posible que non medre mais que a xenreira e o resentimento, polo menos parece que eso é o que pretende.

           A nosa clase política quedou como atolandrada, dando a sensación de que recibiu un golpe tan grande e inesperado que é incapaz de asimilar e non reacciona, o que aproveita Feijoo pra seguir co derribo de todo o construído.

           O perfil psicolóxico de Feijoo é digno dun análises dos especialistas en comportamentos típicos de persoeiros con delirios de grandeza, semellante os fascismos europeos. É un home de bagaxe cultural escaso, corto de ideas e grande en ambición de protagonismo persoal.

           Mentres sigue co seu hedonismo,  pra parecer mais grande destrúe todo o que atopa; e así, rodeado de cinzas, por moi anano que sexa,  faise ver e notar.

           Se non fora polas consecuencias da súa irresponsabilidade, a súa conducta de desatinos produciría risa, cando menos hilaridade.

           Como dicía Celso Emilio Ferreiro, longa noite de pedra habemos.

Etiquetas: , , , , ,

20/07/2009 10:31 mmarcos #. Administración No hay comentarios. Comentar.

HABITAT

20090721113858-200622220596.jpg


 

         A trama Gürtel necesita unha empresa exclusiva para acometer os esborrallamentos de Feijoo. Si alguén pensaba que non  ía   meter  man na construcción  era un iluso; a construcción é un sector sensible, que move moitos cartos e intereses,  e hai moitas garras dispostas a votarse enriba do botín. Onde hai cartos, xa se sabe, tamén hai moitos amigos esperando que se lles axude. Tamén alcaldes que queren facer e desfacer o seu antollo, sen normas.

           Dictar unhas normas xerais de obrigado cumprimento, parecía de sentido común, pra frear o  caos do sector. Ós profesionais servíalles  de guía e os Concellos, que non  dispuñan de medios técnicos, atopaban nesas normas unha ferramenta esencial. Xa  sabemos,  o sentido común era verde e comeuno un burro. De ai que a actual Xunta careza del.

          Coas normas de Teresa Táboas había unha seguridade xurídica, agora dependemos do criterio persoal do alcalde de turno e pódenos face-la vida doada ou complicárnola, segundo sexamos u non, galegos cordiais. É un xeito de colleitar un clientelismo e ter un puñado de votos cautivos, hai que apañar todo.

          A especulación do Levante trasladarase a Galicia, e teremos unhas costas cheas de planchóns de cemento.

           Nada lles impedirá ós especuladores que en lugar de pisos constrúan cortellos; namentres Feijoo vive nunha luxosa mansión, que todos lle pagamos, alleo as nosas miserias. 

           É de supoñer que agora as mocións de censura medrarán e estenderanse por todo Galicia; todo é edificable, será un fermoso pais, sumido nun caos de  palleiros.

           O hábitat, como paisaxe, sobretodo  na costa, está en serio perigo;   anularon o plan de acuicultura do bipartito, pero non elaboraron un novo, parece que están a espera de que o elabore Pescanova, e aí xa nos podemos imaxinar o que lle espera a cabo Touriñán, pero calquera zoa sensible ecoloxicamente pode ter o mesmo fin.

           ¿Ónde se esconderían  todos aqueles ecoloxistas que  armaban tanta bulla a anterior Conselleira de Pesca?

          A Conselleira de pesca  vailles facer pagar os peixes que colaboran co bipartito, deixándose pescar, substituiraos por peixes con un chip incorporado, que leva un software, contratado a unha empresa estranxeira e solo obedeceran a Feijoo; cando el diga a picar, entraran o cebo, sempre que  sexa un cebo posto por galegos cordiais.

      

 

Etiquetas: , , , , , ,

21/07/2009 11:39 mmarcos #. Administración No hay comentarios. Comentar.

“ NACION ACEFALA”

20090808221758-9falo-01.jpg

 

      O   xornal do día  17 , deste mes de    Santiago,  publicou un  artigo de   Xavier Vence,   que é un dos mellores que teño lido. É claro, conciso e contundente; unha diagnoses  do feito galego;na que se pon de manifesto a carencia de un liderazgo de talla, e outras ausencias de compromiso co pais. Si despois de lelo non agroma a conciencia do noso ser, entón e que xa non atemos esperanza. Os lideres queren que os galegos solo teñámo-la cabeza pra leva-lo sombreiro, que non pensemos, xa o farán eles por nos e decidirá o que nos convén:

“ NACION ACEFALA”

     “O que define unha nación é ter unha intelixencia colectiva dos seus intereses xerais. A madurez desa sociedade vese cando entende con clareza que a forma de encontrar solucións aos seus problemas pasa pola política e concretase nos procesos electorais. Pois ben, os últimos acontecementos invitan a unha incómoda reflexión.

     O que está a pasar co financiamento autonómico, a batalla do Goberno galego recen electo contra o idioma do país ao tempo que permanece inédito en canto a adopción de medidas concretas fronte á crise; a masiva mobilización sector leiteiro ou a longa folga do metal son exemplos paradigmáticos dunha incapacidade para traducir electoralmente as necesidades e aspiracións máis importantes do país no seu conxunto e dos seus diferentes colectivos. Ao final dá a impresión de que os cidadáns defenden na rúa o que non son quen de traducir politicamente a través do voto e, en moitos casos, en contra do que votaron. A disonancia é tal que invita a preguntarse moi en serio se unha boa parte dos galegos entende realmente a relación entre o que vota nas respectivas eleccións e a marcha dos seus asuntos cotiáns. ¿Ou a xente pensa que a economía é un asunto puramente individual? Un voto pulido a base de microdemandas singulares non constrúe a representación dos intereses colectivos que marcan o devir da vida de cada un de nós. O resultado está á vista: parece que non temos a ninguén á fronte da nación. ¿Quen terma dos intereses colectivos?

     A comparación co comportamento dos cataláns produce mágoa e envexa ao mesmo tempo. Cataluña ten clara conciencia dos seus intereses colectivos e leva meses –anos– traballando sistematicamente para acadalos. Poñendo na axenda estatal o truculento asunto das balanzas fiscais e tomando a valente iniciativa de elaboración dun novo estatuto de autonomía que recollera as súas aspiracións. Cataluña chega a este proceso de negociación cun longuísimo camiño trillado.

     Fronte a esa visión estratéxica, de longo alcance, o noso flamante presidente da Xunta afirmou esta semana que para el a negociación do financiamento autonómico “empezou agora”, cando lle entreguen o documento coa proposta final do Goberno central. Cando outros levan dúas lexislaturas negociando e teñen un resultado cerrado o señor Feijóo aínda non ten un proposta propia madurada. Máis aínda, o desleixo dos intereses do país –que disque ninguén lle demandou nas últimas eleccións despois de ter boicoteado a redacción dun novo estatuto– levouno mesmo a asumir sen reparos a consigna do Partido Popular español, máis preocupado por defender un tamaño grande de torta para o Goberno central que os intereses de Galicia e operando en clave de partido de oposición que busca desgastar ao Goberno de turno.

     Temos unha nación a medio facer. O nacionalismo está chamado a ser o vector esencial de creación da conciencia sobre os intereses colectivos como nación, sempre e cando non sucumba aos cantos de serea que lle invitan a amoldarse á acefalia maioritaria reinante.”

 

Etiquetas: , , , , ,

22/07/2009 10:24 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

O MUSEO DA LINGUA

20090808221249-halicarnaso.jpg

 

         Din que unha vez, aló no tempo, antes de que Feijoo gobernara Galicia, que neste pais, ademais do castelán había unha lingua propia do pais, falada pola maioría e coñecida por tódolos galegos. Foi coa chegada ó poder, dese personaxe, de triste recordo, cando o galego empezou a desaparecer. Perseguida e acosada coma si fora unha lingua de malfeitores, refuxiouse no círculo da escasa clase culta en un museo construído no monte Gaias. Un complexo ideado por un grupo de personaxes para facer del o mausoleo de Fraga; este grupiño, precursor de Feijoo, pretendía dar a entender de que Faga era xa un dinosauro da política, un estorbo para os seus proxectos de desgalización do pais, e había que retiralo, ofrecéndolle o engano  dun doce retiro e a promesa de perpetua-lo seu recordo, construíndolle un mausoleo, a semellanza dos Faraóns.

          O mausoleo, coñecido co nome de “cidade da cultura”, nada ten que ver con Galicia, nin coa cultura Galega, tamén se quería disimular o de mausoleo; para mais encargóuselle o proxecto a un estudio de arquitectos estranxeiro, que non soubo, ou non lle deixaron, interpretar a finalidade da obra, o resultado esa cousa, que aínda non se sabe que se lle meterá dentro para enchelo.

          A alguén se lle ocurreu meter libros nun edificio xa rematado; pero ai estaba o Conselleiro da Incultura do goberno Feijoo para ordenar unha concienciuda investigación do asunto: haber que clase de libros, orixe e se son libros autorizados; non sexa que ó público lle dea por ler e pensar. De todos xeitos, encargóuselle a un prelado que o limpe dos malos espíritos, dado que alí anduveron os separatistas e roxos, e aquelo cheira a azofra.

 

            A Consellería da Incultura ten un presuposto elevado pros seus fins; como non sexa pra facerlle ó galego un enterro de primeira. O normal sería co galego o deixaran esmorecer, para que os que nos sucedan o reanimen, pero deberon recibir  ordes  da superioridade de eliminalo, e pra  eso precisan os cartos.

          O dito, pagámoslles pra que mallen en nos.           

Etiquetas: , , , ,

23/07/2009 10:36 mmarcos #. Administración No hay comentarios. Comentar.

OCULTISMO

20090724102237-18521239-1.jpg

          Dentro das divagacións, esconxuros e demais artes que ven empregando o goberno Feijoo: non podemos obviar a escura e peculiar facer da Consellería de Medio Rural. Non subiron os becerros nin o leite, como alguén prometeu na precampaña electoral, si gobernaba o PP; todo quedou en promesas vanas, esquecidas agora que subiron ó poder e que foron, no seu momento, alimento das esperanzas dos crédulos, pasan de todo. Hoxe imos falar doutra cousa, tamén importante, o ocultismo, a ausencia de información, o non saber realmente que pasa no monte.

          O goberno anterior daba dous partes informativos diarios e actualizaba tres veces ó día a súa páxina web. Coa chegada do PPdeG ó poder anúlase a información e hai un apago informativo a nade se sabe o que pasa no monte galego.

          Despediuse a brigadistas contratados polo goberno anterior, nun claro acto de irresponsable revanchismo. Algunhas brigadas están o 50% de efectivos, tendo que recorrer a unirse a outras brigadas pra ser operativas.

          O mesmo tempo que se despide a brigadistas, con experiencia, polo simple motivo da súa orixe contractual; contrátase novos efectivos, sen experiencia, dándolles unha charla de dúas horas, unha funda, unha vasoira e un catecismo; así equipados marchan a enfrontarse ó lume.

          A limpeza do monte, que con carácter obrigatorio, impuxera o anterior goberno, quedou descartada por non ser unha idea do PP, e que aplauden os donos de montes que non viven no lugar. O bo do caso é que, hasta agora, o clima favoreceulles; cando as cousas muden, o revanchismo dará paso a ineptitude .

           Afonda mais na estupidez, e fai mais visible a lina que o separa coa actuación do goberno anterior, ó suprimir as axudas xa concedidas pra limpeza de montes.  Sabido é que o rural  está quedando baleiro, solo queda uns vellos, que viven da pensión e eles non teñen a forza necesaria pra limpa-los montes da súa propiedade. Os que non viven no rural xa nos lles preocupa o monte nis os incendios.

            Hai un medio de execución subsidiaria para a limpeza dos montes, prevista na lei, para cando os propietarios non poidan, ou non queiran limpa-los montes; ademais, aproveitando este tempo favorable, asa brigadas podían facer labores de limpeza e prevención, pero  co PP hemos topado. Non se lles ocurreu nada mellor que non paga-las subvencións xa concedidas pra limpeza de montes. !Si que son listos!; pero a oposición e os sindicatos a xoga-la partida o bar.

          ¿Alguén sabe do banco de terras?   

Etiquetas: , , , ,

24/07/2009 10:23 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

ENQUISAR

20090725102822-tempranillo-0.jpg

 

 

 

 

ENQUISAR

        

     Enquisar enquisarei,…..Agora ensarillámonos en si o PP cociña a enquisa sobre o galego, se amaña os datos da enquisa, etc. Pero, ¿ é que aínda hai alguén que cree na limpeza de accións do PP?; de sobra sabemos que estando quen está por medio, e tendo de Presidente a Feijoo como garante do proceso, a chapuza está servida.

     Facer unha enquisa pra que referendemos unha medida que xa teñen tomada, é unha burla.

      O asunto, pois, non é a limpeza da enquisa, senón a enquisa mesma. O galego existe,  está protexido legalmente, e non se pode deixar de aplica-la legalidade, aínda que lle pese a Galicia Monolingüe, o seu mentor FAES e a Feijoo; e o que non o protexa, ou preste algún tipo de axuda a súa eliminación, non é un ben nacido. Por qué non se fai unha enquisa sobre si os nenos teñen que cantar un himno patriótico español, se teñen que ir á clase coa camisa azul; se admitimos un ensino que nos devolva ás cavernas, etc. Cos mesmos argumentos que o PP utiliza pra face-la enquisa, tiñan que darnos a oportunidade de pronunciarnos sobre calquera medida de goberno, xa que eles renuncian a gobernar.

      Tódolos que vivimos en Galicia temos o dereito e o deber de coñece-lo galego; ademais da obriga legal, é un xeito de coexiona-la sociedade civil..

      A enorme fenda que Feijoo está a producir en Galicia, na súa convivencia, co tema do idioma,  non é doado de comprender. A FAES e Feijoo, cos monaguillos que se lles unen, retrotráenos ós tempos de segunda república.

      A actitude cívica, sen baixa-la cerviz, dos asistentes o acto celebrado en Vigo, ó que asistiu Feijoo, que con pegatinas e outras enseñas, fixeron pública a defensa do Galego, fai pensar co pais aínda está vivo.

      Non solo falamos o Galego porque nos peta, como diría ó poeta de Celanova, tamén porque é a nosa lingua e nade nos vai quitalo que é noso, Non deixaremos os ladróns, nin o tempranillo sequera, que nos rouben a nosa lingua e a nosa cultura.

      O día da Patria Galega, Feijoo fai unha ofrenda floral a Castelao e a outros galeguistas ilustres. !que cara!. Espero que co aldraxe non resuciten e volvan a morrer ó ver en que se converteu a Xunta.  

25/07/2009 10:28 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

FACTORIA DE IDEAS E TRAGONS

20090727104741-tragacerds.jpg

          O artigo de Xavier Vence do Xornal do 17 deste mes, fíxome pensar no papel da clase política gobernante na actualidade en Galicia. Facendo un reconto do realizado por este goberno, e doado concluír que o único que fixeron foi esborralla-lo construído polo goberno que lle precedeu; hai dous respostas posibles, ou ben teñen que saldar débedas cos que os apoiaron, ou son tan ananos como gobernantes que precisan despexar todo para que se lles vexa.

          O ataque xeneralizado a todo o que soe a galego é a súa principal obsesión, como se estivéramos gobernados por uns alieníxenas. É neste punto onde se ve claramente as directrices da FAES, que é unha factoría de adestramento ideolóxico; corrosivo e, a veces, ofensivo e desprezativo. Así o fixo na campaña de acoso ó galego, apoiando a Galicia Monolingüe, onde se ridiculizaba ós que, incluso sen falar galego, teñen acento galego, tanto así que o propio PPdG renegou da campaña.

          Galicia Monolingüe existe como estratexia, non é unha entidade autónoma, senón que actúa ó mandato dos seus creadores e impulsores.

           A factoría de ideas crea un nacionalismo español, excluinte, co racismo propio de tódalas ideoloxías fascistas; basease no pensamento único, culto ó líder, pureza de raza, etc .

           Hai unha confluencia, na base, de intereses sociais, económicos, políticos e relixiosos, e nosoutros asistimos como convidados de pedra, de espectadores  da nosa propia traxedia.   

          A ausencia de oposición fai que Feijoo saque peito,  se faga o valente  como  se fora un matón de colexio e, pouco a pouco, vai derruíndo todo. Así tamén podemos ver a ineptitude da oposición e comprender porque están nese papel.      

          Non se ve cheo o goberno de tragar, os restauras fan  o agosto. O pobo paga as facturas e fai de servente nas festas. Na  maioría dos fogares galegos pásase con caldo esgubio, a crise, que pra algúns nunca a hai, non da pra mais. Menos mal que agora que goberna o PPdeG e os becerros valeran mais, pagarán mellor o leite e haberá trabalo pra todos, vamos, un mundo feliz, polo menos eso nos prometeu Feijoo.

           Co gallo do día da Patria Galega, xuntouse no hostal dos Reis Católicos o mellor da política galega, achegada ó poder, por suposto, non había sensación de crise. Daba gusto velos de etiqueta, eu pensei que eles irían vestidos de gaiteiros  e elas de pandereteiras; o folclore galego non era nada ben visto, sobretodo naquel ambiente, pero había que ver a aquela xente provinciana con tanto glamour,  que ben lle daban ó dente.

           Malia ser un festivo moi págano, que solo significa algo pros do pais, os páganos foron precisamente os do pais. !que mundo mais ó revés!.

           Sería divertido que naquela pantagruélica comida, no medio de xente con tanto copete, aparecera alguén vestido de traxe típico.

           Estamos en crises, nos, eles non.

 

Etiquetas: , , ,

27/07/2009 10:48 mmarcos #. Politica Hay 1 comentario.

O MELLOR

20090728104350-incendio1.jpg

          O Director xeral de Montes da Xunta de Galicia é un home  que non se corta un pelo a hora de votarse  flores, modesto, e cunha cara mais dura que un seixo.

           Asegurou  que o sistema contraincendios da actual Xunta é o mellor de España, abofé que ten razón, co outro goberno no chovía seguido como agora, estaba cheo de roxos, cos que Deus  non quere nada. Pola contra, agora temos a Deus  da nosa parte e mándanos auga do ceo a esgalla. Con tan bo aliado non hai porque terlle medo ó lume. Supoño que eso era o que quería dicir, con aquelas palabras tan ben ditas, que ninguén entendía.

           Mirade por onde, si Feijoo é un deus, ou manda mais que Deus, a choiva de xullo é cousa súa; controlou os incendios, pero fodeu ós que tiñan vacacións neste mes, os dos hoteis, os dos cámpings, e tódolos que disfrutan co bo tempo. Xa saben, que lle pidan unha indemnización.

           As brigadas tamén felices, a bota-la partida e que siga a cousa.

           Si o resto do monte de España arde é porque non teñen un sistema contraincendios tan bo como o de Feijoo. Non chove como en Galicia. Que Deus nos colla confesados si o tempo mellora.

           As axudas  xa concedidas e non pagadas son actos firmes e débedas contraídas, pero os beneficiarios, os políticos e os sindicatos do campo son galegos cordiais.   

Etiquetas: , ,

28/07/2009 10:44 mmarcos #. Politica Hay 2 comentarios.

MEMORIA

20090729113712-iria-flavia2.jpg

             Os distintos gobernos da Xunta fixeron moi pouco polo galego: votábanlle un verniz, e con eso xustificaban a defensa do idioma; logo pra desviar a atención de feitos reais e presumir de defensa da cultura, crean os premios Castelao, sendo, os deste ano sen ir mais aló, unha vergoñenta maridaxe, un esperpéntico acto, no que solo se  salvou a publicidade oficial.

          Tamén os distintos Delegados do Goberno central, non regatearon esforzos en axudar a marxinar o galego; pois dende aquel García Sabell, que na década dos oitenta interpuxo un recurso contra dunha modesta orden da Xunta que intentaba darlle un papel o galego na administración autonómica, hasta hoxe, a política foi de marxinación aberta ou  sutil, cos mesmos efectos sempre.

           Aínda que houbo felonías célebres e sutiles maneiras de acoso, non creo que ningunha chegara mais que ser unha caricatura do plan Feijoo; foi este triste personaxe o que deseñou e está levando  a cabo unha política de sistemático acoso, non solo á lingua galego, senón,  de toda a cultura do pais.

            Unha insignificante presencia no ensino, case nula na Administración, limitándose a actos protocolarios, o galego vive, ou mais esmorece, nunha lánguida e longa agonía. Esa sería na primeira etapa do PP; pero a chegada de Feijoo non supón a continuidade da anterior política conservadora; a influencia da extrema dereita nesta etapa do PP, leva a Feijoo a unha belixerancia en contra do galego, dun xeito nunca visto en ningún goberno  democrático. Non se trata de deixar esmorece-lo galego; pros ultras non da morto e hai que rematalo.

            A invocación dos espíritos dos devanceiros, feito enriba das súas  tumbas, parecíase a un aquelarre político, feito a plena luz do día; non me estraña que atoparan baleira a tumba de Castelao. Seica o cadáver desapareceu e os investigadores chegaron á conclusión de que nade puido roubar os restos do político de Rianxo, porque non atoparon signo algún de roubo, pero si unha notiña  que dicía: “si alguén me busca, que saiba que non fun quen de aturar mais os aldraxe que me fan a min e o meu pais, nin morto podo descansar, voume pra onde estaba, pra Chacarita”.

           Armouse un balbordo nos cementerios tremendo; deu en soprar un forte vento, as follas, os plásticos e os papeis voaban; as puntas dos cipreses chegaban ó chan. O aire transportaba os laios dos galeguistas soterrados. Castelao dixera, canDo enterrara a Bóveda, que non enterran cadáveres, enterraban semente. Esa  semente espallábase agora por Galicia.

           Pra que o bo de Daniel se volvera a exiliar xa tivo que ver mal as ousas. É sabido que el amaba este pais co querer que se lle pode ter a algo grande. Tivo que ser moi forte, para el, escoita-la pantomima que se estaba a representar  e coñece-las intencións do instriónico personaxe.

          Bóveda, dende o cementerio de San Mauro, en Pontevedra, díxolle que o comprendía, que ninguén mellor que el sabía da traizón de algunhos nados neste pais, pois os que se achegan as tumbas a facer discursos ocos, houberan aplaudido noutro momento.

          Dende o Escorial Franco fíxose oír e ameazounos con volver, pois a xente que gobernaba agora en Galicia non era de fiar, pero os cincocentos quilos da lousa que lle puxeron enriba, non lle deixaba levantarse.

           Por si alguén non o sabe, os mortos están presentes, en espírito, e vixíannos, saben as  nosas intencións  e non os podemos enganar.

Etiquetas: , , , ,

29/07/2009 11:37 mmarcos #. Politica No hay comentarios. Comentar.

TACTICAS

20090730104007-ajedrez-bustos-medievales079-2095gr.jpg

           Cando foi da guerra civil española, a lexión cóndor, ensaiou  en Guernica un sistema de bombardeo aéreo, que logo os nazis utilizarían durante a segunda guerra mundial.

         O PP está ensaiando en Galicia unha nova táctica electoral, imaxínome que pergueñada na súa  factoría de ideas,  coa que pretende gañar, con trucos sucios, e o mesmo tempo crear un estado ideolóxico co que   agochar as súas falcatruadas, e desamar á pobo de calquera idea, simboloxía, xeito diferenciado de ser ou de pensar, que o poidan apartar do pensamento único.

         Aínda que non esteamos por eses xogos,  temos que admitir que nos meteron na partida,  e temos que ver de saír vivos dela, alguén se xoga moito e ensarillaranos coas súas malas artes.

          O revisionismo de tódolos actos do anterior goberno ten unha finalidade política, que vai mais aló do revanchismo; o obxectivo último é deslexitimar o anterior goberno e deixalo como un goberno inútil diante dos electores, si é preciso ir contra os propios actos, vaise, como é o caso dos Audis, que lle atribuíu a compra o bipartito, cando en realidade os mercara Feijoo, pero a verdade, neste e  noutros casos, é a primeira víctima.

          Agora comprendo porque aquela obsesión de Feijoo de saber con que presuposto contaba cada Consellería; non era para gobernar, porque aínda non fixo nada despois de cen días de goberno, era para saber con canto dispoñía para idennizar pola anulación de contratos firmes, e para as operacións de propaganda.

          Noutros episodios, tristemente famosos, como 11M, utilizaron tódolos medios de propaganda, escritos, visuais, sonoros, manipulación de asociacións, etc, pra inculpar a outros, hasta que os Tribunais  de Xustiza lles desmontaron, un a un, o tinglado.

          Por poñer un exemplo das súas manipulacións, os dependentes, os que usou na campaña electoral, tenos esquecidos, e non protestan, os opositores, os que lles cambiou as regras do xogo, en pleno partido, tampouco, etc, etc.

         !Hai que ver o que fan uns medios de comunicación ben usados e engraxados!

Etiquetas: , , , ,

30/07/2009 10:40 mmarcos #. Politica Hay 1 comentario.

CEN DIAS

20090731104231-delinquentes.jpg

 

          Moito se ten dito, nunca se falou tanto de tan pouco; todo podía resumirse coa frase “cen días de destrucción”.

          Parece que xa pasaron cen anos, pero solo pasaron cen días, dende que ese, por fortuna democrático, accidente electoral colocou a Feijoo de Presidente do goberno galego. Non facía falta espera-los cen días de cortesía, como el dixo, porque el mesmo se encargou de amosa-las súas intencións.

          Pódese dicir que agora lle vimos o verdadeiro rostro, ademais de ser un bo actor, basta recorda-lo sentimento que puxo na toma de posesión  coa lectura do discurso de investidura, con  bagoas incluídas, dando mostra de ser un actor moi logrado, con moitas horas de entreno; é un doente, cunha patololoxía común a cantos fan da mentira unha verdade.

          Dixo que intentou gobernar con austeridade, o dos coches, as papancias e oropeles  fóiselle a man; menos mal que ía a ser austero, solo se lle foi a man e a lingua. Que había unanimidade no goberno; certo , o mellor xeito de ter unanimidade é elimina-los motivos de discrepancia; nos Consellos da  Xunta reina a paz dos cementerios; os Conselleiros son  cipreses e os mortos somos os galegos. A terceira parte é que parece que vai dici-la verdade , a súa verdade.

          Segundo Feijoo, estamos a atravesar unha crise económica; eso xa o podía dicir cando estaban na oposición, daquela era culpa do goberno. Fixo moitas consideracións sobre as dificultades que xurdían para gobernar  nos tempos de crise. A culpa, como non, do goberno anterior; por el non había crise, por nos tampouco. Enterouse da crise agora,antes non o  sabía; todo o mundo, menos el, o sabía; por eso prometía o paraíso, fermosas uries pros crédulos.

          A pesar de preguntarllo, non respondeu sobre o conflicto lingüístico; tampouco dixo nada do aumento do paro nos seus cen  días de goberno, dos  dependendientes, dos conflictos laborais actuais e das promesas incumpridas.

          O mesmo que outros, está aí cunha larga man de tras que o manexa coma un guiñol, pero ten moi ben sabido o rol e o ser un home de palla non lle quita a responsabilidade.

          Eu, o que non dixiro e que poña a Castelao coma o seu modelo. Eso é emporcar a imaxe de Castelao; que dixera que Franco é o seu modelo sería mais crible. Seica Castelao non poñía en dúbida a existencia de España; non coñezo a nade que o faga, nin que cuestione a existencia de Europa. Cousa distinta é admitir a España como Unidade de Destino Universal, el quizá si, Castelao non.

          Os crédulos, que os hai, sobre todo en tempos de crise, necesitan creer en paraísos, nas uries, en líderes  que lles fagan concibir falsas esperanzas, pra esquecerse de miserias.               

Etiquetas: , , , ,

31/07/2009 10:44 mmarcos #. Politica Hay 3 comentarios.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris