Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Noviembre de 2011.

ALEN DO PADORNELO

20111101110840-blog18.jpg

 

   Ós cidadáns honrados, que son a maioría neste pais, cústalles comprender por qué este elemento non está na cadea. España é o pais do mundo no que hai mais ladróns de luva branca por metro cadrado; pero cunha peculariedade; certos delitos gozan dun tratamento de privilexio por parte dos políticos e da Maxistratura. Si T Bautista houbera cometido un roubo menor, movido pola necesidade, estaría na  cadea, como roubou millóns, e forma parte desa caste creada polos políticos, está libre coma un paxaro.   Esta especie social, que nunca ven satisfeita a súa codicha, actúan con descaro e prepotencia, porque se saben protexidos, que gozan de privilexios 

01/11/2011 11:08 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

CINCO MILLÓS DE TRAXEDIAS

20111102111922-manipulacion-informativa.jpg

 

   Non son uns datos fríos, son cinco millóns de traxedias. Os datos da EPA non son unha boa nova. O mais asombroso é que as ventas de produtos de luxo está non momento de crecemento, mentres se contrae o consumo do sector menos previlixiado. Nada bo nos ilusiona, xa que os candidatos recorren a vellas receitas fracasadas. As empresas prescinden case dun tercio dos empregados, e os que quedan, quedan en peores condicións, con menos salario, peores condicións laborais e mais traballo, que non significa mais produtividade. O empobrecemento e incerteza no futuro laboral supón menor consumo e menos crecemento económico. Mais pobreza e mais concentración da riqueza. As últimas reformas fiscais supuxeron unha baixada de impostos ós mais ricos, mentres se incrementaban os impostos sobre o consumo pra manter a recadación. Dentro  dise programa oculto do PP, parece que xa non é tan oculto a promesa do PP de baixar impostos ás rendas de capital e  os mais ricos. O resultado pode ser un incremento mais grande no estado do déficit, ou unha redución dos servizos e un incremento dos impostos sobre o consumo; os que pagamos todos, independentemente da renda.

02/11/2011 11:19 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.


UN DEREITO ESENCIAL

20111103103530-timthumb.png

 

        A Educación é un dereito esencial. En comunidades do PP; como son a de Madrid, Galicia, Castela ou Valencia; os recortes no ensino non reflicten a realidade. Os recortes valóranse sobre unha cifra global. Logo, si vemos a aplicación da cantidade presupostada pra educación, apreciamos que é nese intre cando os recortes a un tipo de ensino, como é o ensino público, que debera ser un ensino de calidade e con suficiencia de medios, sofre o1 brutal recorte, mentres se  mantén a financiación do ensino privado, incrementándose a financiación de   determinado tipo de ensino privado de ideoloxías ultras.

03/11/2011 10:35 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.

ALEN DO PADORNELO

 

O XARDÍN DAS DELICIAS GREGO - primeir parte

 

Os catro arbustos prantados á entrada do hospital Evaxelismos, en Atenas. |

Xardín o que se di xardín, é imposible chámalo tal. Como moito, e sendo extremadamente xenerosos, se lle podería calificar de gracioso parterre.  Falamos dos catro arbustos prantados á entrada do hospital Evaxelismos, un dos principais de Atenas.

Pois ben: a pesar de que tódalos  anos iste centro sanitario pecha as súas contas en números vérmellos e de que o Goberno vese obrigado a suministrarlle inxecións extras de diñeiro para lograr mantelo con vida, fai unhas  semanas saliu á luz que pra manter todo o seu verde esplendor dise diminuto pedazo de terra, o  hospital ten en nómina, a nada menos, que 45 xardineiros! Pagados, claro está, con diñeiro das arcas públicas gregas.

50 conductores pra un coche oficial, como na Xunta.  É un dos exemplos que explica como Grecia chegou á onde se atopa nestes intres á beira da quebra e da bancarrota do Estado; o que     se lle engade o ter acumulado unha descomunal débeda pública de 340.0000 millóns de euros (o equivalente a mais de 30.000 euros de débeda por cada grego). Pero os casos son tantos e tan escandalosos que sería necesario un libro pra recogellelos todos.

Qué se pode dicir, por seguir cos despropósitos, das 40.000 señoritas que reciben una pensión vi-ta-li-cia de 1.000 euros mensuais polo mero feito de ser fillas solteiras de funcionarios falecidos, e que lles custan ás arcas do Estado 550 millóns de euros ó ano (a partir de agora solo se cobrarán hasta cumpri-los 18 años).

O XARDÍN DAS DELICIAS GREGO 

 

Os catro arbustos prantados á entrada do hospital Evaxelismos, en Atenas. |

Xardín o que se di xardín, é imposible chámalo tal. Como moito, e sendo extremadamente xenerosos, se lle podería calificar de gracioso parterre.  Falamos dos catro arbustos prantados á entrada do hospital Evaxelismos, un dos principais de Atenas.

Pois ben: a pesar de que tódalos  anos iste centro sanitario pecha as súas contas en números vérmellos e de que o Goberno vese obrigado a suministrarlle inxecións extras de diñeiro para lograr mantelo con vida, fai unhas  semanas saliu á luz que pra manter todo o seu verde esplendor dise diminuto pedazo de terra, o  hospital ten en nómina, a nada menos, que 45 xardineiros! Pagados, claro está, con diñeiro das arcas públicas gregas.

50 conductores pra un coche oficial, como na Xunta.  É un dos exemplos que explica como Grecia chegou á onde se atopa nestes intres á beira da quebra e da bancarrota do Estado; o que     se lle engade o ter acumulado unha descomunal débeda pública de 340.0000 millóns de euros (o equivalente a mais de 30.000 euros de débeda por cada grego). Pero os casos son tantos e tan escandalosos que sería necesario un libro pra recogellelos todos.

Qué se pode dicir, por seguir cos despropósitos, das 40.000 señoritas que reciben una pensión vi-ta-li-cia de 1.000 euros mensuais polo mero feito de ser fillas solteiras de funcionarios falecidos, e que lles custan ás arcas do Estado 550 millóns de euros ó ano (a partir de agora solo se cobrarán hasta cumpri-los 18 años).

04/11/2011 10:43 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

ALEN DO PADORNELO - Grecia

20111105110239-el-parterre-adornado-1234785704-65.jpg

 

2ª parte

O dos 50 condutores pra un solo coche oficial que se concentran nalgúns departamentos da administración pública. O dos marcapasos que os hospitais gregos adquiren a un prezo 400 veces superior ó que pagan os hospitais británicos.

Por non falar dos 4.500 mortos cuxos, moi vivos familiares non tiñan comunicado á Seguridade Social a súa defunción para así poder cobra-la pensión do finado, custándolle ao Estado 16 millóns de euros ó ano.

A propósito de xubilacións: en Grecia son numerosos os traballadores que se beneficiaron de xubilacións anticipadas fixadas en 50 anos no caso das mulleres e 55 anos no dos homes- por pertencer a algunha das 600 categorías laborais consideradas especialmente extenuantes, e entre as que se inclúen os perruqueiros (por aquilo de que as tinguiduras que utilizan poden resultar nocivas), músicos de instrumentos de vento (soprar unha frauta é esgotador) ou presentadores de televisión (suponse que os micrófonos provocan danos na saúde).

Protección a un lago que se secou en 1930, pra nota.

E que dicir dos numerosos entes inútiles que funcionan no país,y entre os que se leva a palma o Instituto para a Protección do Lago Kopais, un lago que se secou en 1930.

Por se fose pouco, a todo iso hai que sumar unha evasión fiscal rampante: segundo cálculos do Ministerio de Traballo un de cada catro gregos non paga nin un céntimo de impostos.

É verdade que durante o último ano se adoptaron fortes medidas de austeridade: os soldos dos funcionarios foron recortados nun 20% de media, as pensións de xubilación baixaron nun 10%, elimináronse plus e pagas extraordinarias, subiron os impostos. Pero todo iso non foi suficiente.

Así que agora o Goberno baralla a posibilidade non só de levar a cabo un amplo programa de privatizacións e maiores medidas de austeridade senón tamén de comezar a despedir a algúns dos 750.000 empregados públicos que se contan en Grecia, un país con 11 millóns de habitantes e un total de 4,3 millóns de traballadores.

 

05/11/2011 11:02 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

DE XULGADOS E ÁRIDOS

20111107103747-f27c7f1.jpg

 

 

  Unha vella maldición galega di: “que teñas preitos e os ganes”. Hoxe, mais que nunca, parece de plena vixencia ese dito. Cando se quere desprestixiar a alguén, nada mellor que metelo nalgún enredo xudicial. Non importa ter razón; o dano xa queda feito coa cuestión  xudicial. A lentitude xudicial engade o resto. Tamén soe ser un procedemento utilizado pra despistar ó persoal, ben facendo que o foco se oriente pra outro lado, ben poñendo en marcha o ventilador e ciscando merda sobre outros. De pouco importa que co tempo, como pasou na caso  dos muíños de vento, probas selectivas da Xunta,  Atocha, ou Faisán, se demostre a falsidade das acusacións, o obxectivo cumpriuse, e con custe gratis.

   Os áridos almacenados no porto exterior do Ferrol xa foron usados pra asfaltar rúas, pistas forestais, pistas de concentración parcelaria, e mesmo entradas de predios particulares. Unha colleita de votos pras municipais e uns cartiños pro emprendedor. Agora a pregunta do millón. Polo fume sábese onde hai lume. Actuou en solitario o Deputado Escribano, ou era un mero enlace, formando parte dunha trama mais ampla, e co seu cese quíxose facer un cortalumes. A choiva filtra os contaminantes  á capa freática; pozos e captacións de auga de consumo están a ser contaminadas. Evidentemente, hai mais que unha corrupción, hai un delito ecolóxico. Tamén queda, e non é menos importante, o caso do alcalde de A Coruña, que avisou o Deputado que estaba sendo investigado. Filtracións, revelación de segredo, etc, tamén poden ser delito.  

07/11/2011 10:37 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

CALCULADAMENTE AMBIGUO

20111108102738-crculo-1.jpg

  

       O PP, despois das moitos puros que Rajoy fumou na oposición, sen que o fume dos seus cigarros deixara ver o seu programa de goberno; presentou un programa, que non é un programa de goberno, senón un conxunto de intencións ocultas, que Rajoy quere elevar á categoría de programa, pedíndolle ós electores un auto de fe. No programa utilízanse eufemismos; así fálase de medidas liberalizadoras, non de privatizacións; fálase do aforro, referíndose ó capital; as concesións a empresas privadas chámalles colaboracións, etc. Nese nebuloso programa, Rajoy promete unha baixada de impostos, mantemento do gasto social e cumprimento da redución do déficit.  É evidente de que esas promesas son contraditorias, que seía mais doada a cuadratura do círculo que leva-las a cabo. Poren as enquisas danlle uns resultados de vértigo. É comprensible que lle retiren a confianza ó PSOE, porque lles roubou as esperanzas a tódolos que depositaron as súas ilusións nel. Mais apoiar a un PP,  que vai ás eleccións cun programa calculadamente ambiguo, con claras intencións de engano, resulta incomprensiva. Houbera sido lóxico, no caso e Galiza, un trabase de votos do PSOE ó BNG; pero a inexplicable lóxica electoral, semella ter outro discurso.

08/11/2011 10:27 mmarcos #. sin tema Hay 3 comentarios.

CUMPRINDO O DEFICIT

20111109114907-09lettersimg-popup.jpg

 

   Cumpri-los obxectivo de déficit pode que sexa unha medida necesaria, despois das alegrías irresponsables que houbo. O que xa non me parece lóxico é que os desequilibrios orzamentarios se teñan que corrixir cuns recortes no gasto, que recaen sobre os colectivos mais desfavorecidos. Aínda virán tempos mais duros. Os ingresos non se incrementarán, antes o contrario barrúntase unha mingúa, polo que os recortes aínda serán mais duros.  Semella que o obxectivo de déficit hai que cumprilo; pero serán os pensionistas, os funcionarios mil euristas e os recortes sociais os sacrificados. Nin os políticos, nin os sindicatos, nin o capital pagaran a factura.  

 

09/11/2011 11:49 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.

UNHA PARTIDA DE PÓKER

20111110104855-poker-dog.jpg

     Pra min o debate dos dous principais candidatos á Presidencia do Goberno foi un latricar sen propostas; pero non solo as propostas estiveron ausentes, tamén os distintos territorios do pais. O pobo estaba ausente. Rajoy obviou falar de cousas concretas,  pra non meterse en compromisos e perder votos, subido enriba da crise e de cinco millóns de parados, limitouse a poñer cara de póker. Rubalcaba semellaba un polo descabezado, lastrado polo pasado. Unha sola pifia, que non foi tal, de Rajoy, chamándolle Zapatero a Rubalcaba, pra que o público identificara a Rubalcaba con Zapatero, foi un golpe nas partes nobres do aspirante socialista. Quén gañou: eles os dous; quén perdeu, perderon os cidadáns. O debate, que non foi tal, foi unha escena teatral, ríxida cun libreto pactado, sen entrar en programas de goberno; que o moderador solo era o encargado do reloxio.

10/11/2011 10:48 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

SEMPREA É ÚTIL

20111111111846-bng-02.jpg

  

  Dicía un comentarista que lamentaba que o BNG non fora unha forza decisiva en Madrid. Asemade outro comentarista laiábase de que os dirixentes do BNG non tiveran o crisma necesario pra atraer ós electores. Dende logo, o meu ver, distan moito dun carisma como o Beiras. Ós que manexan na sombra o BNG, antepoñen unha ideoloxía ó interese do pais. Calquera corrente ideolóxica que antepoña  a súa concepción da sociedade ó interese de Galiza perde toda lexitimidade. Estas correntes ideolóxicas fanlle un dano moi grande a Galiza. A moitos electores cóstalles interiorizar certas frases. Tal foi o caso da teima co “estatuto de nación”, que espantou a moitos electores,  que non comprendían o significado e a razón do obxectivo, cando no pais había problemas moi reais pra xente e que semellaba non preocupar ós políticos

11/11/2011 11:18 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

GALIZA ESMAGADA

20111112113640-don-proco-.jpg

 

    Parece que non é dabondo que Galiza sufra o  arraso  do Goberno Feijoo. A mesma Europa, coa pasividade de Feijoo e Zapatero,  quere que os galegos non nos quede outro camiño que a emigración, queren facer de nos un pobo que viva na diáspora, un pobo errante. Leite e naval son esenciais pra subsitir. Están empeñados en quitarnos toda esperanza de vivir do noso traballo; precisan, tanto o PSOE como o PP, xente pobre, que agarde percibir unha axudiña pra ir tirando, xente que faga o que lle diga o cacique. En nada se diferencian os caciques do PSOE e do PP. Sen orgullo, sen conciencia, serviles e colonizados intelectualmente, os galegos desintegrámonos.

 

12/11/2011 11:36 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.

O MUÑIDOR DE VOTOS

20111114101228-21e6mgh.jpg

 

  Como non hai lei que o prohiba , e a moralidade era verde e comeuna un burro, o sr. Feijoo e os seus embaixadores están a facer campaña e colleitar votos na diáspora. Mentres se suprimen os concertos ós concellos pra axuda social, se reducen ás axudas os dependentes e outros colectivos necesitados, reparten axudas sociais na emigración, previa entrega da documentación do voto por correo. Sen dúbida que está ben axudar ós que un día se viron na obriga de deixa-lo pais; pero os que viven aquí teñen tamén necesidades e dereitos, que deben ser atendidos. A única diferenza é que os de aquí son votos seguros,  a emigración van a mercalos. Prácticas comúns no PP e PSOE, por iso sigue esta inmoral práctica.  O custo real da farándula está na maior escuridade e recaerá  sobre as costas dos galegos. Pra aí hai cartos, non os hai pra servizos sociais, ensino ou sanidade. Que Galiza arda, que se esfarele o pais, Feijoo e os seus embaixadores vanse en busca de votos. O de muñidor de votos e mais importante co goberno do pais. O pais arde, o presidente de festas e merendas. Os válidos reparten cheques asistenciais  en Cuba por importe de millón e medio de euros.

14/11/2011 10:12 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.

O CONTO DO LOBO

20111115110526-oveja-o-lobo.jpg

 

       As enquisas, que a veces teñen razón, danlle o triunfo a Rajoy. Un Rajoy deitado sobre un montón de desatinos do goberno, fumando o seu puro, sen mover un dedo, Rajoy vai chegar á Moncloa; non por méritos seus, senón polo deméritos de Zapatero. Os cidadáns, vítimas dos mercados e da incompetencia dos gobernantes, dan por feito que despois do 20 N agárdanos un longo e frío inverno. Poucos teñen mantas pra protexelo ril, o que é o mesmo, millo vello. Dan por seguros os recortes. Non fai falta que Rajoy os pregoe. Funcionarios, pensionistas, Sanidade, Educación, Infraestruturas e Servizos sociais, sentiran a poda da motoserra. As autonomías gobernadas polo PP son, coma as aduriñas, as precursoras, pero non da primavera, senón do inverno e de calamidades. Coas súas políticas antisociais, oriéntanos por onde van os tiros. ¿Son necesarios recortes?; si que o son. O que xa non teñen que ser os mais febles e as políticas sociais os soportes da crise.  Si se estima que os ingresos do estado non se poden reducir, dados os gastos ós que terá que enfrontarse, é todo un xogo de maxia a promesa de Rajoy de reduci-los impostos ás rendas de capital e ós que teñen ingresos mais altos. ¿Quén pagará? Os asalariados mileuristas e o consumo.  Si pensa mante-lo gasto; os cartos dalgún lado terán que saír.

15/11/2011 11:05 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

20111116103429-01-politica.jpg

A PATIÑA

 

    Din que Rueda, dende San Caetano, Goberna os Concellos. Algúns alcaldes xa se lle adiantan; son alcaldes moi aplicados. O de Santiago, como nos mellores tempos do ladrillo, prepara pelotazos como o da finca do Espiño, mercado de gando ou estación do AVE. Non é dabondo o reparto do público, nin os contratos de persoal a dedo; sempre se pode superar. Non sei cal levará o premio, supoño que cada quen ten un preferido. Dende logo, eu non sei cal é o número un. Non sendo necesarios, porque hai na planeilla de persoal funcionarios cualificados, contratou persoa,l a dedo, que lle supoñen ó Concello 150.000 anuais. A concelleira de persoal alega que a normativa llo permite. Permitirallo, pero inmoral si é. A finca do Espiño ten vía libre pra urbanizar, grazas o PP. Moi ilegal, ou moi inmoral, ou ámbolos dous. Os terreos do mercado de gando son algo cobizado, pero non é a única razón; o complexo de Silleda é unha obra do PP, igual que a da Cidade da Cultura; outro desatino que hai que encher de contido. Espir un santo, pra vestir outro. A estación do AVE ten, esencialmente, un defecto: non é     suficientemente especulativo. Non hai lugar pros pelotazos; pra mais non é un proxecto  do PP, aínda, que por interese da cidade, podíano facer seu. A crise económica pon o descuberto a imposibilidade de manter certas infraestruturas, de dubidosa rentabilidade, por non dicir nula, pero que foron concibidas á imaxen do VALLE DOS CAIDOS

 

16/11/2011 10:34 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.

CENSURA E MORDAZA

20111117105058-panda-otaku-censura.jpg

 

   O lobo perde o pelo, pero a maña nin tarde, nin cedo. Como nos vellos tempos da ditadura, o PP recorre ás vellas tácticas da censura. O caso da información aparecida no XORNAL, ilustrada cunha foto de Rajoy a bordo do barco da polémica, nas augas augas da Rías Baixas, e que motivara  o cese fulminante  do director do XORNAL, e o esmorecemento e desaparición dese medio de comunicación, atopa continuidade nas redes sociais. Un vídeo que parodiaba a Rajoy en Twintter, motivou ó peche da conta.  O caso evidencia unha pauta de conduta. Nada se escapa á censura. Non sei canto tempo durarán os rasquizos polos que flúe á crítica. A liberdade de expresión está en perigo, solo estará permitido, como nos vellos tempos, falar do fútbol e do tempo. O peche da  conta tivo uns efectos que non esperaban. Clones da conta e unha difusión das mesmas, moi superior á que tiñan uns inxeniosos comentarios, tivo uns efectos, que seguro, están lamentando.

 

17/11/2011 10:50 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

A INDEFINICION

20111118110530-concepto-de-ambiguo-246x300.jpg

  

        A prima de risco da débeda española parece non ter teito. As intervencións públicas dese estadista chamado Aznar, que con frecuencia solta unha parida en canto lle poñen un micrófono ó alcance, o mesmo que ambigüidade de Rajoy, en lugar de tranquiliza-los mercados, sementan o desconcerto. Claro,  as eleccións están aí, mellor non pronunciarse pra que os votantes non se espanten. Con España en linia de rescate, mellor, por non dicir imprescindible, pronunciarse. Iso, de importarlle o pais. Seria o lóxico, e non dicir obviedades. Nade sabe cal é programa real de Rajoy, o mellor é que non o ten, i é esa escuridade a que pon nerviosos ós mercados.

18/11/2011 11:05 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.

ESMAGADOS

20111121110646-imagem28-thumb.jpg

 

 

    O 20 de novembro non ten, pra algúns boas connotacións. Pola contra outros veno como a data da liberación, o principio do fin. É de esperar que a data do 20N non sexa tráxica. Unha cousa é segura, a data do 20N marcará un antes e un despois; unha fronteira, á que, mais dunha vez nos asomaremos pra consolarnos cun pasado, que se nos antollará glorioso. Os gobernantes, que non souberon pilota-lo barco no medio desta tormenta de crise mundial, deixan unha herdanza non demasiado boa. A gran incógnita é si o goberno que sale das furnas será capaz de goberna-la nave. Prometéronnos a felicidade: mais ben teremos moito sufrimento, e a nave vogará por un mar formado polas nosas vagüas.  

21/11/2011 11:07 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.

NADA CLARO

20111122110653-templo-oscuro.jpg

  

    Cómo dicía un comentarista do blog, espero que Rajoy teña claro o que vai facer. Podía ser unha estratexa electoral, non desvela-lo programa de goberno, pero agora urxe non xogar ás adiviñanzas. As eleccións pasaron e xa podía dici-lo que vai facer; pero non, é o seu estilo; a indecisión, a ambigüidade. Os mercados non lles senta ben o escurantismo; así a bolsa recibiuno cunha baixa, e a prima de risco segue subindo. Si el non o ten claro, si hai que o ten. O sr. Rouco xa se pronunciou e vaino instruír no que ten que facer. Mercados e Airexa van ser os dous osos mais duros que terá que roer 

22/11/2011 11:06 mmarcos #. sin tema Hay 1 comentario.

AMONTÓNASELLE O CHOIO

20111123105803-16658de-soleilmont-petit-basset-griffon-vendeen-3.jpg

 

    A penexo amontoáselle o choio. Non adiantou na búsqueda do códice Calixtino, pero sigue buscado. Agora tamén ten que busca-lo programa electoral de Rajoy. Mais que unha axuda, as declaracións de Rouco Varela sobre as inmediatas actuacións de Rajoy, fixéronlle pensar que o programa electoral de Rajoy estaba en poder da Conferencia Episcopal. Posiblemente esqueceu o programa nalgún confesionario; e as Airexas, que sempre nos dixeron que eran a casa des Deus, están gobernadas por poderes terreais, que se apropian de todo o que cae  nas súas redes. Por iso lle van ditar a Rajoy o programa, devolvéndolle o que perdeu, o mellor, convintemente corrixido. Polo de prono, Rouco xa dixo que o paro e a crise eran castigos de Deus. A culpa da crise xa non é de Zapatero, é de Deus, que castiga ós homes por apartarse de Cristo.

   Tamén a Rajoy se lle amontoa o choio. Non queda moi claro é si é o Presidente do Goberno español, ou o Subgobernador alemán pra España.  Anxela Merkel deulle instrucións por teléfono, debeulle queda-la sensación de que non ha entendía, e púxolle un telegrama; como si Rajoy non fora moi avisado. O bo de Rajoy entre banqueiros, airexa, mercados, ricos e axentes sociais, vanlle a complica-la vida; pra mais ten unha Soraya de Santamaría, que non di mais estupideces porque non ensaia: España, dixo, sempre foi solvente e volverá a selo. Menos mal que ten a penexo.

 

23/11/2011 10:58 mmarcos #. sin tema Hay 1 comentario.

ASCENSO

20111124102544-mariano-rajoy-nunez-feijoo-telmo-martin.jpg

 

   Comentaba o martes un lector do blog a súa perplexidade polo ascenso de Telmo Martín a deputado en Cortes, como premio a súa incapacidade de desaloxar a Lores da alcaldía de Pontevedra. Eu tamén estou perplexo polo ascenso de Telmo. Un home que o único acervo cultural que ten é haber sido fontaneiro. Pero el aproveitouse das axudas de certos persoeiros de Ribadumia, cos que tiña relacións, pra escalar dentro do PP. A súa vez o PP aproveitouse del coa intención de usalo pra facer un planeamento urbanístico propicio, pro que intentou colocalo de alcalde de Pontevedra. Como o PP non conseguiu a alcaldía, premiaron os servizos de Telmo, facéndoo Deputado. A Política ten estas cousas de difícil comprensión. É alucinante oílo falar de temas de intres social, con desparpaxo, sen complexos, como se entendera do tema. Nade lle pode negar a ousadía que ten.  A función de Telmo no Parlamento tampouco vai requirir unha especialización especial, porque se reducirá a chuzar no  botón que lle digan.

24/11/2011 10:25 mmarcos #. sin tema Hay 4 comentarios.

A MOTOSERRA

20111125102704-g102732.jpg

 

    Cando as barbas do teu veciño vexas pelar pon as túas a remollar.  A motoserra está nas mans de Rajoy, pero dende o nordes  xa se fai un adianto da política de motoserra que nos agarda. Non se van a incrementa-los ingresos, cunha maior esixencia tributaria ós ricos. A política de rebaixa de impostos, que levou a cabo a dereita do PP e CIU, amén do PSOE, ocasionou un desarme económico do Estado de Benestar, que lle faría difícil manter certos gastos sociais. Si a iso lle engadimos as ocorrencias de Zapatero, negando a crise e gastando en bombillas, cheque bebe axuda do 400 euros por maternidade; atopámonos coa caixa de Facenda baleira e o estado empeñado. Agora chega o momento de recorta-lo gasto, encarecendo servizos esenciais, ou gravando outros; recaendo as cargas sobre os mais necesitados. Non serán uns recortes levadeiros; serán uns recortes feitos coa motoserra. Posiblemente este sexa o último Nadal normal, aínda que a inminencia da poda non nos vai deixar come-las uvas en paz

 

25/11/2011 10:27 mmarcos #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

E CHEGOU A CALMA

20111126104134-4-10-09-224.jpg

 

    Xa non hai acoso a Zapatero. O Superconselleiro está calmado. Agora é cando se ve que as infraestruturas que se reclamaban ó Goberno Central non eran mais que unha forma de crear problemas.Agora é cando empezo a comprender a concentración de tantos Servizos na Superconsellería de Infraestruturas; non era pra aforrar, xa que a organización periférica, e incluso central, mantívose intacta, era pra incordiar; porque nada leva feito, A icognita é.  ¿qué  fará agora?. O mesmo Feijoo dixo que o AVE a Galicia non chegaría ata despois do 2118. Eu digo ata que nos desfagamos deste atallo de vendepatrias. Espero que no Pazo do Hórreo se arme unha boa lea.

26/11/2011 10:41 mmarcos #. sin tema Hay 1 comentario.

ALGUÉN TEN A CULPA

20111128111346-1269-im-300x225.jpg

   Alguén ten a culpa, e non son eu. Os Parados de longa duración e a xente sen recursos queda sen SS. A Xunta ditou unha orde que segrega a estes colectivos e os aparta do sistema normal de SS. Segundo a orde da Xunta, so terán dereito a urxencias, sen probas, sen atención en especialistas, primaria e menciñas. A traxedia pros afectados xa empezou, i é Cáritas a que lles ten que socorrer. Este feito deu lugar a un agrio e bronco debate n o Parlamento galego. Como ven ocorrendo en casos similares, a Xunta culpa ó Goberno Central, e dicir, ó PSOE; argumento que xa non lle será válido dende que o goberno do PP tome posesión. Isto non pode seguir así; teñen que arranxalo. Non vale intentar ignora-los problemas, menos crealos, os parados bastantante teñen con estar no paro e os pobres con ser pobres.

28/11/2011 11:14 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.

CON SENTIDO DE ESPAÑA

20111129100935--150-11-07-27-escravos-da-blackberry-.jpg

 

  O 20-N os españois votaron cun sentido de Estado, esquecendo a súa situación real. Dicía Castelao, nunha viñeta, na que un galego dicía: “salvemos a España”. España é a que ten que salvarnos a nos. Nosoutros  debemos ter un microchic avariado e pensamos que España precisa  da nosa axuda e decidimos darlle un cheqe e branco a Rajoy pra que salve España a costa nosa. Non don entendido que quen ten un salario de supervivencia agarda que sexan os que predican un liberalismo económico e a explotación do traballador  os que o salven da miseria. Non don entendido como os que precisan unha SS, unha asistencia por dependencia, unhas pensións dignas, en definitiva, do Estado de Benestar, lle dan o voto a quen, aínda con programa oculto, saben que os vai a explotar. Por moito que Rajoy oculte o programa; os votantes saben como goberna o PP nas autonomías. Parabéns a eses votantes, tan altruistas que antepoñen a hipotética salvación de España, os usureros e os explotadores, as súas familias, a educación dos seus fillos, a unha sanidade pra súa familia  e as pensións dos seu maiores. Grazas a eses salvapatrias camiñamos cara a escravitude moderna.  Da a  impresión de que este pais non evolucionou dende que os gobernantes se consideraban delegados de Deus na terra. Agora o que nos queda e rezar e esperar que Deus se apiade de nos.

 

 

29/11/2011 10:09 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.

DERRADEIRA TRACA

20111130105520-traca-1.jpg

  

     Seique o goberno está en funcións; en tal situación limítariase a asuntos de mera xestión gubernamental. Non último Consello de Ministros adoptaron o acordo de indulta-lo Conselleiro do banco Santander, que non é un asunto urxente, nin de trámite. Nada ten que ver este acordo coa xestión de asuntos correntes, as razóns hai que imaxinalas. Mariano amosa un acordo tácito; non obxectou nada. Ditar un indulto en contra do parecer da xustiza, sen que haxa unha razón social, de Estado ou outros alicerces sólidos; simplemente porque lle peta, é cargarse a Institución de indulto. O indultado ten unha opinión desfavorable do Estado de Benestar, segundo manifestou en mais dunha ocasión. Sería  ese o mérito que lle viu Zapatero pra indultalo

30/11/2011 10:55 mmarcos #. sin tema Hay 2 comentarios.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris