Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Enero de 2010.

FEIJOO MOVE OS CACHORROS

20100101125057-pp-no.jpg

                   Ano novo preitos vellos, nos ó blog, Feijoo a acosa-lo galego; pero resistiremos, e todos nos temos que loitar xuntos contra do fascismo, volvemos ós anos trinta, do pasado século, temos que impedir que outra traxedia como a do 36 marque este tempo.

                  Xa que as universidades non lle deixaron a Feijoo organiza-los claustros e elaborar programas, mozos do PP maniféstanse contra da inclusión do galego na selectividade; a algara foi semellante á  que lle organizaron á porta da casa do líder galego do PSOE en Ourense; dicimos que foi semellante porque houbo coincidencia   de estratexias e personaxes. Visto o cal, o PP semella que ten comandos de axitación callejera, como fixo o fascismo nos principios do pasado século.

                Feijoo meteuse nunha lea co galego que o leva  a esperpentos e desatinos, que fan dubidar de si realmente está na realidade, ou no mundo dos seus soños.                

                 Cando lle resposta o BNG, co gallo da interpelacións sobre do galego, que Galicia non lle ten que pedir permiso ó BNG pra falar galego; coido que certamente o pobo galego non lle ten que pedir permiso ó BNG, nin a nade  pra ser galego. O subconsciente, ou o pasado de freada traizoou a Feijoo, e  quixo salientar que os permisos pra falar galego dáos el, e camiño deso   vai; de seguir así deixaranos falar galego na intimidade, como pode ser na cena familiar de noite boa.

                Ruiz Rivas, e penso que non tiña unha taza, dixo que o PP  co Decreto do ensino do galego quere restaura-lo consenso, que o bipartito rompeu; decreto que tiña unanimidade parlamentaria, ata que Xénova  deu ordes. Pra escoitar estas cousas hai que estar vivo

 

 

01/01/2010 12:50 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

A INSOLENCIA

20100102133928-gloria-20lago-20e-20jose-20pousada-20manife-20galicia-20bilingue.jpg

 

 

 

                O desprezo de Feijoo á lingua galega faise dende a óptica dun insolente, unha posición de quen mente coa mesma facilidade que se bebera un vaso da auga mais pura no deserto, pero ademais, como aínda non lle parece  dabondo, usa unha linguaxe e unha xesticulación, que por si solos son uns insultos.

                Os ataques o idioma galego non debemos velos  dende o simplismo de un grupo de ignorantes que se confabulan na  contra da lingua.

                A esencia do goberno é a dun goberno de ocupación; é aí onde atopamos as razóns tanto da deconstrución, como a do ataque virulento á  cultura galega.

                O goberno de Feijoo, e el mesmo son seres vidos de outros mundos, aterraron nesta Barataria, que pra nos é Galicia, e afánanse, coma posesos  á destrucción e a liquidar calquera atisvo de progreso ou convivencia; xaleados e incitados por grupúsculos de extrema dereita, seguen entregados á danza sinistra da desfeita.

                O que no grupo haxa bos libadores de ribeiro, pode ser unha sinal de que pra facer algunhas cousas hai que estar nun estado de relativa consciencia.

                O consenso sobre a lingua foi rachado por Feijoo, e agora é unha imposición da extrema dereita, que é a que mangonea a Feijoo, e aínda lle parece pouco.

                Feijoo traslada ás aulas a división e o enfrontamento, pretende unha auténtica confrontación social, un conflicto civil, que nade sabe como terminará.

                O último consenso, que era o que se viña aplicando, era do 2004, no que se publicou un decreto, por unanimidade: PP, PSOE e BNG, que agora foi  rachado unilateralmente por Feijoo.

                Agora Feijoo pretende introduci-lo inglés no ensino, o curioso é que solo algúns colexios privados, que gozan, gracias a Feijoo, dunha superfinanciación o poden cumplir; o ensino público e parte do privado non poden, nin de lonxe, pensar en aplicalo. Non debemos esquecer que eses colexios de elite son financiados por todos nos pra beneficio duns poucos. Aquí ségue o  mesmo modelo que o seu colega valenciano,  unha  pantomima dun trilingüismo pra elimina-lo galego.

                A Constitución determina que son os poderes públicos, e non os pais, os que determinan o plan de estudios. Claro el non debe saber o que é a democracia,  e inventouna.

                Algúns din que Feijoo non é mais que un boneco de guiñol, e que son outros os que manexan os fíos; pero o certo é que Feijoo está moi metido no papel e gústache  mais o poder que un caramelo a un tolo e pasará historia como o quixo rematar coa identidade, a cultura e o idioma de Galicia, volvernos os tempos da guerra civil e gobernar pros privilexiados

02/01/2010 13:39 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.


O MEDULIO

20100104104200-cesar-augusto.jpg

O dia do Medulio

con sangue quente e roxa

mercámo-lo dereito

á libre honrada chouza

                                                          Ramón Cabanillas

 

 

 

               Din que os antigos poboadores de Galicia, cando os romanos invadiron o noso pais, refuxiáronse no monte Medulio; cando a resistencia se fixo inútil, inmoláronse antes que caer na man do inimigo.

               Escribiuse:

 

... "os indíxenas ao ver chegada a fin da súa resistencia, a porfía danse a morte co lume e co ferro, no medio dunha comida, cun veleno que alí se extrae comunmente do teixo, librándose así a maior parte da escravitude que a unha xente ata entón indómita parecía máis intolerable que a morte

              Pregúnteme: qué foi daquel espírito, ¿acaso morreu?

              Baltar fillo intenta facerse forte en Ourense e resisti-los embates do poder autonómico; as hordas de Feijoo cabalgan polas   terras da Limia, prometen unha  especial protección pra pataca; mais probes delas como as traten do mesmo xeito que están tratando as vacas leiteiras; tamén pisan as terras do ribeiro e Monterrei, non respetan a viñas, aínda que traseguen ben o            viño; así seguen polas distintas bisbarras de Ourense, unha política que é como o lume, detrás deles deixan so  terra queimada.

              Baltar ten a súa idea da política e unha visión do pais, e moi particularmente de Ourense, que nada ten que ver coa folla de ruta  da actual dirección rexional do PP.

              Fronte as promesas que non  cumpre Feijoo, Baltar opón un pragmatismo pegado á realidade. Esto simplifica a elección, e mesmo semella que é doada a opción por Baltar, pero non é tan simple como parece; a vontade dos rexedores locais está condicionada polo poder, e o poder de Feijoo non ofrece dubidas, o mesmo  que súa decisión de utilizalo en  beneficio propio; poucos son os que dubidan de que Feijoo se vai empregar ó máximo, con toda caste de trucos, sen que senta asco polos sucios; non pode permitirse que o seu poder penda dun  fío, malia a que  presume dunha maioría ampla e homoxénea, non é  tan ampla, nin tan homoxénea; sacou menos da metade dos votos do censo electoral, concretamente un 40%, solo gana a maioría parlamentaria por un deputado.

              O poder provincial que ostenta Baltar pai, é un poder efémero e mudable, o que pode influír en non poucas vontades, de por si   xa volátiles.

              Baltar é da xeración dos fillos que ven a Galicia como a súa terra, unha Galicia nai, que pra Feijoo non pasa de ser unha mercadoría sen valor; temos que admitir, non sen pesar, que Feijoo non é o único que vende o que sexa e a quén sexa polo poder, e eso Baltar vaino a saber.

              Baltar quere facer de Ourense o seu Medulio,  non o vai ter doado; simpatizando cos mais febles e, supostamente, coas causas mais nobres, o meu voto, aínda que non vale nada, é pra Baltar.

                        Epílogo: os vosos comentarios, poñédeos, senón esto é moi soso.

                        A enquisa está enquista, pendente dun arranxo.

04/01/2010 10:42 mmarcos #. sin tema Hay 10 comentarios.

NUNCA É DABONDO, queren mais

20100105110525-ahorro-jubilacion.jpg

 

 

 

 

            As caixas teñen moito control político e non tanta profesionalidade;ese é o seu principal problema, pero Feijoo non ten dabondo, non quere unhas caixas profesionais, quere unhas Institucións manexadas dende a Xunta; pra elo necesita unha lei de caixas que lle permita ter un dominio dos seus Consellos Administración; o mais gracioso é o papel estrambótico do BNG, que actúa neste caso de palmeiro do PP.

             Con gallo da movida organizada pola lei de caixas, o deputado do PP Ribas, manifestou que o PSOE quere seguir politizando as caixa, xusto o que prende o PP; pero é mais doado ver a palla en ollo alleo que a viga no propio. Pra mais abundamento, sinalou que o PSOE segue instruccións de Madrid e intenta boicotear a lei de caixas; en parte é certo, Blanco así o di sen rodeos, o que ten miga é que o diga Ribas, cando eles reciben as ordes de Xénova.

                Pachi Vázquez di que Feijoo quere manexa-las caixas, e el quere impedilo; no fondo operaríase unha muda de poder nos Consellos de Administración, desprazándose do PSOE ó PP.

                 O asalto de Feijoo ós aforros dos galegos é algo inaudito, e agora quere utilizalos pra beneficio propio; no canto de facer unha lei que despolitizara as caixas e profesionalizara a súa xestión, incrementa o nivel de politización das mesmas, en beneficio propio; o que xa non  ten pes nin cabeza é a actuación do Bloque.

 

 

05/01/2010 11:05 mmarcos #. sin tema Hay 11 comentarios.

GROTESCO

20100106105559-488168921-21bc9f975b.jpg

 

 

               Algúns levan nos  xenes a inquina a mala leite, o mal vivir, e o paso dos anos non os fai distintos.

                 Vexo lóxico que os descendentes dos represaliados durante  a guerra civil, e tamén na posguerra, queiran recupera-los restos dos seus antepasados. Xa pasaron moitos anos  daquela traxedia e as feridas teñen que cicatrizarse; no podemos seguir vivindo esa división, ese odio irracional, e é de cristiáns e tamén humano, dar unha decente sepultura ós mortos e borrar calquera símbolo que ensalce aquel horror.

                 É grotesco que parte do PP galego queira manter vivos aqueles tristes recordos, como no caso da Coruña, que se fachandeen dos  asasinatos e gaben a quenes os cometeron; non amosan o mais mínimo sinal de arrepentimento o odio sigue dando forma as súas vidas e os seus actos.

                 A Xunta nega calquera colaboración cos descendentes dos represaliados, aínda segue a considerar indignos a quenes non  cometeron outro pecado que cumpri-la lei.

                 Se alguén o dubidaba, os xenes transmítense, e os atavismos histórico tamén condicionan as conductas; eso, xunto coa anómala transición española, fai que o fascismo siga vivo e puxante.

                 As actuacións do PP andaluz e o colectivo manos limpias, sácannos de calquera dúbida, e esa xente, xunto coa que acanea o berce, seguen no pasado mais rancio e  sinistro.

 

 

 

06/01/2010 10:55 mmarcos #. sin tema Hay 7 comentarios.

ENTREMES EINTERESES DE MENESTEROSOS

20100107112619-file0229c.jpg

                  Prefacio: o artigo de onte suscitou opinións encontradas e reaccións non previstas; non quixen asustar a nade coa viñeta, pero pareceume que  reflectía o horror   da guerra civil como o cadro de Guernica; en canto a que o PP é o único partido que non participo na guerra civil é certo solo a medias, con tal nome non, pero nel milita un abano ideolóxico que vai dende o centro dereita á extrema dereita, que foi a que fagocitou á dereita democrática. Aínda que o PP foi fundado por un ministro de Franco, non é un argumento que desacredite o partido, pois Fraga leva dado mostras de que se reconverteu á democracia, xa quixeran outros militantes do PP ter a mesma actitude. Esquerda Unida, como tal Esquerda Unida non foi parte na contenda; o BNG foi fundado fai pouco por Beiras, tampouco participou.

                 De todos xeitos, as bases sociais dos partidos actuais son moi similares ás do 36 e, moi importante, chegada a democracia, en España non houbo unha depuración de responsabilidades como en Arxentina ou Chile, motivo polo que se  pode  dicir que non houbo unha verdadeira transición. O debate suscitado é proba de elo.

                   Non confundamos, nin lle deamos o mesmo valor as víctimas e os verdugos.

 

                 A declaración de intereses que fixeron os altos cargos da Xunta,  evidencia de que na Comunidade Autónoma goberna un grupo de menesterosos; eso é o que se deduce da declaración de intereses que fixeron. Algunhas son tan manifestas na falta  de  realismo, que evidencia conscientemente, o desprezo da  verdade, e con chulería, fan unha mofa da norma.  Unha norma que trata de por de manifesto conflictos de intereses e inxustificados incrementos patrimoniais.

                 A cuestión hai que vela dende a aplicación de normas pros currantes, que limitan as pensión, determinan a incompatibilidade, etc.

                 Ós case oitenta mil cargos  políticos que hai en España, distribuídos entre a Administración Central, Autonómica, Concellos, etc, non lles afecta ningunha limitación  retributiva, tanto en activo como de pensións.

                   A marxe de que se cachondeen das benignas normas que eles se deron, evidencian o divorcio que hai entre os políticos e os cidadáns de a pe.

                    Por si alguén sente nostalxia direille que con Franco aínda era peor, i é que os hai que nacen estrelados, e outros que nacen con estrelas

                

07/01/2010 11:26 mmarcos #. sin tema Hay 7 comentarios.

MENTIREIROS E FALSOS

20100108121005-ricos-pobres.jpg

 

                  A última enquisa sobre a indemnización por cese pros políticos  da Xunta foi un pato difícil, porque houbo problemas co servidor, ó final arranxouse, que é o que importa.

                  Mais da  metade dos que opinaban dicían que era unha desvergonza, pero un 17% estaban de acordo coa indemnización, posiblemente tiñan razóns persoais pra opinar así, un 12% simplemente non estaba  de acordo; esta minoría non estaba de acordo, pero supoño que era desa  minoría que  non se indigna; eu como a maioría estou indignado e escandalizado. Habendo   tanto parado, tan mal a  economía, tantas restriccións orzamentarias, tantos dependentes sen axudas, tantas familias sen ningún ingreso, estes dispendios son escandalosos.  O responsable últimos non son os políticos, somos nos, os votantes; temos que ter menos ideoloxía e mais sentido práctico. As listas  electorais tiñan que ser abertas, pra que puidéramos votar a persoas, antes que os partidos.

                   Os feixonianos, basearon a súa campaña en bulos e mentiras, agora como os novos ricos vense por riba dos cidadáns, aínda que dende a súa óptica vennos como vasallos dese castelo feudal no que converteron a Galicia; así que había que dicir que levitan nun plano elevado, pra que nos lles cheguen as miserias do pobo; un pobo, que en parte, vive na mugre, pasa fame e frío, cun paro de vértigo, namentres os gobernantes poñen  as pousadeiras en coches de estrea, literalmente puxeron o cu no plástico; namentres se permiten ter parados 17 audis pros que non atopan comprador; comen nos mellores restaurantes, pagando nos a conta, visten de marca, reláxanse e spas, incuso algunhas políticas galegas levan os caniches a  que lles fagan a manicura.

                 Co  bo goberno de Feijoo o paro subiu o pasado ano en cerca dun 20%. Temos un paro por riba da  media de España; certo é que Zapatero ten a súa parte de culpa, pero non é menos certo que un pilar  da súa campaña electoral foi culpar o bipartito do paro, se é coherente, que  non é, debera recoñecer e aplicarase as mesmas responsabilidades que lle atribuíu a outros, e admiti-lo fracaso da súa política. 

                 O chegar ó poder, apartouse da política de emprego que  iniciara o bipartito, o cal sería lexítimo e comprensible, si tivera un plan propio,  pero non o ten. Pra  colmo a conselleira do paro demostra ser unha  incompetente na xestión da súa area, unha  auténtica bonsai, que non destaca dos colegas de gabinete.

                 Hai profesionais do paro, pero non debemos xeneralizar, nin banalizar o problema

 

08/01/2010 12:10 mmarcos #. sin tema Hay 5 comentarios.

OURENSE SI IMPORTA

20100109104217-afiador1-1-.jpg

 

          O inicio deste ano vai estar marcado pola loita polo poder en Ourense; Feijoo, ou o que é o mesmo, a dereita mais  cavernícola domina o PP e  ten prisioneira a meirande parte de Galicia.

            Ourense é a aldea gala que se lle resiste ó emperador Feijoo; de feito, en calquera momento podían poñer nun apuro ó imperator; así que caralladas: as xustas.

             Os Baltares son herdeiros directos dos Centristas de Ourense, cun certo arrecendo de galeguismo rural, que tanto anoxa ó emperador; en calquera momento, esa ideoloxía latente de galeguismo pode agromar e poñe-lo poder de Feijoo contra as cordas.

               Feijoo quere aparentar imparcialidade, por si a caso; pero xa ten traballando a todo gas ós peóns. A coordinación e deseño do ataque de Feijoo pra controlar Ourense é de mais aló de San Caetano, pero o seu  desenrolo, o traballo de campo, encomendóuselle ó Delegado da Xunta en Ourense.

                As subvencións son un elemento de convencemento que o Superdelegado utiliza; o teléfono está que vota fume, as  chamadas dende a Superdelegación pra conquerir votos son incesantes, as promesas de subvencións   son como unha chuvia, e alí onde se presenta unha resistencia ou unha voluntade dubidosa, mándase un propio.

                 Os feixoas presentan pra batalla un peón que sempre viviu a sombra do poder, e que constantemente alude a presións imaxinarias, pra que non se fale dos seu manexos, nin das presións dos feixonianos; eu, no lugar de Baltar non tería as cousas  nada claras, a súa  experiencia e artes, non as a poño en dúbida, pero o outro bando non vai reparar en medios, estratexias e malas artes. A ideoloxía é moi vaporosa e pouco fiable, cando se xoga con amarra-lo poder. 

                    Xente que, en teoría, foi expulsada do partido por vulnera-lo pacto antitransfuguismo, agora van de compromisarios, entre eles brila o alcalde presionado; conclusión, o da expulsión era de mentira, pura aparencia, teatro

 

09/01/2010 10:42 mmarcos #. sin tema Hay 8 comentarios.

COUSAS QUE CHIRRIAN

20100111110649-gurtel-v-2.jpg

 

                A política no só deixa a imaxe de estraños compañeiros de cama, como a instantánea do exconselleiro Blanco estreitándolle moi sonrinte e feliz a man a  Feijoo,  despois de aproba-la lei das Caixas. Eu non acredito por qué Blanco se sinte tan feliz, pero esa imaxe danos a clave do seu mandato. Este señor debía usar gafas seguro que lle daban bo porte.

                A política tamén nos deixa outras perplexidades, coma as declaracións de Ana Pastor, deputada do PP, a La Razón. Culpa a Zapatero do mal funcionamento da sanidade. Podía empezar por unha autocrítica, esta galega, e falar da mala xestión da Conselleira de Sanidade da Xunta. Galicia é unha das Comunidades Autónomas que menos destina a  sanidade, por elo as listas de espera na sanidade non deixan de medrar. O xiro da sanidade vese en todo, pero sobresae o nomeamento de dos relixiosos católicos pra Comisión Ética Biomédica; gracias á Conselleira os médicos teñen que preocuparse primeiro da nosa alma, a saúde do corpo en segundo lugar. Mezclar e condicionar o exercicio da medicina co relixión é como volver ós tempos de Torquemada. De eso sabe moito o Dr. Montes, que se viu perseguido por practica-la medicina con profesionalidade, ó marxe do que opinaran os cregos. 

                O mais curioso é a danza do celo, como si fora un urogallo, que interpreta un deputado do PP pra seduci-lo PSOE a fin que apoie de que apoie o Decreto do galego. Despois de que o PP se reunira consigo mesma, e consensuara con parte dos seus deputados. Non lles faltan razóns pra estar inquedos, parte dos deputados do PP non comprenden o ataque de Feijoo ó galego; falta saber se lle pararán os pes ó emperador.

                 Os problemas orixinados por a primeira nevaradiña do ano, o  superconselleiro, non os resolveu con quitaneves, con sal, con limpeza de estradas, ou algo polo estilo, que va, anunciouse a creación dun carril bici, e a culpa de que nevara ó PSOE. ¿Que pasaría si nevara como en Suíza?

11/01/2010 11:06 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

¿PODÉMOSNOLO PERMITIR? eles si

20100112104136-fake.jpg

¿

 

              A  veces somos prisioneiros das nosas palabras, e parece que o rectificar non está no vocabulario dalgúns, pero mais valera que a tiveran no seu vocabulario. Nade esquece a leria que Feijoo montou cos Audis na campaña electoral, creando a imaxe dun goberno despilfarrador. Prometeu vendelos Audis, pero nade llos quere; os Audis, que curiosamente mercara o PP. Si llos queren: o concesionario que lle vende coches novos, mércallos a prezo de chatarra. !bo negocio!    , zi zeñó.

                17 Audis, polos que a Xunta paga seguro a todo risco, están varados na garaxe, perdendo valor; os altos cargos recorren a usar coches que mercan a nome de empresas da Xunta, así, sobre o papel intentan mante-la imaxe de austeridade; son trucos de prestidixitación, cos que intentan enganar o electorado.

                A famosa guerra dos Audis, ademais dunha pasada de freada de Feijoo, tamén pode deberse a unha guerra de marcas, a unha vinganza a un concesionario, ou a algunha razón que non sabemos, pero que se terminará sabendo; cobra forza o da vinganza, ou algún asunto con un concesionario.

                 O Presidente ten pro seu uso catro vehículos de alta gama, a dous deles aínda non se subiu. Eu solo quero cita-los feitos, porque sobrarían os comentarios.  

                 A Conselleira do Mar, seguindo as normas de   austeridade de Feijoo, acorda non merca-lo helicóptero  de salvamento  pra  costa da morte, pero merca, a través do   Grupo de Portos, por medio dunha elaborada inxeniería financeira, un coche de luxo, malia ter coches sobrantes no Parque Móbil. Quere poñe-lo cu no plástico  e que os mariñeiros se salven a nado, si queren.

                  Hai materia pra que opinedes; tamén está colgada a enquisa, que se sacará antes do que se puxo.

                     

12/01/2010 10:41 mmarcos #. sin tema Hay 7 comentarios.

¿PAGANDO FAVORES?

20100113104150-343-intereconom-c3-ada-cope-y-radio-mar-c3-ada-se-llevan-ocho-licencias.jpg

 

 

                Feijoo ven de darlle unha axuda de mais de dez millóns de euros a LA VOZ DE GALICIA, pra moderniza-la empresa. Neste feito hai dúas cousas salientables: é a cuarta subvención que se da este medio dende que Feijoo chegou ó poder e outros medios, que solicitaron unha subvención similar, non se lles concedeu. Gato, gato. O apoio a un medio pode ser lexítimo, pero a veces resulta sospeitoso, especialmente cando hai unha corrente bidireccional; así, tanto a liña editorial, como algunhos artigos de opinión parecen creacións de San Caetano.

                A VOZ DE GALICIA permíteche lela en galego, por internet, optando a esta opción cun golpe de clip; eso, ó menos, son puntos o seu favor: a innovación ó servicio da información. O malo é que non é pola súa innovación pola que Feijoo lle da tanto apoio económico, como sería o lóxico, senón polo seu apoio mediático; o que pode lixar a imaxe dun medio punteiro; a obxectividade, ademais de practicala, tamén debía ser unha marca de identidade.

                Xa se empezan a desgrana-las indemnizacións ós concesionarios do concurso eólico que anulou Feijoo; de momento son solo case que mil millóns das antigas pesetas, eu hai meses que non as gano. Estas indemnizacións acordounas a Xunta; o obxectivo é claro: a ver si así desisten da reclamación xudicial en curso; dáme que non.

                Que queredes que vos diga, a min paréceme un escándalo, pero esto vai ser un culebrón.

13/01/2010 10:41 mmarcos #. sin tema Hay 6 comentarios.

ALEVOSIA, TEIMOSIA E OS ANANOS

20100114111541-vocerin-y-espinita.jpg

         Os comentarios ós artitos son mui bos, cada vez son mais visitados; fan mais interesante o blog.

         Co obxectivo claro de minimiza-la oposición ó Decreto feixoniano de ataque directo ó galego, no remate de ano presentase o enxendro que ideou Feijoo pra dar cumprimento o seu proxecto xenocida de aniquilamento da cultura galega. A Feijoo non lle saíron as contas, pensou que sacando o enxendro no Nadal, cara o fin de ano, a oposición ía a ser mínima; tampouco ten éxito as súas comparecencias en medios afíns, cantando a excelencia do proxecto, nin as socorridas e profusas campaña mediáticas a prol do proxecto; pola contra, en San Caetano medra  a preocupación polo impacto que o proxecto está a xenerar nas filas do  grupo Popular e o disentimento aberto de certos persoeiros, que teñen mais eco do que Feijoo desexaría.

          Os escolares teñen que ter unha mellor base de inglés; hai que formar mellor ós profesionais pra que o fracaso escolar, pra que fagan mis comprensible e asequible as asignaturas ós alumnos. A implantación de asignaturas en inglés é un despropósito que vai traer graves consecuencias, tanto pra comunidade educativa como pra sociedade.

             Galicia xa non é o pais dos mil ríos, nin o  pais dun millón de vacas; gracias a Feijoo, os ríos son  invadidos por  minicentrais dos seus amigos, e os labregos teñen que vende-las vacas porque Feijoo aposta polo leite importado. Onde realmente se luce Feijoo é na educación: haberá tantos modelos educativos como colexios de ensino, non solo  de primaria, senón do ensino enteiro; Feijoo renuncia á potestade de fixar un modelo educativo xeral e trasládalles ós pais o exercicio das competencias que a Lei lle encomenda. Gracias a Feijoo e o se goberno bonsai, o fracaso escolar medrará, aínda que non vai medrar por igual, a Galicia rural vaise a diferenciar da Galicia urbana, na que haberá colexios privados financiados co diñeiro de todos; esto non é unha casualidade, é un plan concibido pola extrema dereita e executado por Feijoo. Un político galego, do interior, dixo que si os pobres estudiaban, quén ía a traballar; velaí tedes a resposta. As vosas opinións, ademais de contar, gustaríame coñecelas, porque aínda que a Feijoo non lle guste, a opinión eiqui é libre.

        Na  mascarada, os ananos bailan a danza da imnominia e califican como radicais ós que defenden a cultura galega; eses que non fai moito axitaban e predicaban as bondades do decreto do bipartito pra agora mudar de chaqueta e ser un inimigo declarado; é esta errátrica traxectoria a que amosa o seu verdadeiro ser     

14/01/2010 11:15 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

UNHA CUNCA DE RIBEIRO

20100115112910-2524262610-cc1a4264e4.jpg

 

          Un vello político, cacique tal vez, recordaba con nostalxia, como se arranxaba o pais, como se decidía o voto ó rededor dunha cunca  de ribeiro; eran tempos da UCD. As polémicas eleccións do PP en Ourense son como se alguén lle dera a moviola do tempo pra tras.

            Aínda que solo son unhas eleccións internas do PP, e a nade, fora dos militantes do PP debera importarlles, aféctannos a  tódolos galegos, ó presentarse dúas versións do PP, que teñen unha visión de Galicia moi distinta. Por un lado a do Baltar de sempre, barón de Ourense, que controlou a provincia cun clientelismo durante os derradeiros anos. Por outra a de Feijoo, señor de unha Galicia feudal, cacique maior do  reino, de moralidade distraida. Nin un, nin outro queren unha Galicia moderna; e eso, é a súa práctica política de supervivencia; son rexímenes que precisan un pobo pobre, escravo e servil.

             A precaria maioría parlamentaria de Feijoo e a súa visión patrimonial dunha feudal Galicia, xógase en Ourense. Amagou cunha imparcialidade que non colaba nin no 28 de decembro; as cartas xogadas polo Superdelegado da Xunta en Ourense e o predilecto campión do señor Feijoo, tamén campión en xogadas sucias e que cambia de señor coa mesma facilidade que outros de chaqueta.

               Xa entran na liorta personaxes alleos a Ourense, o que da a medida da importancia do que alí se coce; incluso A VOZ DE GALICIA, que  pasou de ser un medio que gardaba as formas da noticia e unha aparente independencia, a suciarse cunha noticia dunha compromisaria de Baltar no feudo de Rodríguez Mirinda, o portavoz  do PP. Pois ben, a compromisaria en cuestión é parente da alcaldesa do axuntamento, que goberna o BN; o  que A VOZ DE GALICIA lle parece moi noticiable, pero non di que Rodríguez  Mirinda, político que manexou o concello durante moitos anos, se algo fixo, foi axudar a sumir o concello no mais absoluto abandono; o descrédito da política, propiciou que o BNG se fixera co goberno do concello, e o sr. Rodríguez Mirinda emigrou pra ser portavoz de Feijoo; aínda que se esquece do cidadáns do seu  concello de orixe , segue fel ó  Ribeiro; non así A Limia na que están paradas infraestructuras esenciais polos caciques, e non precisamente polos Baltares, porque as fixo o bipartito. Con Feijoo Ourense, e Galicia enteira, vaise enterar do que é o caciquismo.

15/01/2010 11:29 mmarcos #. sin tema Hay 7 comentarios.

PROCESO A UN PRESIDENTE

20100116111731-falsamente-acusado.jpg

 

            Non  é moi común que o Presidente dun pais sexa xulgado por traizón, e que tamén se lle atribuía outros cargos penais, témolo que ver como excepcionalidade, pero é un caso factible, incluso necesario cando  un político transgride as normas básicas de conivencia, prescinde das regras democráticas que marcan       tanto Constitución, coma Estatutos de Autonomía e demais  normas de dereito común.

              De entrada, xurde unha  dúbida, debe ser xulgado el solo, ou a responsabilidade política e criminal tamén abrangue a todo o    gabinete e altos  cargos.

                A responsabilidade política solo lle alcanza O Presidente. A responsabilidade criminal, pode ser  do gabinete, ou individual, de  cada cargo, segundo o caso; por eso débese diferenciar entre a acción política do goberno, que é de responsabilidade exclusiva do Presidente e que unicamente pode ser suscitada e resolta no Parlamento, e a responsabilidade penal, esixible polos Tribunas de Xustiza ó gabinete ou a calquera  dos seus membros por ilícitos penais que cometan no exercicio dos seus cargos.

                Vistas así as cousas, todo parece sinxelo. ¿qué ocorre cando  xurde un delito contra a Facenda Pública?. Eu teño a miñas dúbidas de si é un delito común cometido ó amparo do cargo, ou se é un delito político. A dúbida sobre o seu encadre, non pode levar a unha impunidade e deixar que se   saquee o Tesouro, pra pagar caprichos, favores, ou mercar voluntades; pola contra hai supostos delictivos, como é crear  enfrontamentos sociais, que son claramente políticos.

                O xenocidio transcende as fronteiras e debe ser o Tribunal Internacional o competente.

                Hai motivos pra que as Institucións dea un paso ó fronte e soliciten a incapacitación do Presidente; que o Parlamento desperte do seu letargo e se poña a traballar.

       

16/01/2010 11:17 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

NON SE REPARA EN ARGUMENTOS

20100118102246-ladron.jpg

 

 

 

                  O acoso ó galego é unha estratexia de partido, polo menos da parte gobernante, segundo os estrategos, a aprendizaxe en inglés incrementará as posibilidades de emprego nun 40%. Eu penso que se quedaron curtos, se tódolos galegos emigraran a países anglófonos as posibilidades de emprego poderíanse incrementar nun 100%. Se esta é a única idea que se lle ocorre a Feijoo pra combate-lo paro, non me estraña a nulidade da súa política de emprego.

                  Un bo ensino sempre oi unha base esencial pro éxito no traballo, pero de aí a afirmar que co inglés teremos as portas do emprego abertas, é un simplismo ofensivo, propio un inepto.

                  Se de verdade ó Sr, Feijoo lle interesara a calidade do ensino, empezaría polo ensino da formación profesional, preparando á xente pra saber do oficio; o inglés sería moi secundario; se  de verdade lle interesara intentaría formar un profesorado punteiro, coidaría o ensino público, no que el non estudio, por certo; elevaría a calidade do ensino medio, e orientaría o ensino universitario ás necesidades do mercado, non como fábrica de parados; pero si solo fora verdade algo do que di, non intentaría meter nunha inmersión lingüística ó alumnado, sería gradual e con medios. Quere disfrazar a calidade do ensino coa introducción, non do ensino dunha lingua estranxeira, senón en lingua estranxeira pra contenta-la ala mais extremista, da extrema dereita, atacando a toda a cultura galega, á que identifica, intentando desprestixiala, co nacionalismo 

18/01/2010 10:23 mmarcos #. sin tema Hay 9 comentarios.

UNHA AREA NO ZAPATO

20100119102727-84-7864-567-5.jpg

 

 

                Feijoo ten unha area nun zapato, non é precisamente Zapatero, chámase Pachi Vázquez: non se deixa seducir polo canto do urogallo e a Feijoo úrxelle atopar con quen aparearse e non aparecer como o político extremista que é.

                 Visto que  Pachi Vázquez sigue o seu rumbo e non cae nos  seus seductores brazos, optou por atacalo, votándolle a  culpa de alentalos enfrontamentos lingüísticos e tachándoo de radical e partidario de impoñe-lo galego.

               Hai que ter cara, e a mais, moi dura, pra achacarlle a outro a incitación a creación do conflicto lingüístico que el mesmo xerou,  e chamarlle radical, sendo el un radical, ó que solo apoia a extrema dereita.

               Láiase de que non reciba propostas positivas, de que os outros carecen de proxecto lingüístico; certamente, despois de rachar un consenso unánime, oírlle esto é irritante.

               Pachi di que Feijoo non usou un decreto, usou un martelo co  que pretende esmaga-lo galego.

               O mais prometedor, según Pachi, é que neste ano vaise destapar o caso Gürtel  en Galicia. Eu penso que o PPg, de por seu, xa é un caso especial, eles fan da corrupción un arte, e nesta ano  no vindeiro vanse a destapar apaixonantes casos, como pra que a Telegaita faga unha novela.

               Hoxe pásovos o  testigo, non escribo mais, algunhos fascistas póñenme dos nervios.

19/01/2010 10:27 mmarcos #. sin tema Hay 8 comentarios.

POUCO DUROU A AUSTERIDADE

20100120094156-austero.jpg

 

      A austeridade foi como unha néboa que envolveu a campaña electoral de Feijoo, pra disiparse en canto amarraron o poder. Comezaron co engado de reduci-la administración xuntando nunha superconsellería as competencias, que pra eles non eran importantes: a vivenda non é pra eles unha prioridade; son  da clase económica poderosa e non precisan unha orientación do mercado, eles queren unha especulación dura, pra que os mais ricos se fagan mais ricos; os que non poden pagar uha vivenda que sigan vivindo na casa de seus pais, ou baixo unha ponte.A     especulación do territorio non lles permitía enchelos petos como eles querían, así que derrogaron a lei e fixeron unha a súa medida.

      A simplificación administrativa, que non foi tal, coroárona coa creación das Superdelegacións, concibidas como un instrumento político pra controla-la Administración Periférica dende San Caetano, sobretodo ante a eventualidade de que perderan o control das Deputacións.

       Emprendérona co parque móbil, cos coches que curiosamente mercara o goberno Fraga. Dise que foi unha vinganza ó concesionario; o conselleiro Rueda,  levou os periodístas pra que fixeran unha reportaxe fotográfica do luxo de San Caetano e o do seu Parque Móbil. Os coches íanos sacar á poxa; solo lograron malvender tres, que trocaron por outras tantas furgonetas, que non serven pra nada. A sala de xuntas, que renegaron dela, e que eu pensei que a ían destinar pra reunións das asociacións veciñais, xa tomaron posesión dela.

        A miña intriga quedou resolta; non sabía en que se ía a move-los altos cargos; sería lóxico que fora en burro, dese xeito recuperábase a especie, o problema era distinguir quén era o xinete.

         Fai tempo que se detectou que varias sociedades da Xunta mercaban coches de alta gama; a cousa estourou  cando se  soubo que os coches, en realidade, eran pra Conselleiros e outros grospanza do goberno.

          O coche adquirido pola Conselleira de Pesca é o que levanta mais polémica; pois mentres suprimiu a adquisición dun helicóptero, alegando austeridade, ela mércase un coche novo, prea pasearse, e non lle valían os Audis do parque móbil, porque quería poñe-lo cu no plástico.

           Non se sabe cantos mais coches se mercaron por este procedemento, intentando oculta-lo despilfarro, mentras o honesto Rueda organizaba o circo mediático pra amosa-los Audis barados, a maioría mercados   cando Feijoo era Vicepresidente.

           A austeridade do goberno bonsai quedaba ó descuberto. Xa que os pillaron nas patacas, non hai razóns pro encubrimento e van mercar a friolera de 70 coches de gama alta  pro parque móbil.  Como diría Moreno: toooma austeridade.

 

20/01/2010 09:41 mmarcos #. sin tema Hay 6 comentarios.

O CAMIÑAR DO CANGREXO

20100121111219-feijoo2.jpg

 

             O informe, dictado pola RAG, acordado pola unanimidade de todos os seus membros, evidencia, unha vez mais, a soedade do líder na defensa do seu proxecto xenocida, o seu martelazo, co que pretende esmagarnos; pero resistiremos. Si resistimos a longa noite do franquismo, tamén imos resistir este Atila moderno.

              Sempre dixo, era outra das súas cantinelas, que o   tempo do bipartito era un  tempo perdido, agora o comprendo, e dou fe delo, o goberno do bipartito pra Feijoo foi un tempo perdido, porque el nese tempo xa tería andado moito camiño, o malo é que Feijoo camiña como os cangrexos.

                 O retroceso da política de Feijoo non se circunscribe ó idioma. Tódolos avances que logrou o bipartito en desenrolo científico, especialmente en I mais D, en Cultura, cos incentivos á traducción e a creación, música, cine teatro, arqueoloxía, etc; en Agricultura (recordemos o banco de terras e a limpeza de matorrais), o impulso o sector leiteiro; en Educación, con apoio ó ensino público, medios pros centros e pros alumnos; en Sanidade, co incorporación o sistema público de novos centros, en Asistencia Social, coa construcción de novas residencias e centros de día, o xantar na casa, a asistencia progresiva ós dependentes, a Vivenda, establecendo baremos de calidade e facilitando o acceso á propiedade e o aluguer, en Ordenación do Territorio que  sae planificou e executaron obras de infraestructura pra vertebra-lo pais, salva-la costa; en Pesca que se pretendía que fora rendible, pero sen espoliacións, que fora unha erdade pras xeracións vindeiras, que os que traballaban na mar tiveran medios de socorro, pra cando o precisasen, que os cultivos mariños se fixeran respetando a vida que conflúe na costa, o medio ambiente, e  os intereses xerais, e non o  das multinacionais do sector.

             Feijoo avanzou,   case nos leva a Idade Media.

21/01/2010 11:13 mmarcos #. sin tema Hay 3 comentarios.

MAIS ALO DA FACHADA

20100122112028-devorador-11.jpg

 

 

 

            Colguei unha nova enquisa; gustaríame saber a túa opinión.

         Os agudos comentarios que os blogueiros fixeron este martes, obriga a que adiquemos un artigo xeral sobre os temas tratados.

          1.-A postura do alcalde de Vigo, respecto das  caixas, hai que vela como a pugna pueblerina entre A Coruña e Vigo, e que lle  reportou xa un incremento da súa popularidade, e os alcaldes gústanlles estas polémicas, aínda que no fondo non pretenden que o sangue non chegue ó río. LA VOZ DE GALICIA propiciou a polémica coa súa postura ca campaña en  favor de Caixa Galicia e da Coruña; logo todo foi rodando e medrando como unha bola  de neve.

          2.- A concentración das caixas e a evolución, achegándose  á Banca, é intres da patronal bancaria; o da solvencia é un engado; como di un blogueiro é unha expropiación sen indemnización.

             3.-Pachi Vázquez foi mais astuto que o BNG; non se prestou a entregarlle as caixas a Feijoo, malia que dende Madrid non  compartían a súa postura. Eu non dubido da boa fe do BNG, pero da mostras da súa inocencia si cree que Feijoo quere propiciar a formación dun grupo financeiro galego. Feijoo quería que Caixa Galicia absorbera a Caixa Nova, pra que lle fora mais doada a operación a Caja Madrid. Rato xa enseñou a pezuña e coa nova lei, Feijoo vaille dar en bandexa as caixas a Rato, por elo Caixa Nova non quere caer nos seus brazos e busca outros aires.

        O resultado da empresa de auditoría, avaliando o resultado dunha posible fusión das caixas non é un artigo de fe, normalmente os resultados da auditoría coinciden coa opinión de que os encargou, polo que o seu valor é moi relativo.

       Por último, o liderazgo de Pachi pode non ser mais que unha aparencia e todos se están dando patadas por debaixo da mesa, pero esa aparencia vende.

        No PP conviven un abano de correntes ideolóxicas, que van  dende unha dereita civilizada a unha extrema dereita cavernícola; e dende un tépedo galeguismo a un odio irracional a todo o galego. O goberno actual da Xunta pódese situar á dereita da extrema dereita e con férreo liderazgo e antigaga, o que puidera ser bo, pero o seu  extremismo e intransixencia, a súa teima en destruír todo signo de identidade, o seo desapego do pais, non é compartido pola totalidade do PP, e fai delo a súa principal debilidade.

    O BNG  coa súa condición asemblearia fai que pareza un galiñeiro, pero hai que recoñecer que é o que mais se asemella a unha democracia, pero a falla de un lider carismático pódelle pasar factura.

22/01/2010 11:20 mmarcos #. sin tema Hay 1 comentario.

SOLO CANDO CONVEN

20100123110229-polec4.jpg

          

              Xa e vella a retrónica do PP de que debe goberna-la lista mais votada,   agás cando lle  beneficia.

               No Porriño viña gobernando a lista mais votada, pero o Presidente  da Deputación de Pontevedra, a igual que noutros     concellos da provincia organizou unha moción de censura pra que o PP se fixera cargo da alcaldía; por un lado, non foi unha tarefa doada; a oposición estaba atomizada en varios grupos amarelos e negociar con todos, dándolles un anaco do pastel supoñía revalidar a fragmentación política. Os grupos políticos que hai no concello, os que  están fora da disciplina dos partidos, foron creados pra ocasión e a  súa única ideoloxía e coller o que poidan; así as cousas, solo   era cuestión de tempo  chegar  a un acordo de reparto, contentalos a todos.

          Certo que a meirande parte dos políticos, do partido que sexa, móveos o seu intres persoal, pero cando se constitúen grupos con  ese único fin, o intres  xeral xa non é nin sequera crible, e unicamente hai lugar pro eu.

           As mocións  de censura deben  existir, pero ponderadas a un fin constructivo e   sempre xustificadas. O de xustificadas é o argumento mais manido das mocións, xa que o que pra uns é xustificado, pra outros  no deixa de ser unha operación de asalto ó poder. Xustificadas debía ser, en lóxica, cando se fai imposible gobernar, cando no funciona o goberno; pero ese concepto tan usado por algúns populares de parálise de goberno, que pra eles é algo peor que camiñar pra tras, de tal xeito que o de quieto ou en movemento non pasan de ser conceptos relativos, e calquera moción de censura non é mais complexa que un alixo de tabaco.

              Teño fe, porque necesito créelo, que a Deputación de Pontevedra vai cambiar de color político nas vindeiras eleccións, e que a paz volva ós concellos pra que poidan adicarse o seu.

23/01/2010 11:02 mmarcos #. sin tema Hay 5 comentarios.

EMPRESAS PRO ENCHUFE

20100125112628-enchufado-300x207.jpg

 

 

 

                A  cidade da cultura, da que se leva construído pouco mais da metade, xa se ten  gastado mais de seis veces o orzamento inicial. A rendibilidade cultural do proxecto, á vista do descomunal costo, é incerta; pero o PP ten o destino axeitado, pra tal colosal disparate; vai converte-la Cidade da Cultura nunha empresa de contratación pra persoas afíns e empresas do entorno, o cal nestes tempos de crise ten un notable rendemento electoral.

                A compañía da Radio-televisión é outro furado de enchufes, e que enchufes; algúns contratos foron considerados, pola Inspección de Traballo como un fraude de lei.

                A Administración local non pasa polo seu mellor momento, tanto no económico como na imaxe; ó PP chégalle solo co Presidente da Deputación de Pontevedra pra poñer á Administración local na dúbida da súa razón de ser, refírome en especial ás Deputacións, pero sen esquece-los Concellos inviables e custosos; de tal xeito que non sabemos se son fábricas de enchufes, niños  de conspiracións, ou Entidades pra prestación de servicios.

                Quere converte-lo Consorcio en empresas privadas pra que os alcaldes contraten  o persoal a dedo.

                Pero si falamos de Cerceda, quedámonos perplexos e non comprendemos como este pais aínda funcion e  segue a resistir o goberno de Feijoo.

25/01/2010 11:26 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

A TUTELA

20100126102656-baltar-pai-fillo-e-feijoo.jpg

 

 

           Cando se fala das eleccións pra dirección do PP Ourensán, nin a distancia  física, sentimental ou causa allea, sacan de min o interés polo tema.

              Non me diredes que a situación non é intrigante e chunga; o tutelador tutelado. O alcalde de Verín, home de Feijoo en Ourense, co permiso de Mirinda, solicítalle o seu primo de Zumosol unha intervención oficial e directa; ou sease: nin por un lado, nin polo outro, teñen  asa cousas claras. Baltar antes tutelador é declarado incapaz e tutelado por Rueda, e dicir Feijoo, e dicir, o lado escuro.

                Ademais de decidirse o futuro de Feijoo, non do PP, está claro que todos estamos involucrados nesta loita de  caciques e o que pense que non lle afecta é que nada ten que ver co pais.

                Jiménez Moran  é coma unha cometa que se mece no vento, o seu señor é o que teña mais poder, e se antes foi Baltar, agora é Feijoo.

                 Por un e por outro bando empréganse medios públicos, Rueda, qué o que leva a campaña, no nome de Feijoo, non solamente usa os medios do presente,  tamén fai promesas de           futuro, e eso son, pra algúns, argumentos difíciles de resistir.

                 Fáiseme chocante a apelación a limpeza e a democracia, supoño que non é o  signficado que ordinariamente se lle da a estes conceptos.

                   Rueda falou de que intervirán no congreso de Ourense pra garanti-la liberdade. Cando un personaxe así fala de liberdade dáme medo; usa a mesma linguaxe de Feijoo,: mais ben, quererá dicir, protexe-los intereses de  Feijoo; así que será xogo limpo.

                   Moran, o candidato de Feijoo, arroupado por Mirinda e Rueda, ten avais duplicados, que terían que anular; non sei do método que usou pra obtelos, pero as cousas xa empezan cunha negra sospeita; de aí que pedira axuda os seus mentores.

                    Da independencia e da limpeza encárgase Rueda, que é o mesmo que encargarlle a vixilancia das galiñas ó raposo: O trío: Rodríguez Mirinda, J.Moran e Rueda andan soltos; todos de cu contra as paredes e que sexa o que Deus queira.

26/01/2010 10:26 mmarcos #. sin tema Hay 4 comentarios.

O DECRETO DA IMNOMINIA

20100127120258-apalpador.jpg

 

     Coido que nada concitou tanta unanimidade como o, xa famoso, proxecto lingüístico de Feijoo; si facemos excepción da estrema dereita, logrou uni-las mais diversas opinións en  contra do enxendro. Todas teñen valor, pero algunhas, ademais, a un gobernante prudente  levaríano a meditar e sopesa-la súa acción.

      Vin moi prudente e contundente o informe da RAG, pero non todo o mundo  pensa o mesmo; os incondicionales desacreditan o informe, pero van mais aló, califican a propia Institución  con adxectivos despectivos  din que está fora da realidade; eles si que están fora da realidade.

        A opinión dun grupo numeroso e variado de xuristas, o mesmo que a titular da cátedra de Dereito Administrativo da USC,ven indicios claros de ilegalidade, e si nos atemos os seus informes e moi difícil que o martelazo vaia adiante, pero o efecto perverso é moi difícil de evitar e vai a bater, de pleno, na liña de flotación da convivencia; dese xeito, o martelazo logra o seu obxectivo, que é sementa-la crispación e dividir a sociedade; a estratexia no é nova, xa a teñen experimentada e o resultado pode ser imprevisible

         Feijoo di que está en contra do seu Decreto solo os nacionalistas, pode ser; eu non pensei que tantos había, grupos de xuristas, profesores de  universidade, mestres, sindicatos, cregos, Institucións Académicas, Universidades, e un largo etc.

       A manifestación última, malia ser en día laborable, reuniu moita xente; a folga no ensino foi moi  seguida; todo por coacción, segundo Feijoo. O único certo e que o PP estase a enredar nun lío, no que nunca se debeu meter; xente do PP recoñece a perda de enerxía e popularidade, a fenda social e moitos mais males que poden  vir. É urxente que alguén poña  sentido nesta lea.

27/01/2010 12:02 mmarcos #. sin tema Hay 6 comentarios.

ENQUISA

20100128103412-nosabenforges2007.jpg

 

 

      Da enquisa do galego sorprendeume a cantidade xente que opinou que era partidario do ensino en inglés, eu non a plantexei como un refrendo ó martelazo de Feijoo,; o  sentido da pregunta era que se prescindira do galego e do castelán, e o ensino fora en inglés; foi a terceira opción mais votada.

       Á Pregunta, pra min preferida, de que Feijoo, solo usa o inglés como engado pra minimiza-lo galego foi a que gañou. Penso que Feijoo é moi retorcido e intenta arrrima-la brasa a súa sardiña e utiliza o inglés como arma pra atacalo galego, é unha estratexia.

          Moitos optaron pola opción de que nin os profesores, nin os alumnos están en condicións de cos enfronten a                                    este caprichoso Decreto, sen contar cunha infraestructura e co correspondente orzamento, o que  nos remite ó apartado anterior.

           Na opinión dalgún blogueiro, Feijoo debérase preocupar mais polo paro e outros problemas da sociedade e non crear problemas onde  non s hai. Outros blogueiros din que as súas actuacións son as propias dun acomplexado. Ten tamén razón o que opina que si ós rapaces lles costa superar o estudio dunha asignatura nunha  lingua que coñecen, superala en inglés vai ser o máximo; cando di que o Conselleiro de Educación é un dos peores e o que mais conflictos xerou, tamén acerta, aínda que sollo en parte; se fixéramos unha  avaliación dos Conselleiros, incluído o presidente, custaríanos saber cál é o mais inútil. O que pon o exemplo de Israel, que dunha lingua morta fixeron o idioma dun estado, debe saber que o galego non o apoia un estado, e está acosado e perseguido polo goberno da Xunta, que era o que debera protexer. Os pais dos alumnos están moi esperanzados co Decreto de Feijoo, pensan que os seus retoños van a converterse e astronautas co inglés; levará un baño de realidade cando vexan os resultados.

       Feijoo fixo moitas promesas, enganou á xente, non cumprirá mais que o obxectivo pro que o menstruo foi upado, aniquilar o galego.

28/01/2010 10:34 mmarcos #. sin tema Hay 6 comentarios.

A PANTERA ROSA

20100129105653-pantera-rosa.jpg

 

 

          Despois de que lle pintaran de rosa a fachada o Director Xeral de Política Lingüística, xurde o intre   das interpretacións, si dese feito se deriva unha interpretación directa, ou hai algún mensaxe subliminal. A primeira vista parece claro que pintan de rosa a casa da pantera rosa, esa é a primeira conclusión.

             A pantera rosa ten certo amaneramento, certas poses singulares; sendo intelixente e, o seu modo dilixente, fai os traballos sucios e logra os obxectivos que lle marcan e que esperan dela; é unha boa servidora do poder. Na realidade foi creada como créditos nun largometraxe de Edwards, pero a creación tivo éxito e pasou a se-la protagonista dos seus propios films, pochéndolle a música o mesmo Henry Mancini; é dicir, foi concibido, ó primeiro, como un personaxe de recheo.

               O papel que interpreta o Director Xeral de Política lingüística tamén foi concibido como un recheo, e en todo caso, como un recadeiro, interprete dun papel, no que o director de escena é Feijoo, pero o que pon a música, na que se moven os personaxes, está oculto entre bambalinas; esa sería a mensaxe subliminal

29/01/2010 10:56 mmarcos #. sin tema Hay 3 comentarios.

LIBRES E BILINGÜES, O meleiro

20100130104650-verdad-libertad-150x150.gif

 

      Ultimamente está de moda atopar semellanzas, dobres, incluso,  de persoeiros públicos. Aló na aldea, o tío Primo tiña un colmear moi grande, e  á hora  de colleita-lo mel recurría a un personaxe que   parecía, na cara, un dobre de Feijoo, ademais, falaba moito e non dicía  nada; aí terminaban as semellanzas.; el levaba unha vida dea ermitaño, vestía roupa cutre e calzaba botas de goma; era un traballador que curraba moito pra gañar pouco, pero era sinxelo e tiña amor a aquel raro traballo. Podíavos falar mais do meleiro, pero nada interesante, deixémolo en que era un home de vida sinxela e rutinaria, pero que tiña esa peculariedade  de ter unha faciana coma a de Feijoo, aínda que non tan dura, malia que sempre andaba á intemperie.                     

       Feijoo usa o termo libres e  bilingües; pois ben, os galegos queremos ser libres e bilingües; non nos arreda que os fascistas usen eses termos, o mesmo tempo que nos queren mutilar culturalmente; nosoutros queremos ser libres, este feito estase a repetir a cotío polo noso pais; namentras os fascistas din que Galicia seguirá a ser libre ( e serao, malia que lles pese), e falaremos a nosa  lingua.

      É difícil de comprender que a xente xogue coa convivencia, use perversamente, estes conceptos tan nobres pra disimular a súa facinerosa acción de ataque o noso cerne.

        Os adxectivos usados a estilo Feijoo son un NO-DO que nos leva o mais profundo do franquismo, pero a noite, por longa e escura que sexa, será precursora dun día que esperamos sexa luminoso

30/01/2010 10:47 mmarcos #. sin tema Hay 4 comentarios.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris