Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Noviembre de 2009.

AXENDA DA SEMANA

20091101110343-640316562-pjbggdvyncocwtk.jpg

             O resío da noite

 

 

O Lobeira os dous subimos

Moi cerca do ceo   estábamos

O manto que nos cubría

As estrelas nunha noite fria

 

Rodeabate cós meus brazos

Mentras o desexo nos consumia

Sentía a calor dos tus beizos

O amor nunha noite fria

 

O tempo pasaba amodiño

Com brio os corazóns latían

Os fados do destino

Unha vez mais nos unían

 

                      -AS CUCHIPANDAS; sen reparar en gasto se aínda que falta moito pra procesos electorais, o PPg xa está traballando o voto dos emigrantes.

 

                       -OS QUE NOS MARCARON O VIEIRO. En setembro gañou a elección o artigo sobre os martires da Patria, pouco podemos facer pola súa memoria, porque nada será suficiente; o único recordalos, agora tócanos recoller a colleita do que eles sementaron

                       

                        -O ALPISTE DO LORO: Cando falan de austeridade, de que van a baixa-lo soldo dos Altos Cargos, mesmo dos Deputados, e logo vemos que o soben por outro lado, éntrame un cabreo de que nos tomen así o pelo.

                        - MAÑÁ É OUTRO DIA: As cousas adíanse sen data, como o debate do estado da Autonomía, pero tamén asuntos do goberno diario, preocupándose unicamente de mirar pra atrás

                         -UNIDOS POLA CORRUPCIÓN: PP e PSOE, aínda que pretenden vivir de costas entre si, o certo é que a corrupción parece atoparlles puntos de encontro.

                         -A HIPOCRESÍA PARLAMENTARIA: Non sei si no Parlamento falan pros seu seareiros   e non lles importa o asunto a tratar; viven nun mundo de ficcións

01/11/2009 11:04 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

AXENDA DA SEMANA

20091101110343-640316562-pjbggdvyncocwtk.jpg

             O resío da noite

 

 

O Lobeira os dous subimos

Moi cerca do ceo   estábamos

O manto que nos cubría

As estrelas nunha noite fria

 

Rodeabate cós meus brazos

Mentras o desexo nos consumia

Sentía a calor dos tus beizos

O amor nunha noite fria

 

O tempo pasaba amodiño

Com brio os corazóns latían

Os fados do destino

Unha vez mais nos unían

 

                      -AS CUCHIPANDAS; sen reparar en gasto se aínda que falta moito pra procesos electorais, o PPg xa está traballando o voto dos emigrantes.

 

                       -OS QUE NOS MARCARON O VIEIRO. En setembro gañou a elección o artigo sobre os martires da Patria, pouco podemos facer pola súa memoria, porque nada será suficiente; o único recordalos, agora tócanos recoller a colleita do que eles sementaron

                       

                        -O ALPISTE DO LORO: Cando falan de austeridade, de que van a baixa-lo soldo dos Altos Cargos, mesmo dos Deputados, e logo vemos que o soben por outro lado, éntrame un cabreo de que nos tomen así o pelo.

                        - MAÑÁ É OUTRO DIA: As cousas adíanse sen data, como o debate do estado da Autonomía, pero tamén asuntos do goberno diario, preocupándose unicamente de mirar pra atrás

                         -UNIDOS POLA CORRUPCIÓN: PP e PSOE, aínda que pretenden vivir de costas entre si, o certo é que a corrupción parece atoparlles puntos de encontro.

                         -A HIPOCRESÍA PARLAMENTARIA: Non sei si no Parlamento falan pros seu seareiros   e non lles importa o asunto a tratar; viven nun mundo de ficcións

01/11/2009 11:04 mmarcos #. sin tema Hay 7 comentarios.


AS CUCHIPANDAS

20091102101854-davila030109.jpg

 

 

           Medra o número de familias sen ingresos porque teñen a tódolos seus membros en paro, pero !tranquilos!, o PP está a sementar as Américas con cuchipandas.

           Un goberno que se dedica a gobernar, que ante todo pensa no benestar dos seus cidadáns; mellorando a Sanidade e a Educación, mimando a  cultura, non vai gasta-los cartos en festas, cuchipandas e en formar a vontade dos votantes.

           As boas cousas non poden demorarse; sabedes que unha arbore cando é nova domase ben, incluso se pode facer unha viorta, pero  de grande, imposible domala.

           Falta moito tempo pras eleccións, pero o PPg xa empezou a precampaña  na emigración. En Bos Aires, o presidente da casa de Ourense, tamén concelleiro en Bande, (moi importante este dato), actúa de coordinador dos muñidores de votos. O líder deu un mitin cun dispendio de medios que sonroxa a calquera manirrota;  vexamos: transporte, comida e grandes atraccións musicais; todo gratis. Na casa de Ourense recollíanse as invitacións coa presentación do pasaporte, fotocopia do que se debe acompaña-lo voto, no seu  momento; curioso, moi curioso. Estes si que saben face-las cousas. Nada de mojitos, convite oficial e en plan probe; cuchipanda, transporte e atraccións musicais gratis; eso si, dándolle ó coordinador de muñidores o pasaporte. Alí, pese o dispendio económico, non se daba puntada  sen fío. Ánxela Bugallo !que inxenua fuches, e que mal te trataron!  

           A Xunta invita a viaxes a España, !quen non o aproveita!. Por cortesía da Deputación de Ourense, disfrutaron dunhas vacacións de quince días, tempo que tamén serviu pra dar un cursiño acelerado  de muñidores de votos, un recorrido pola provincia pra facer unha lista de votantes. Estes dicían que ían acabar con esto cando gobernaba o PSOE,.

            Non será o mesmo os gastos de asistencia dun concelleiro que reside no termino municipal, que un que  reside na Arxentina. Non importa, Bande é rico. Cos concelleiros vivan onde queiran, pero as viaxes   que as paguen do seu peto.

02/11/2009 10:19 mmarcos #. sin tema Hay 8 comentarios.

ÓS QUE MARCARON O VIEIRO

20091103104349-mkimx.jpg

            

 

                  Parece que a maioría optou polo artigo, no que nos referíamos á memoria, ó legado de identidade que nos deixaron moitos persoeiros, pero outros moitos que nos precederon, ó mellor sen pretendelo, deixáronnos o sedimento da nosa identidade, un espírito de rebeldía indefinida, que nos permitirá enfrontarnos con decisión e sobrevivir como pobo, nos escuros e difíciles días que nos agardan.

                   Si temos o valor e a sabiduría de camiñar no futuro, do mesmo xeito que o 18 en Santiago, si todos marchamos xuntos pola dignidade e a liberdade, veremos florecer moitas primaveras como pobo, e nin Feijoo, nin Gloria Lago serán quen de matalo.    

                 Un pobo cando perde a memoria deixa de existir, mentres teña memoria existirá e non haberá Feijoo, nin Gloria Lago, que o borre do mapa. Por certo, unha gris e mediocre profesora de inglés non é merecente de tanta atención.           

                 Tanto na guerra como na posguerra houbo unha represión brutal na poboación civil. Despois de case setenta anos os descendentes dos represaliados aínda viven co medo no corpo, non queren falar daquela noite na que os fascistas sacaron da cama os seus, pra asasinalos e enterralos en lugares apartados, en fosas comúns, como se foran animais.

                  Son moitos os lugares de Galicia nos que se viviron traxedias; non os poderíamos citar todos, nin sequera a maioría, faría falla moito tempo e un libro pra dar cabida a todos.

                  Xente que se dedica a investigar e recoller datos, atópase, aínda hoxe, con muros infranqueables, tanto do lado dos represores como das víctimas. Os represores atopan o silencio cómplice e a protección de algúns sectores oficiais e dos herdeiros; estes últimos nalgúns casos por convicción ideolóxica e noutros, cecais por vergoña dun pasado. As víctimas, aínda hoxe, viven co medo e coa desconfianza, algo que non é doado de esquecer, despois de moitos anos de sufrimento que marcaron a súa vida.

                    Os falanxistas daquela, a maioría,non tiña ideoloxía algunha, o mesmo lle servía un bando que outro; solo tiñan un credo: a violencia gratuíta, diusfrutaban torturando e asasinando.  Eran a  escora humana dun tempo violento,

                   Solo como exemplo, algúns casos que teño oído, son fortes e non podo ducomentalos, cheron a min como relatos de feitos, supostamente certos; haberá moitos, incluso peores, porque cada cidade, cada barrio e cada aldea teñen a súa historia, imos contar a dunhos lugares sen nome. A Lagua, o Peregrin, ese era o seu apodo, cástrano en vivo, logo sóltano polo monte abaixo e os mesmos  falanxistas que o castraron, mándalle escapar e practican o tiro con el, pra ver quen ten mellor puntería,  hasta que o matan.

                  Nun lugar da zona dos Ancares asasinan a un home, antes de asasinalo violan a muller, que tiña un neno nos brazos, logo matan o marido e sácanlle a cabeza pra xogar o  fútbol.    

                 Valentín, aínda e novo, un rapaz, vai coa ovellas pro monte e tropeza cos falalanxistas, pídenlle un carneiro pra comelo, pero non lle lo da; préndeno e lévanmo con eles, con tan boa sorte pra Valentín, que unha persoa, á que os falanxistas lle tiñan medo, libérao.

                  Nun lugar das Rías Baixas, chegada xa a democracia, a unha persoa ocórraselle facer un reportaxe sobre a era escura, tivo que dar marcha a tras a moviola e o reportaxe desapareceu.  Non nos estrañemos que as víctimas teñan medo. Os asasinos morreron en paz.    

                  Tamén nun lugar das Rías Baixas, violaron as mulleres de unha suposta desafección co glorioso alzamento e rapámballes o pelo, pra escarnio.

                 Mellor deixalo.

03/11/2009 10:44 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

O ALPISTE DO LORO

20091104110118-loro-loco.jpg

             A reducción de gastos no goberno de Feijoo, recórdame o daquela familia que quería reducir gastos e non se poñían de acordo, ó final decidiron reducirlle o alpiste o loro, porque era o mais feble da familia; o loro cabreado, deuse á botella. Feijoo pra xustificar esa suposta austeridade conxela as retribucións dos funcionarios. Como el diría, aínda mais, reduce as retribucións dos altos cargos un 3%, pero increméntalles as  axudas colaterais, non retributivas, como é a dos gastos coa tarxeta de débito. Ningún parlamentario da oposición dixo nada; a razón moi sinxela, tamén eles tiran de tarxeta.

              Os recortes orzamentarios son moi significativos nos Servicios Sociais, Educación, Sanidade e Cultura. Recortase en areas moi sensibles, nembargantes teño as miñas dúbidas de que eso lle pase factura nas furnas.

              De significativa, dito con eufemismo, é a partida á Iglesia Católica pra patrimonio, que se incrementa en 50.000 euros, mentres se diminúen outras inversión culturais do mesmo capítulo.

              Increméntanse as retribucións dos profesores de relixión, pero conxélanse as dos funcionarios da Xunta… 

              Conxélanse as oposicións, pero Rueda aumenta o persoal da Consellería, cun incremento na dotación orzamentaria de mais de  tre s millóns de Euros.

               Non se suprime esa indemnización os altos cargos cando son cesados; un invento do bipartito, que o PPg mantén.

              As inversións en obra pública tamén sofren os recortes, malia o brutal endebedamento. A ónde van, logo, os cartos; a saber: En primeiro lugar, as transferencias a sociedades privadas medran, moi na liña da súa orientación ideolóxica, en segundo lugar reforzase a estructura clientelar, con un apoio orzamentario, pra asegurarse o voto cautivo. Fai pouco, o conselleiro da Presidencia trataba de convencernos das reduccións que se produciran na Delegación da Xunta en Arxentina; de feito o que se produciu foi unha reestructuración e substitución de  persoal, o que non era fixo foi cesado e sustituido por persoal afín politicamente; unha Función Pública como lle gustaría ó PP de Feijoo.

                Cando o PPg estaba na oposición criticaba o voto por correo e as Delegacións da Xunta  en Sudamérica, agora que tiña a  oportunidade  de facer algo pola xente que emigrou, o único que fai é converter a emigración nun horto de votos partidarios.

                  España ten unhas representación diplomáticas, que poden facer as xestións que fan as Delegacións da Xunta, menos o dos votos, claro.

                   Seria admisible algunha representación no exterior pra captar inversións, e sempre que a súa xestión dera un resultado positivo pro pais; pero deixémonos  de monsergas as custosisimas representacións no exterior do goberno galego, o único fin que teñen é o de colleitar votos pro partido, mentas quítanse os cartos pra servicios básicos.

                    Tanto PPg como o PSOE, participan nesa mascarada con o mesmo obxecto, e ningún deles fala de recortes cando está no goberno.

04/11/2009 11:01 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

MAÑÁ SERÁ OUTRO DIA

20091105114357-paro.jpg

                

            O mellor  mañá gobernan, agora teñen que destruí-lo pasado, e pensar como  van argalla-lo futuro.

             Estou esperando, devezo por ver, o mesmo que moita xente, unha medida de goberno positiva pro pais, que non consista en borra-lo feito. Feijoo adía, sen data, a celebración do debate sobre o estado da autonomía, porque se atoparía cun balance desolador, de feito, dende que hai autonomía non houbo un goberno tan desnortado e con tan mala fe. Eu sempre dixen que era un goberno de bonsais, pero coido que fun demasiado xeneroso, mais ben, son as raíces núas dos bonsai. Si o goberno lle fixeran un encefalograma daba plano, e pensaríamos que  xa está morto. Ben pensado, sería mellor, así non escarallarían o pais.

             Falando de escarallamentos, a Pescanova non lle chega con escarallar Touriñán, agora quere axudas económicas pra escarallalo. Atentos á xogada.

              Feijoo pediu un informe a un bufete de Madrid que traballa pro PP, que xustfique o do eólico, normal; pídese un traxe á medida a un xastre de confianza; o prezo, non importa; a Xunta sóbranlle os cartos, e senón aí están os presuntos beneficiarios pra poñe-la pasta.

              Din que temos que aprender inglés, que é mais útil que o galego, e tamén o castelán, así sentiríamos unha comunión universal; pero deixaríamos de existir como pobo, aínda que nos axudaría a emigrar; eso é o que pretenden, que nos esquezamos da nosa cultura e emigremos.

              Un 30%, mais ou menos, dos menores de 25 anos están no paro. ¿votaríanlle a Feijoo?, ¿ volverían  facelo?.

               No debate dos orzamentos, Feijoo deu marcha atrás, se alguén o dubidaba ten a marcha atrás,  e seguirá co complemento autonómico das pensións. O mais chungo foi cando lle dixo ó do PSOE quen non sabía ler, el quixo dicir, adiviñar, i é que pre ver cousas hai que estar vivo.

05/11/2009 11:44 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.

UNIDOS POLA CORRUPCION

20091106103959-unidos-pola-corrupcion.gif

 

                No aire flota unha  sospeita indefinida; cando falamos da moralidade dun político, damos por suposto, cando menos, que é dubidosa; razóns non faltan, non porque os políticos sexan uns corruptos en si; senón polas noticias que día a día gotean os medios de comunicación sobre as intervencións xudiciais.

                 Dicía unha cidadán que, o emiti-lo voto o faría independentemente da corrupción; o cal nos fai pensar, si extrapolamos a opinión, en que os votantes ven os políticos como, cando menos, propensos á corrupción, moi na liña do párrafo anterior.

                   Co desprestixio da clase política, urxe unha reforma electoral establecendo o sistema de listas abertas, pra que poidamos escolle-la opción política e o candidato; certo é que con este sistema moitos políticos irían ó paro, pero no é menos certo que moitas mediocridades que fixeron da política o seu medio de vida, non o van permitir; sería como asina-la súa sentencia de morte.

                   España é un dos paires europeos mais corruptos, en parte, a culpa tena a estructura electoral que nos demos; gracias a ela, moitos políticos viven a corpo de rei

                  Ultimamente, raro é o día no que nos espertamos con novos casos de corrupción. Agora a corrupción xa non é privativa dun partido, abrangue un amplo espectro ideolóxico. Os votantes asimilan ese dato e emiten o seu voto sen que lles condicione a corrupción.

                  Témome unha  perversión democrática, e que os cidadáns asocien democracia con corrupción; pra evitalo descrédito da democracia urxe un saneamento da política, mete-lo bisturí a  fondo pra separar o podrido e evita-la gangrena. Temos que ter asumido que non será un proceso doado, xa que, en non poucos casos, a podredume  está moi arriba.

                    Non coñezo ningunha moción de censura, nos concellos, que se apoie en causas que teñan como obxectivo o intres xeral; apélase a razóns manidas como o desgoberno, pero son precisamente os que promoven as mocións os que fan ingobernable o concello. Os concellais que mudan á chaqueta fano por razóns que non poden ser consideradas altruitas, nin de intres pros veciños; senón persoais, no que, case sempre, media algunha dádiva ou emprego, xa sexa na empresa privada, ou na Administración Pública  

                  Pra evita-lo mercantileo das mocións de cesura, o alcalde sempre debe ser da lista mais votada, pra elo é necesaria unha segunda volta lectoral, cando non haxa maioría absoluta; un pouco distinta do que pretende o PP, que dito sexa de paso, menudo papo teñen, ó face-la proposta. Por outro lado as actas de concelleiro obtéñense nunha lista pechada e, en ningún caso deben ser propiedade do elixido; cando se vota, vótase a lista; se alguén se quere ir que se vaia, pero sen a Acta; dese xeito non habería nocións de censura.

06/11/2009 11:06 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

A HIPOCRESIA

20091107111200-hipocrisia-bush.png

 

 

 

                  Por desgracia vemos na vida diaria a xente hipócrita, que parece que está actuando, e o que menos lle importa é a verdade e a realidade. O mundo que nos pintan é tan irreal, que nos da a impresión de que vivimos nun soño.

                 As liñas orzamentarias do proxecto presentado por Feijoo, no Pazo do Hórreo, son coñecidas, tamén a súa inclinación a non dici-la verdade, pero co gallo do complemento autonómico das pensións superouse. Membros do seu goberno, en foros de debate, xustificaron a supresión deste complemento, el mesmo tamén falou de elo. Na política de deconstrucción do PPg era lóxico a supresión deste complemento, á marxe de toda política orzamentaria; pero o cirio que se armou foi tan grande que Feijoo viuse na obriga de recoller velas, e rectificar; hasta aí normal, pero Feijoo no debate parlamentario, facendo uso da súa chulería e a mais rastreira hipocrisía mentireira, dille os parlamentarios da oposición que non saben ler, que o complemento  que discuten estaba aí.

                   As  decepcións non rematan aí; cando hai unha interpelación agardamos que o interpelado responda o que se lle pregunta; pois non, responde o que lle da a gana, que a maior parte das veces ten pouco que ver co que lle preguntaron; pero poden ir mais aló, ameazando o que os interpelou. Esto que, ultimamente dáse con demasiada frecuencia, Rivas ponlles a guinda nas comparecencias.

                      As mas que sospeitosas, recentes, oposicións da Xunta debían ser motivo pra armala no Pazo do Hórreo, pero non pasa nada, a peña está tranquila.

                       Os orzamentos e o aborto, lévannos a es mundo irreal que pintan algúns parlamentarios. A posición contra o aborto no parlamento, ademais de carecer de obxectividade nos argumentos e sensibilidade social, é de unha hipocrisía alucinante.

 

07/11/2009 11:12 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

AXENDA DA SEMANA

20091108103731-axenda-2.jpg

 

 

 

            Detrás de cada liña,sempre hai unha historia, sobre como naceu, e por qué naceu Da letra dunha poesía cadaquén debe facer  unha interpretación persoal, pois non pra todo o mundo ten o mesmo significao.

 

 

Na illa

 

Non quero só fartura

Chégame co que me deas

Un pouco da túa tenrura

E saberte sempre meu

 

Cando nada poidas darme

Quedarei recordándote

Coa mirada no mar perdida

 

E a esta esquecida illa

Sobre as ondas camiñando

Virás pronto a buscarme

Pra estar sempre o teu lado

 

Eu estarei agardándote

Preparada pra partida.

 

GÚRTEL EN OURENSE.- Baltar non  lle resulta cómo a Feijoo e pretende que outros lle fagan o traballo de desgaste.

FERVE A EMIGRACIÓN.- Feijoo pensa na emigración como un horto de  votos doados e para ensaiar a súa política de espolio.

¿CAIXAS MEIRANDES?.- A rendibilidade e viabilidade das caixas non se consigue cun tamaño meirande, senón cunha mellor xestión.

MANTEÑAMOS A MERDA AGOCHADA.-o PP non quere oír dunha comisión que investigue a compra do local do FEGAS, parella a súa adquisición patrimonial en Santiago.

ACOSO O GALEGO.- as campañas de acoso propagandístico, sumase agora os recortes orzamentarios,

AS DERIVAS DE FEIJOO.-Antes tíñamos o Papa Juan Pablo II como o papa viaxeiro,   agora tamén   temos a Feijoo buscando o Tesouro do galeón da Florida.

08/11/2009 10:37 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

¿GÜRTEL EN OURENSE?

20091109111851-gurtel-2.jpg

  

                 Sempre, día a  día, atoparedes noticias novas; o GÚRTEL de ser unha trama que lixaba a imaxe do PP coas súas conexións co poder, pasa agora a ser unha arma interna do PP.

                  No réxime   de Franco atacábase os inimigos acusándoos de roxos e masóns; agora os novos cachorros do poder acusan a calquera que lles poida estorbar no seu camiño triunfal de estar implicados na trama corrupta de GÜRTEL.

                   Aínda que Baltar sexa un lobo con pel  de  ovella, sen que a miña intención sexa defendelo: resúltame sospeitoso que publiquen a noticia como algo transcendente, e o mesmo Feijoo pida unha investigación.

                    Posiblemente Baltar tivera que ver con GÜRTEL; o mesmo que el outros cargos do PPg, incluído o mesmo Feijoo. GURTEL engordou na sobra do PP e moi poucos cargos do PP poden cuspir sen que lles caia enriba o cuspe. Feijoo se quere axustarlle as contas a Baltar debera buscar outra munición.

                     Era Crespo Secretario Xeral do PPg cando Feijoo iniciou o ascenso; sendo el Conselleiro, Crespo foi vocal de Portos e Negreira Presidente; sendo Feijoo Conselleiro GÛRTEL obtivo gorentosos contratos da súa Consellería.

                     Implicados na trama GÜRTEL forman parte do goberno de Feijoo como a Conselleira de Sanidade e o Director Xeral de Deportes,  ó cal abraza en público, para apoialo.

                      Que unha persoa  que forma parte do comité provincial tivera tratos con Gürtel é asunto  do Secretario xeral, é dicir, Feijoo.

                     ¿Cal é o xogo de Feijoo?, ¿resúltalle incomodo Baltar e quere que lle axudemos a liquidalo?.Comigo que non conte; de ter que elixir entre dúas opcións malas, prefiro a un cacique do pais a un vendepatrias

09/11/2009 11:18 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

DESACOUGO NA EMIGRACION

20091110102735-15b2-emigracion.jpg

 

 

                     Desta vez non foi o primo de Rueda o que fixo a auditoría do hospital do Centro Galego da Arxentina, pero si foi unha empresa de Castela-León, ¿pilládela?.

                     En Economía non caben as cousas sentimentais, e o negro sempre será negro, e o branco, branco; mais, hai algo sospeitosisimo; as contas do Centro non cadran coas do auditor, que o face-la auditoría pasou delas, sen sequera molestarse en documenta-los desacordos. O hospital privatízase e a empresa auditora é a co vai xestionar. Eso si que é xogar sen un intres no asunto; con eses vimbios nade vai entende-la  actuación da Xunta. Non solo hai que ser independente, tamén hai que parecelo.

                     Ben mirado, non nos podemos estrañar do que fixeron co Centro Galego da Arxentina; cousas similares estanas facendo en Galicia a cotío, é a súa folla de ruta: negocios privados co diñeiro público.

                     Tampouco me estraña a actitude chulesca e intimidatoria. Estes chicos son  así.

                     Carlos Aymerich aínda ten a esperanza de que Rueda explique no Parlamento o intres que ten en que esa empresa, que non esquezamos  ela mesma fixo a auditoría, xestione o Centro, e  por qué razón actuou de axente  da empresa adxudicataria, así como o feito da chantaxe, en lugar de negociación; que espere sentado. Pode que a Rueda ata o apoie Louzao.      

                     Un tal Rosendo do PP trataba de xustifica-la privatización, comparándoa co que fixera o PSOE con determinadas consultas externas, con perdón, eso foi coma confundi-los collóns cos riles.

                     A Conselleira de Sanidade,  votoulle a culpa do estado económico do Centro Galego ó bipartito, como non podía ser de outra maneira; da actitude chulesca, mafiosa e chantaxista aínda non falou, pero non me estrañaría que tamén lle votara as culpas ó bipartito.

                     As distintas asociación que concorren no Centro, de esquerdas e de dereitas, están de acordo en opoñerse a opción da Xunta; elas teñen o 50% da representación, o outro 50% correspóndelle á Xunta. Feijoo ten que romper esa unidade  pra lle entrega-la xestión do Centro á sociedade auditora. O convenio íase firmar en , pero os representantes do Centro Galego xa anunciaron qu non asistirían e, nin ameazas, nin a chantaxe lles fixeron mudar de idea. A Xunta,  o ver que  con ameazas non lograba os seus propósitos, mandou un propio á Arxentina pra acadar un acordo; houbo unha comida con xente do Centro Galego, que pagou a Xunta, é dicir, nos; cos estómagos cheos sempre se discute mellor; a final, o diñeiro manda.

                     Hai que recoñecerlles o mérito de unir ós sectores progresistas e conservador da colectividade, i é que estes políticos solo fan política partidista e sucia.

                      O   actual sistema de xestión leva mais de 20, é dicir, non é cousa do goberno  anterior, pero o    goberno de Feijoo debe querer sacar unha financiación pro partido, e que mellor que empezar hipotecando os bens da emigración pra  facer  caixa. O do Centro Galego da Arxentina é un   ensaio da súa política de espolio; pronto chegará a Galicia outros escuros inversores a comer a parte de tarta que Feijoo lles servirá a cambio de achegas; pra eso vai a ver ese grupo de negocios limpos á Florida. ¿A qué se non vai a ir alí?

                     Cando o bipartito chegou ó goberno, o debíanse no Centro 6 millóns de euros, e as instalacións tiñan moitas carencias, que se arranxaron; agora pretenden chantaxear ós administradores pra que entreguen a xestión a unha empresa privada, postulada polo PP. O contrato con esta empresa sería de 13 anos, nese tempo solo tería que inverter 6 millóns de euros, a facturación, nun solo ano, é de 7,5 millóns. Non fai falla votar contas pra ver que o negocio é redondo.

                      A resistencia das Sociedades Galegas, presentes no Centro, que por unanimidade se opoñen o espolio, estase  a traballar por altos funcionarios, comisionados pola Xunta con  e se fin, logo de ver que o plan que tiña   se lle viñera abaixo. Todo ten un prezo, é lograrán ó fin, o que queren, me  temo.

                     Os emigrantes en Suiza tamén están  moi molestos coa Xunta; ferve a emigración; normal, non son un cortello de votos doados, hai que prestarlles servicios, non tratar de facer negocios a conta súa, nada mais.

                     Hai que garda-las maneiras a hora de face-las cousas, !Don Manuel non o houbera feito así!, pero os chicos estes sóbralles chulería e fáltanlles modais.

10/11/2009 10:28 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

¿CAIXAS MEIRANDES?

20091111103304-logos-caixas-galegas.jpg

                                                                  

                O sistema financeiro galego é feble, é un reflexo, nin mais, nin menos da potencia económica de Galicia; sen a presencia das caixas, o minifundio empresarial galego, que é a base da estructura económica do pais, non sobreviría.

                 O típico entrabado empresarial galego non sobreviría igual, si os seos pequenos créditos se decidiran en Berlín, por exemplo. O empresario galego, o pequeno empresario, ese que crea emprego, precisa de Institucións financeiras próximas, interesadas, non solo nos beneficios, senón no desenrolo do pais.

                  O Bloque albiscou a necesidade de contar cunha Institución financeira que servira de instrumento o goberno pra impulsa-lo desenrolo do pais. Non tivo moi boa acollida esta idea por dúas razóns. O Bloque non soubo explica-la idea, con toda seguridade porque os encargados de explicala non ha entendían ben, non eran os mesmos que os que a idearon; en segundo lugar, a xente viu nela unha burocracia innecesaria que inventaba o Bloque.

                   Queiramos ou non, o sistema das Caixas de Aforros vai pasar a ser un recordo dun tempo pasado; e aquelas organizacións políticas que teñan a visión de adaptarse os novos tempos, adiantaran moito. Penso por exemplo, tomando a idea do Bloque, que se terán que crear institucións oficiais, que ademais de facilitar avales pra créditos medios e grandes, concedan microcréditos, tanto pra inversión como pro consumo; así ampararanse as familias e as pequenas empresas.

                  Non é por unha necesidade, pero as Caixas están nun proceso imparable  de medrar; nade sabe onde nos levará o proceso; o mellor a crear unha caixa española única, e  por qué non, europea. Polo que respecta a Galicia, parece que ningunha das dúas caixas está pola fusión entre elas pra crear unha única caixa galega, e buscan parella fora. Esta postura pode deberse a localismos, pero tamén a directrices políticas, e nesto penso que está o problema. Xa vimos o intres do PP en crear unha caixa que lles plantara cara ás catalanas, temo  que nos poden sacrificar pra maior gloria do imperio, sen reparar en se é bo ou malo pra Galicia.

                   É un feito incuestionable que as caixas teñen unha excesiva presencia dos políticos, en detrimento dunha dirección mais profesional. As Caixas son pros políticos como a mel pras moscas.

                   A  fusión que levou á creación de dúas caixas en Galicia foi unha opción acertada, ensombrecida por unha política de expansión interna, comendo territorio á competencia, o que orixinou certos roces, que agora, lonxe de dificultar a fusión, debera ser a oportunidade pra rectificar errores do pasado.                    

                   O afán das caixas por medrar levounas a expansións inxustificadas, sen que lles reportara un incremento parello nos beneficios, e perdendo as súas señas de identidade. Perderon a súa existencia ligada a un territorio e quedando como entidades financeiras normais; de aí que o título: “sen ánimo de lucro”, xa non lles é aplicable.

                   Na fusión das caixas, que non esquezamos serán absorcións, con outras de fora de Galicia, que é o probable, non o desexable, van a influír intereses políticos e o balance; si así fora, a posibilidade de que a Xunta inflúa na nova caixa resultante, é nula. A sede e as decisións estarán fora de Galicia; que Feijoo se faga alleo ó asunto, é un insulto, porque Galicia vai a perder  moito; vai ser un proceso similar ó de FENOSA e Autopistas do Atlántico, nesta última tivo moito que ver Feijoo.

                     O intres que ten o goberno de Feijoo na fusión das dúas caixas galegas xa se ve no tempo que lle dedica o tema; agora mesmo nin figura na súa axenda, todo porque se ten que entregar a proxectos mais importantes pro partido, como é esa viaxe á Florida;   así pasou de non ter un criterio sobre a fusión a non importarlle o tema.

                   Galicia non se pode permitir quedar sen institucións financeiras por culpa de políticos de medio pelo, por personalismos, localismos ou xenreiras do pasado.  

11/11/2009 10:33 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

MANTEÑAMOS AMERDA AGOCHADA

20091112112605-rajoy-gurtel-310x404-2.jpg

 

             A algún parlamentario da oposición ocorréuselle solicitar unha comisión de investigación pra aclara-la compra do FEGAS, que como sabedes é  pra formación de persoal do Sergas.

              A adquisición dese local fíxose polo goberno do PP, e o mesmo constructor que lle vendeu a sede do FEGAS a Xunta, vendeulle, pola mesma data, a nova sede ó PP. Déronse rectificacións de escrituras de venta pra dar cabida a un maior prezo na venda do local do FEGAS. Sospeitosamente o sobreprezo pagado pode coincidir co valor do local do PP. Os mal pensados sospeitan que ese sobreprezo foi pra paga-la sede do PP. O que suporía que o PP utilizou diñeiro público pra adquirir o seu local.

              O PP non quere que se constitúa a comisión de investigación, nin que se plantexe o asunto, e pon en marcha o ventilador e inventa toda serie de irregularidades.

              As comisións de investigación non teñen precedentes de éxitos, sobretodo porque  a parte investigada dedicouse sempre a boicotear as pesquisas. Se hai irregularidades, que é posible. o lóxico sería que investigara a Xustiza, pra eso está, e non politiza-lo asunto, sen que se chegue a ningún resultado; o mesmo resultado ó que vai chega-la comisión interna de investigación, que creou Rueda pra investiga-las irregularidades das probas selectivas. Certo que a Xustiza non se pronunciou sobre o caso Gürtel en Galicia i é moi posible que non o faga sobre outras presuntas corruptelas, pero sería a única esperanza.

12/11/2009 11:26 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

ACOSO O GALEGO

20091113103205-60575-chiste-20gznacion-2073.jpg

                Por un lado, queren facer de nos un fato de mudos, pretenden quitarnos a fala; na ignorancia, hai quen lles fai seguídesmo; son tempos moi complicados.

                É un feito universalmente admitido que o acoso ó galego non é unha creación orixinaria de Feijoo, nin ten relevancia a belixerante postura de Galicia Monolingüe; ( en todo caso é unha desculpa), Feijoo é un home afeito a medrar á sombra de alguén e de executar políticas que non son súas, senón dos co manexan.

                 Non foi idea súa a privatización de Correos, nin o da Sanidade; certo que el foi o executor, pero cumpría ordes; eso non lle resta responsabilidade, pero pono onde debe estar, no lugar dun boneco de trapo.

                  As Institucións Culturais, como a RAG e o Consello de Cultura, sorpréndense de que lles recorten os orzamentos. Pregúntome si non eran conscientes, fai tempo, que esto ía a pasar; non poden vivir nunha burbulla, alleos o que pasa no pais. Feijoo é partícipe dun xenocidio cultural, e no pode ter a mínima desculpa.

                   Na pasada lexislatura, as forzas afíns ó PP learon unha campaña feroz contra a política lingüística do bipartito e inventaron toda clase de infundías,; esta campaña foi deseñada e promovida pola FAES, pero sobre o terreo hai uns responsables executores da campaña, que son ben coñecidos. Pras forzas do lado escuro a campaña en contra do galego foi un éxito, e aínda hoxe hai moita xente convencida de que o bipartito pretendeu impoñe-lo galego en detrimento do castelán e atcando a liberdade das persoas. Agardo, aínda que sexa en vano, que esa xente sinta a súa liberdade en perigo coa moral ultra relixiosa que impón a Xunta, co ataque o librepensamento, ós servicios públicos e a toda diferenciación cultural.

                    A austeridade económica, entendida a súa maneira, permítelle, ademais de ter coches parados e en saldo, reformar rotulacións e anagramas, tanto en inmobles como mobles e material funxible; moitas con anos de uso, que xa calaran no seu dos cidadáns. O momento económico non é o propicio pra estes despilfarros, pero a Feijoo parece non importarlle, sóbranlle os cartos e segue a folla de ruta que lle marcaron; dese xeito cando veñan outros farán, en boa lóxica, o mesmo, e o pobo a pagar.  

 

13/11/2009 10:33 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

AS DERIVAS DE FEIJOO

20091114101249-azfe.jpg

 

 

                   O Feijoo viaxeiro recórdame o Papa Juan Pablo II. Feijoo quere pasar á historia como o Presidente viaxeiro; non se senta agosto na cadeira presidencial, próelle o cu e necesita espándi-los seus reales fora do pais. Non debe ser casualidade que escolla  un lugar de tanta concentración de Cubanos, opostos ó réxime de Fidel, pero sobretodo, un lugar onde os negocios escuros e a moral teñen un significado especial; alí recibirá un premio, como en tempo o recibiu Aznar, e eso significa moito. A viaxe sorprende, e pregúntome cál é o obxecto; xa sei que dixo que era unha viaxe de !estado!, diplomática; non se pode ignorar o peso dos EEUU e Feijoo vai colonizalo. Algo de verdade pode ter, pero non a verdade que el pretende que nos creamos. Sospeito que nestes procelosos mares pretende pescar inversores pra súa privatización. A política súa é vomitiva, pero sempre se pode subi-la aposta e venderlles Galicia troceada a eses benefatores, a cambio dunha substanciosa apartación á causa.

                   A esquecida e  sufrida Galicia queda, mentres tanto en boas mans; Rueda, o incorrupto, a piadosa Farjas, a profesional Mato, o preclaro Conselleiro de Educación, o enterrador da cultura, o home das eléctricas; todo ben atado. Non hai como ter xente que sabes que vai segui-lo libro de ruta mellor que tí; quen llos escolleu, fíxoo moi ben.

                   Teño, serias e fundadas dubidas de que a oposición parlamentaria lle pida contas polo despilfarro da viaxe. Algo cheira moi mal, Aznar recibiu tamén a medalla e  se é o mesmo custo da que quería mercarse do Congreso, menuda nos espera.

                   A seguir vivindo na opulencia, sentados en mulidos asentos, tirando  da  tarxeta, mentres o pobo está cada vez peor. Temos o goberno que merecemos, estannos hipotecando o futuro, arruinando o pais, enganándonos nas probas selectivas pra persoal da Xunta.

                   Ían a gobernar con austeridade, eso dicían, de momento gobernan co cu; gústalle viaxar á conta do noso pecunio; teñen un parque móbil cheo de coches, que non usan e que os van ter que regalar, mercaron unha flota nova; non lles importa tirar cos cartos. Con eses cartos podíanse mellorar as prestacións sociais, facer obras públicas, etc. Pero eso non da gloria e sensación de opulencia; cada vez mais parécese a certos dictadores africanos

14/11/2009 10:13 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

PROGRAMA PRA VINDEIRA SEMANA

20091115184142-axenda.jpg

 

          Aconteceu que unha amiga tiña un pequeno problema, para animala fíxenlle estas dúas poesías:

Sueños de libertad

 

Por buscar la libertad

Me converti em paloma

Quise darte mi libertad

Me pagaste com mi doma

 

! Cazador del alma libre

De la inocente paloma

No tomes por costumbre

Que en tu mano siempre coma!

 

Libertad me prometiste

Para que dejara de soñar

¡ libre cuando me conociste!

Era libre para volar

 

Ahora de que me sirve ser libre

Si  ya no puedo volar

Caí en tu servidumbre

Dejé mis alas cortar

 

 

Preso e ceibe

 

Desa pomba que está presa

Quixera se-lo carceleiro

Pecharme na mesma gaiola

Na que ela se sente presa

 

Côas as había envolvela+

E coma um tesouro escondela

Sem importarme do mundo

Mais que estar xunto dela

 

Na gaiola voaría

Un vo de liberdade

Porque a liberdade sería

Estar sempre xunto dela

 

             ó noso:                                        

O RAPAZ DOS RECADOS

             A falla de recursos e ideas propias, o limitado do noso Presidente.

OS DEPENDENTES NON VOTAN

             Solo así se concibe o abandono e a mingúa de recursos.

A MANIPULACIÓN DA OPINIÓN

             O papel dos medios nas eleccións; eles crean realidades paralelas, crea  e derruban gobernos.

 ¿ ONDE ESTÁ O PORTO?

             Malo cando o capitán non sabe cal é o rumbo pra leva-lo barco a porto.

¿QUÉ LLES PASA ÓS ALCALDES?

             Están tan obsesionados coas eleccións que fan verdadeiras cafradas.

A CORRUPCION, UNHA MANCHA DE ACEITE

             A corrupción, que é moita, fainos desacreditar nas Institucións.

             Agardo os vosos comentarios; verémonos.

15/11/2009 18:41 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

O RAPAZ DOS RECADOS

20091116110539-119432bart-pijo3jpg.jpg

 

              A historia de Feijoo parece sacada dun entremés de  Cervantes, cunha diferencia, nos entremeses os rapaces dos recados pra  sobrevir son astutos, Feijoo, pola contra é fel, unha calidade necesaria na política de hoxe pra sobrevivir.

                Que Feijoo non ten moitos recursos propios demóstrao cando un avisado politólogo o pon diante de feitos  novos; se lle fan unha entrevista el pretende responder cos clásicos tópicos que usou na campaña electoral, aínda que non veñan a conto, eso demostra que é un home moi limitado e que ten medo a saírse do guión que lle marcaron.

                    Cando lle preguntaron a súa opinión sobre as fusións das caixas, deu unha resposta sincera: non tiña un criterio persoal. Diante de todo se atopa no mesmo calexo, el non  ten criterio sobre nada que non lle deran instruccións; é un bo xeito de non equivocarse, pero unha moi mala sinal de un dirixente político, é que pon de manifesto a súa lealdade pero, o mesmo tempo, a carencia de ideas propias.

                       Agora non se trata de anular proxectos do bipartito, hai que tomar unha decisión de goberno de moito calado, temo que Feijoo non dea a talla pra eso e outros tomaran as decisión e  diranlle o que ten que facer. La Voz de Galicia intentou crear opinión, varrendo pra Coruña e pra Caixa Galicia, o que cabreou ós vigueses e dificultou calquera entendemento entre as dúas caixas. O conto saíulle ben no eólico, pero agora parece que lle saíron mal as cousas. É curioso como, no eido financeiro, algúns se dan de galeguistas e loitaron por entrega-lo eólico a empresas de fora de Galicia e contra dos intereses de Galicia; non sei que explicación darán pra   eso, si é que a dan.

                     Os movementos das fusións son, coido, promovidos por intres da gran banca, que quere fusionalas, que perdan  o arraigo territorial e demais signos de identidade das caixas de aforro, pra levalas o seu terreo, e unha vez desnaturalizadas, comelas

                      Aburre, sobremaneira, as escusas ó bipartito, xa cansa, que despois dun ano, Feijoo non nos ofreza unha ilusión de futuro, que o paro, o que tanto recorreu en campaña, lonxe de arranxalo, como prometeu, medrara exponencialmente; hoxe,  por desgracia, destacamos, negativamente, noutros sectores sociais i económicos; como son en servicios sociais e innovación: pola contra lideramos o apoio á iglesia católica, entidades privadas, incluídos medios de comunicación afíns.

                       Non sabemos de quen é preso Feijoo, nin que futuro nos agarda, si sabemos que estamos mandando unha sinal de fatalismo e desesperanza ó resto do estado. Falta unha alternativa solvente a Zapatero, e Feijoo danos un desacougo do que nos agarda.

16/11/2009 11:06 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

OS DEENDDENTES NON VOTAN

20091117104004-kowsar12094.jpg

              Os dependentes non votan, solo así se comprende que Galicia sexa unha das comunidades que menos diñeiro dedica á atención os dependentes. Moi posible que os que atende os dependentes tampouco voten porque non teñen tempo pra facelo.

O PPg, ademais ter unha folla de ruta da que, raramente, se afasta, coida moito economicamente aqueles sectores nos que pode sacar votos, ou aqueles sectores que lle son afíns ideoloxicamente.

           Non son solo os dependentes os que padeceran recortes nos orzamentos; tódolos sectores de asistencia social sofren o axuste orzamentario do goberno da Xunta, pero tamén a educación e a investigación, así como  cultura.

             Eu  recomendaríalles ós  dependentes que se constituíran unha piadosa asociación

17/11/2009 10:41 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

MANIPULACION DA OPINION

20091118114749-titere.jpg

 

            Moitos so conscientes do poder dos medios de comunicación pra manipular a opinión pública e usan e abusa deste feito, e dende determinados medios trátase de dirixir a partidos políticos e  de fomentar certos intereses.

              A acción da Voz de Galicia co gallo da resolución do    concurso eólico foi elocuente. Entón xurde a incógnita pra que non atopamos solución e buscamos a resposta pra explicar un comportamento partidista e pouco rigoroso da información dun medio  e a belixerancia no terreo da opinión política pra alienarse cunha determinada opción e correr o risco de perde-la credibilidade.  A resposta a esta incógnita pode deberse, ou ben a intereses persoais, ou a intereses do grupo editor, ben sexan ideolóxicos ou económicos.

                Sóubose que na resolución do concurso eólico un directivo da Voz tiña intres persoal no tema, porque era solicitante dunha concesión e estaba lonxe de que a Comisión lla adxudicara, motivo polo que arremeteu contra da Comisión e convencendo á opinión pública  de que as adxudicacións respondían a criterios políticos. Foi entón cando Touriño se asustou e mandou retira-la representación do PSOE  da Comisión, esperando que a Voz lle dera un tratamento informativo de favor, aquí repetiuse e fíxose verdade o de Viriato, lonxe de darlle a Touriño un tratamento informativo privilexiado, deulle munición pra ataca-la Comisión    e todo o que de ela sairá.Os socios do bipartito deberan sacar daquelo unha gran lección.

               A conta de resultados dalgúns medios medra coas subvencións, na mesma proporción que perde credibilidade, pero si lle sumamos unha motivación ideolóxica, a ecuación está resolta.

18/11/2009 11:48 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

20091119105754--puerto-3d48dc97.jpg

 

 

 

            O Mar está picado e os barcos buscan un porto no que refuxiarse, O problema é que se atopan no medio do océano, o malo é que se lle estropearon os instrumentos da axuda á navegación e o capitán non sabe moito de navegación; déronlle o mando do barco, sen mais sapiencia que a cega obediencia; no Opus eso pode ser dabondo, pero  agora atópase se saber como goberna-la nave: non da unha opinión, porque non a ten, se a da, pode mete-la pata; tampouco pode esperar axuda da tripulación, son mariñeiros de auga doce, sen a formación axeitada; cando os enrolaron solo lles esixiron obediencia cega, e agora non lles poden pedir mais. Se o capitán non sabe goberna-lo barco e os padriños non o auxilian no medio da tormenta, e moi probable que o barco se afunda e non chegue a ningún porto; un porto con moitas gruas e moita espeulación, agora en horas baixas.

              Feijoo está reflexionando sobre que facer no asunto  das Caixas. El mesmo admitiu que non ten unha postura definida sobre o asunto, e  adíao a un suposto estudio. Un político que se prece ten que ter mais reflexos e resolvelos problemas, ou, polo menos intententalo. Corre o risco, o mellor é o que pretende, de chegar tarde, cando o problema non teña volta atrás.

              As Caixas non son de Méndez, nin de Gayoso, son dos depositarios e das Institucións

19/11/2009 10:57 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

¿QUÉ LLES PASA OS ALCALDES?

20091120105854-prueba-psicoanalista-620403.jpg

 

 

         Os progresistas deberan ter aprendido a lección, as divisións no seo dos gobernos páganse  nas urnas, pero parece que non, aí tedes o alcalde de A Coruña repetindo o mesmo erro; Losada non  se da conta de que pouco ou nada vai ganar intentando agora dicir que gobernou co demo e resucitando leas que debera dar por rematadas. Na Coruña a herdade política de Paco Vázquez aínda pesa, e Losada intenta recuperala. Dubido de que Losada sexa capaz de aglutina-la dereita mais  rancia; A Coruña non é un cantón de extraterrestres, é unha cidade que pasou polo longo reinado de Paco Vázquez e imprimiulle á vila a súa particular indiosincracia, hasta que se foi, ou o votaron. De ser un funcionario de Traballo, coa facenda acorde cun traballador, pasou a ter unha economía  mellor que a elite coruñesa; aínda que non deixou a militancia no PSOE, tiña de socialista o que eu de bispo; pódese  dicir que a súa ideoloxía evulocionaba en paralelo os seus itereses económicos e o ascenso na política salvouno de situacións que se le ían volver mo difíciles.

                  Aínda que a distancia é grande en todo,  o alcalde de Lugo vive fascinado pola traxectoria de Paco Vázquez, o malo é que a el vaille quedar pouco pra disfrutalo, e os lucenses pouco pra sufrilo.  

20/11/2009 10:58 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

O BOTIN DA SANIDADE

20091121110721-salud-negocio.jpg

 

 

            Dicíavos o outro día, a propósito do informe  da auditoría de Recoletos ó hospital do Centro Galego en Bos Aires, que estiverais atentos á xogada, pois ben, en parte xa se fixo pública as relacións de Recoletos co PP.

            Burgueño Carbonell, actual alto cargo do goberno de Esperanza Aguirre, foi directivo do Centro de Bos Aires, cando Fraga; a súa  xestión ó cargo do Centro foi desastrosa, e o mesmo D. Manuel fixo que se fora. Considéraselle, xunto con Bartolomé Sánchez, ligados á patronal que defende a xestión privada da sanidade.

              As vinculacións do PP con Recoletos son moi fondas, e varios membros do Consello de Administración son destacados persoeiros do PP. O  PP quere facer un ensaio de Privatización na Arxentina pra logo aplicalo e Galicia; pero non unha privatización calquera, a privatización sería sempre a favor de entidades ligadas ó PP.

             Gesmédica xa puxo unha pica en Flandes e está metida no asunto do Hospital de Pontevedra.

              A piadosa Barjas, mandou incorporar un teólogo e un crego a Comisión Galega de Biotécnica, eles serán os que teñen a última palabra en materia de coidados paliativos e en cantas cuestións de moralidade ou ética que se susciten na sanidade, é como se de súpeto resucitara Torquemada.

                Por experiencia xa sabemos como liga a relixión e a ciencia.

  

21/11/2009 11:07 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

AS XOGADAS DE NEGREIRA

20091123103157-rocket-raccoon-001.jpg

 

 

                   A  adxudicación a  dedo  das obras do porto de Sada a unha empresa insolvente e as moitas irregularidades daquela obra leváronmo ó xulgado do Contencio-administrativo de Santiago. Eso non é mais que unha pequena anécdota do  seu reinado no Grupo de Portos. Se investigaran as obras adxudicadas baixo o seu mandato no Grupo de Portos, ía ser un asiduo visitante dos xulgados, confundiríanmo e pensarían que xa era persoal do xulgado.

                   Negreira ten que desvia-la atención do seu pasado, un pasado no que el e Feijoo camiñaban da súa man, e levar a unha parte do electorado, polo menos o da Coruña, que é o que mais lle interesa, e telo entretido en asuntos insubstanciais; como o da L da Coruña, e leva-lo alcalde a polémica estéril,  dividindo a fráxil coalición de goberno.

                   Non sabemos cal é a súa proposta de goberno, pero estou seguro que vai ofrecer todo o que o electorado desexe. Unha gran doses de demagoxia, que rematará con  incumprimentos como fixo o seu amigo Feijoo.                    

23/11/2009 10:32 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

50.000 ILUSIONS ROTAS

20091124104312-parece.jpg

 

 

                  Das pasadas probas selectivas para persoal do Sergas, categoría de Celadores,  houbo unha nutrida concorrencia de opositores; ata aí normal nun momento de crise laboral; o que mais e o que menos vai asumindo que terá unha competencia grande. O que costa mais asumir é que as probas estén trucadas, que non haxa xogo limpo, como parece que así foi, o cal viría demostrar que o problema non é solo de ningunha empresa externa, o problema ven de dentro, de moi dentro.

                    Parece que sempre flotou no ar certo cheiro a sospeita, que tivo o seu punto álxido nesas probas, nas que os sospeitosos sacaron a máxima puntuación. Nesas probas, en concreto,  a Xunta constituíu unha comisión interna de investigación, (non independente), que concluíu coa proposta de expulsión dos cinco sospeitosos. Por suposto, a responsabilidade non foi de ningún órgano da Xunta, segundo a conclusión da investigación. O guión do amaño precisaba ese dictame. Pese á proposta os campións non van ser sancionados, solo é un burdo lavado, estilo Pilatos; pero hai mais, as estimacións de aprobados fraudulentos pódese elevar a unha cifra cércana a vintena. Sen dúbida estes rumores desaniman a calquera. Non se pode sinalar a nade, pero queda a pregunta, ó marxe das responsabilidades políticas, de por qué non se investigou a membros do persoal colaborador e o Tribunal  mesmo, a quén os nomeou, etc.  

                      Rematadas as pesquisas da Xunta, sobre as graves irregularidades das probas pra Administrativos e auxiliares da Xunta, con esa proposta de resolución, que nade cree. Non puxeron os feitos en coñemento da Fiscalía, e todo sigue no escurantismo mais absoluto, intentando que  a xente esqueza, o cal ven a votar mais sospeitas sobre un posible amaño interno. 

                       Din cos  exames éranlles entregados ós opositores, abertos e sen ningunha garantía de anonimato; en Vigo íba haber unha manifestación, con todo a xente é moi sufrida.   

                     O mais malo, si é que aínda pode haber algo peor, é que a sospeita recae sobre tódalas probas; como é lóxico a culpa será do bipartito. Feijoo e Rueda son dous santos, pronto os elevaran ós altares.     

24/11/2009 10:43 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.

MAIS DAS OPSICIÓNS DA XUNTA

20091125111731-deuda.jpg

 

                      

                     Feijoo o impoluto, eso quixera que crera a xente, que segue as instruccións do raposeiro Rueda, o cal se sacou un coello  da chistera, pra calma-lo ánimo dos opositores, inventando unha comisión que dictara unha resolución, na que se deixara a salvo a honradez dos convocantes das probas, desviando a atención sobre os cinco casos mais salientables.

                     A resolución desa comisión non ten mais que valor interno, e hai a vontade de ocultalo todo, no queren que a Fiscalía investigue, non sexa que descubra que a merda ven de moi arriba.

                      A Xunta xoga co feito de que os opositores  non están organizados e non lle plantaran cara; coa comisión intentou lava-la  fachada, de cara a opinión pública. Os sindicatos e a oposición son cómplices e encubridores do fraude, si non fan nada. Neste senso o BNG interpuxo unha pregunta parlamentaria sobre as probas, aínda que lle honra, que é a súa obriga, ocuparse do tema, faino tarde e sen convicción, como pra quedar ben, pero sen ánimo de chegar a ningún lado. Tamén a CIG está no tema, pero sen votar moita carne no asador, ó fin de contas os opositores non son afiliados, e da a impresión de que nade se vai bater o cobre por eles.

                       Da moitas dúbidas que me xorden, unha destaca sobremaneira, si hai un 20% de preguntas que non se axustan ó programa, cómo pode haber opositores que saiban a resposta correcta; sospeito que é parte do fraude.

                        O fraude xa foi concibido antes, dende o momento en que anularon as convocatorias das oposicións, o fraude estaba cantado; nade pode crer que en 45 días se prepara unha oposición; ó PP sobrábanlle tempo pra facer os chánchollos e fixoos, que a Oposición, os Sindicatos, a Fiscalía, as Asociacións de Veciños, Xuntas de Montes, mulleres maltratadas, panadeiros, Iglesia, etc calen e traguen, reafirmame na miña decisión: que paren o mundo, que eu báixome.

                         Os opositores ameazan con recorrer ó Supremo pra anulalas probas; é de pena ver a indolencia de Oposición e Sindicatos no asunto, deixando ós opositores na Soedade dos corredores de fondo.

                          Sospeitase que poden ser mais os casos de dubidosa e imprevista superación das probas, o que levaría a un fraude premeditado e organizado.

25/11/2009 11:18 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

O DESTETE DOS VARÓNS

20091126104853-el-destete370.jpg

                        O PP fixo un convención en Cataluña, da que podemos quitar varias sinais: 1º o PP quere dar imaxe de unidade, de que no partido solo manda Rajoy, 2º o partido, de esguello, desvincúlase da corrupción e afasta a Camps e Esperanza Aguirre, 3ª silencia e limita os afáns de protagonismo de baróns como Feijoo; en Cataluña solo hai lugar pra unidade e nada lle debe facer sombra ó lider. E 4º queren conquistar Cataluña, de ai que se elixira ese lugar, aínda que eu véxollelo difícil.

                         Feijoo fixérase ilusións de que o ían a chamar pra liderar empresas maiores; España precisa  de líderes ambiciosos, e el ambición tena. Xa fai tempo que os xogos de Feijoo non lles fan  gracia os seus xefes; o neno xa se pasa de gracioso; que non se faga ilusións, xa o dixo Giménez de los Santos, que non se salia do papel, porque non é o mesmo ser o Campión, que gobernar o pais do millón de vacas.

 

26/11/2009 10:49 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

MENUDO PAPO

20091127101522-tulatienes-1-.jpg

                   Rajoy propón aumenta-las penas por corrupción e  que se teña tolerancia cero  cos corruptos; tamén propón un maior control dos concellos e a limitación dos contratos de adxudicación  directa, ou mais ben  a súa racionalización. Entre a batería de propostas que fai pra combate-la corrupción está a modificación do Código Penal, tipificando varias conductas.

                   Cando o PP busca por tódolos medios algún rasquizo pra tomba-los procesos abertos por corrupción, cando ataca a xuíces, policía e goberno por investiga-los escándalos de corrupción, cando ten medio partido pringado, quén lle vai facer caso o que di, soa a tomadura de pelo.

                  Sería mais crible que propuxera o cumprimento das penas, que apartara os sospeitosos de corrupción do partido, no canto de protexelos.

                    Ó final, sacamos a conclusión de que tódalas propostas que fai, fainas pra galería, sen ningún compromiso serio.

27/11/2009 10:15 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

GALICIAA MEDIEVAL

20091128101523-socialis.jpg

 

 

                        Pascual deixa de producir en Galicia; non lle interesa a producción do pais, agora vaise dedicar ás marcas brancas e importar leite barato. Normal que unha empresa privada busque o maior beneficio posible; o que xa non é normal é que a Xunta amose unha total desidia polo asunto; frea calquera iniciativa que se oriente á recuperación e á continuidade de actividade da planta.

                          Hai dous grupos de propostas, a do propio sector, pra constituirse e cooperativa, co que se constituiría o xermolo dun  grupo lácteo galego e o de empresas estranxeiras con capital de orixe galego, con diversificación na producción.

                        Á Xunta, o sector do leite non lle preocupa, aí ten os votos asegurados e con unhas pequenas subvencións ós granxeiros, todo volve á calma e os votos as furnas. É mellor un sistema de votos cautivos, que  o rural non se desenrole,  xa que así os caciques podían perde-lo control; a súa receta de atraso, tamén o levou a suprimir o I + D.

                         Feijoo non quere un  sector rural, nin urbano desenrolado,  quere unha Galicia medieval, pobre e  servil, e así pode dominar mellor o electorado.

                          O sistema económico e de producción do proxecto Feijoo pra Galicia é o dunha Galicia  subsidiada e pobre, unha Galicia transportada, no tempo, á épocas escuras; de ai,  que busque, tamén, a castración cultural de Galicia

28/11/2009 10:15 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

UN BOTIN CHAMADO GALICIA

20091130171511-crisis-20o-20bot-c3-adn.jpg

 

Opinar, á dereita

 

                      Estaba escrito, o hospital do Centro Galego de Bos Aires re6galáronllo a Recoletos; unha da asociacións presentes no goberno do Centro Galego, moi próxima o PP, deu o si pra que Feijoo puidera entregarlle  o Centro sanitario a Recoletos; en realidade  d as  cinco asociacións concorrentes na directiva, tres son da órbita do PP, de ai a prepotencia da Xunta ó dar por suposto o apoio destas asociacións a súa proposta. Sorprendeulle moito á  Xunta, dende o principio, que non se lle tiraran ó chan, o  seu paso, pra que os pisara, e no seu canto, se lle rebotaran. A actitude da emigración descolocou á Xunta, que tivo que  replantexa-la estratexia, e desprazar á Arxentina un propio; ó final todo arranxado e xa lle pode entregar ós amigos de Recoletos o premio, supoño que como pago debido. O peor do asunto non é que espolien a propiedade do Centro Galego, de seu grave, senón que regalen o que é sostido coa suor de tódolos galegos.  Deputados arxentinos  están moi sensibizados co tema, pero nada teñen que facer.

                       Subvencionan as compañías aéreas dos amigos; por suposto non houbo concurso pra prestación do  servicio,  exclúen da subvención as que xa o viñan prestando, o que fai imposible creer nunha a apareza de imparcialidade.

                       Subvencionan os medios de comunicación afíns. As subvencións a medios de comunicación, co escusas varias, xa era unha vella practica, pero é novo a exclusión de medios que non   fan panexíricos do líder e loan o seu reinado.

                        Crean un chiringuito de orientación laboral, con curiosas especialidades universitaria:Filosofía. Historia e ata Dentistas.

                        Outro chiringuito en Medio Rural, cunha traxectoria clientelar vergonzosa  na selección do persoal.

                        Dáselle asento a airexa na comisión biotécnica, con un crego e un teólogo; non sei por qué non hai un Ulema e un Rabino. Si o Médico pra administrar un remedio ó paciente  vai estar pendente do que diga esa comisión, que de técnica xa non ten nada, imos de cu.

                         Repártenselles cartos o ensino privado, preferentemente os centros mais afíns ideoloxicamente, mentras se deixa na indixencia ós centros de ensino público.

                           É o reparto do botín, como pra falar do Alakrana, polo menos aqueles expóñense e a que lles peguen un tiro. Aquí o mesmo che dan un Centro Día, una Residencia de maiores, un contrato de subministro, un Hospital,  etc; todo por adxudicación directa.

30/11/2009 17:15 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris